maandag 31 december 2012

Positieve kijk op 2013

Aan het eind van december kijkt menigeen terug op 2012. Ik wil dit doen door een aantal weblogs kort te memoreren en te actualiseren.


1.   De voedselbanken in het land zien door de economische crisis een flinke groei van het aantal klanten. Helaas zien we dat ook in Gouda. De cliënten hebben rond kerst gelukkig veel meegekregen. Dat is mede te danken aan de vele acties in de maand december. De voedselbank is blij met zoveel sponsoracties. Het is nu nog te hopen dat de regering terugkeert op het onwijs idee om statiegeld af te schaffen. Voor de voedselbank zou dat een verlies van enkele duizenden Euro’s per jaar zijn.


2.   Zoals al gemeld is, verdwijnt binnen twee jaar Cyclus van de Goudkade. In mijn weblogs in 2011 en 2012 had ik hier al een mooi los –en laadplaats van schepen voor bedacht.  In  het rapport van de Grontmij kunt u lezen dat drie locaties bekeken zijn: Gouderak, locatie de Vries en locatie de Groot (alle drie aan de Hollandse IJssel. Afwachten of het college met een ander voorstel komt.
 
3.   Een feestje rond de opening van de Stolwijkerschutsluis komt nu echt op 27 april. Een feestje voor de buurtbewoners en andere Gouwenaars.  De ambassadeurs “Gouda Sterk aan de IJssel” zullen rond 27 april extra reclame maken voor Gouda Havenstad.


4.   De Streekmarkt bij het Schipperslokaal – Binnenhavenmuseum – is schoorvoetend van start gegaan. Het zou mooi zijn als 2013 een echte wekelijkse streekmarkt van de grond komt. De producten, die vermeld worden in het boekje “proef de polder”  - een super kerstgeschenk  - moeten daar gekocht kunnen worden.


5.   Mooi dat de parkeerbalans op de plank van de gemeente ligt. Nu nog de aanpassingen aan het parkeerbeleid. B.v. geen bedrijfsauto’s in de verblikte wijken of aantrekkelijke ( bijna gratis?) parkeerplaatsen voor de toeristen en regiobezoekers.

6.   Het is op de laatste raadsvergadering van het jaar niet van gekomen om een motie in te dienen om de daken van overheidsgebouwen e.d. te gebruiken voor zonnepanelen. Ik reken in 2013 op een duurzaamheidsnotitie van het college.

7.   Als het gaat om parkeren en duurzaamheid kom ik weer met de elektrische shuttlebus op de proppen. De GO- stores in de Goudse poort zullen in 2013 open gaan. Mooi als de bezoekers voor een prikkie naar de binnenstad worden geloodst.  De komst van de shuttlebus vraag om actie.

Alle lezers wens ik hierbij een voorspoedig 2013. Het is het laatste jaar voor de verkiezingen maart 2014!

zaterdag 29 december 2012

Parkeerbeleid in bewegingIn 2011 hebben ChristenUnie en SGP aan wethouder Ruwhof gevraagd om een parkeerbalans. De fracties wilden zien of de sterke verhoging van de tarieven voor eerste en tweede vergunning terecht zijn geweest.
De parkeerbalans geeft een goed overzicht van uitgaven en inkomsten. De vraag die zich aan ons opdringt is of de uitgaven niet verminderd kunnen worden . De wethouder heeft aangegeven dat medio 2013 het parkeerbeleid aan de orde komt.


Minder blik
Voor de ChristenUnie is het vertrek van bedrijfsauto’s uit de verblikte wijken een item dat we graag terug willen zien bij het nieuwe parkeerbeleid. Verder willen zicht krijgen op de consequenties van het al dan niet vergroten van het gebied met een vergunningenbeleid. Andere opties zijn: goedkoper parkeren in parkeergarages en terreinen (vooral voor reizigers met OV, maar – indien haalbaar – ook voor bezoekers) e.d.


Denk mee!
We stellen het prijs als u meedenkt! Heeft u suggesties of ideeen omtrent parkeren in Gouda, laat het ons weten! Stuur ons een mail of tweet.

Laadpunten
Een ander actueel onderwerp m.b.t. het parkeren is het opladen van een elektrische auto. De ChristenUnie heeft hierover onlangs art.38 vragen gesteld aan het college.
In haar beantwoording geeft het college aan dat ze de ontwikkelingen rond het elektrisch rijden verwelkomt en dat ze dit graag willen faciliteren.
Waar plaatsing van een oplaadpaal op eigen terrein niet mogelijk is wil het college medewerking verlenen aan plaatsing in de openbare ruimte. Hierbij bekijkt zij welke plek in de buurt het beste past; dit kan dus een andere plek zijn dan bij de aanvrager voor de deur. Het college neemt hiervoor een verkeersbesluit, markeren de plek en plaatsen hier een bord bij dat deze plek bestemd is voor het opladen van een elektrische auto. Daarnaast gaat het college er vanuit dat de aanvrager aanschaf, beheer en onderhoud van de palen regelt. Er zijn inmiddels marktpartijen, bijvoorbeeld dealers van elektrische auto’s, die dit voor particulieren en bedrijven kunnen organiseren.

Laadpalen

Verder werkt de gemeente Gouda eraan mee dat particulieren die via Stichting E-laad een laadpaal hebben aangevraagd, deze ook kunnen plaatsen. Plaatsing zal naar verwachting uiterlijk 1 juli 2013 gerealiseerd zijn.


ParkeergarageEr is meer goed nieuw: in de nieuwe parkeergarage op het Bolwerk zijn twee laadpunten voor elektrische auto’s aanwezig. Ook zal de gemeente komend jaar een openbaar laadpunt op het parkeerterrein van Klein Amerika realiseren.
Al met al is het college voortvarend aan de slag en is de ChristenUnie tevreden met deze ontwikkeling.

woensdag 5 december 2012

Repair café geopend!


 
Afgelopen zaterdagmorgen heeft wethouder Wendy Ruwhof om 10.00 uur het Repair Café geopend. Het initiatief werd met open armen ontvangen. In deze crisistijd komen mensen op goede ideeën. Het gaat bij het Repair Café in de eerste plaats om zuinig omgaan met de spullen en niet alles weg te gooien als het kapot is. Dus een  duidelijke actie om te consuminderen ! Een belangrijk neven doel is dat mensen met een krappe beurs niet gedwongen worden nieuwe spullen te kopen maar gebruik te maken van de helpende hand van de mensen die het Repair Café bemannen. Van  de mensen die blij zijn met de reparatie verwacht met een bijdrage. 

Op zaterdagmorgen werden met name de technische mannen aan het werk gezet om een lamp te repareren en  een verroeste tang. Iemand bracht ook een  jas ,waarvan de ritsluiting kapot was. Dankzij handige dames werd het gerepareerd. 

Op dit moment zal elke eerste zaterdagmorgen van de maand het Repair Café geopend zijn .  De eerst volgende datum is 12 januari. Het is te vinden in de Kringloopwinkel aan de Burg.van Reenensingel. (Goudse Poort)

Het zou aldus de initiatiefnemers mooi zijn als het Repair Café in een wijk haar onderkomen zou kunnen vinden.  Wie weet  wat  in 2013 mogelijk is!

vrijdag 30 november 2012

Meer MVO betekent meer solidariteit!


 
Deze laatste week van de maand november is de week die in het teken staat van de armoede. Helaas zien we ook in Gouda een groeiende groep cliënten die gebruik maakt van de voedselbank. Het is niet voor niets dat de verschillende banken ( voedsel, meubel, speelgoed, kleding, repair, …) elkaar opzoeken samen met maatschappelijke organisaties om de problematiek van armoede tegen te gaan. Ik wil alle lezers er nog op wijzen dat het van groot belang is dat zowel de Tweede Kamer als de gemeenten, ook Gouda zich hard moeten maken voor het blijvend innen van statiegeld. Het is één van de grote geldbronnen voor de voedselbank.

In 2006 bij de opening van de voedselbank heb ik de opmerking gemaakt dat ik het zal toejuichen als de voedselbank binnen enkele jaren vanwege de afwezigheid van cliënten zal moeten sluiten.  Ik erken mijn beperkte profetische gave.  Nooit gedacht dat het aantal kratten per week de 400 te boven zou gaan. Mooi dat door allerlei organisaties, kerken en bedrijven ( Willem en Marialaan 1 dec) aan het eind van dit jaar acties gehouden worden om de kratten rond Kerst en Oud en Nieuw te vullen. Dat noem ik ook MVO.

De Stichting Fairtradegemeente Gouda heeft in uitstekende samenwerking met gemeente Gouda en een bekwame jury vorige week vrijdag de MVO Award uitgereikt. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  In deze tijd verdienen bedrijven die zich breder inzetten dan de productie van goederen o.i.d. een extra pluimpje. De gemeenteraad zou daar ook meer aandacht voor moeten hebben!

Jaarlijks, vanaf 2012,ontvangt een bedrijf de MVO Award. Het instellen van een MVO Award op de jaarlijkse bedrijvendagen was niet mogelijk, echter via de insteek van FairTrade wel. Zo is weer een item uit het ChristenUnieprogramma ingewilligd.  Veertien bedrijven hebben zich aangemeld om de Award te bemachtigen. De jury heeft drie genomineerden gekozen en aan nummer één een  prachtig beeld geschonken. De drie genomineerden zijn: Ortec, Stubbe en aannemer Van Dijk.  De Natuurwinkel heeft apart aandacht gekregen van wethouder Ruwhof, een MVO compliment. Mooi als je verneemt dat de bedrijven niet alleen Fairtrade producten gebruiken maar ook hun inzet voor de bewoners van de stad Gouda laten zien. Het zou fantastisch zijn als volgend jaar zeker twee keer zoveel bedrijven mee doen. De bedrijven ,die de voedselbank ondersteunen ,wil ik al vast vragen de website van http://www.fairtradegemeentegouda.nl/ volgend jaar in de gaten te houden. Misschien kan RHID hier ook een handje aan mee helpen.

dinsdag 13 november 2012

Politieke demotivatie leidt tot …


Afgelopen zaterdag moest ik vroeg opstaan vanwege de begrotingsdag. Eerst de krant lezen, vervolgens naar de markt en om 10.00 uur in het Huis van de Stad.  Nu het krantlezen leverde al veel chagrijn op. “Fairtrade chocola met bittere smaak”. Je zet  je in voor Gouda als Fairtradegemeente en dan krijg je een negatief artikel over FT onder ogen. Vanmorgen toch maar de MaxHavelaarstichting gemaild met het dringend verzoek via de landelijke pers openheid van zaken te  geven en te zorgen dat de doelstellingen van FT worden gewaarborgd.  Ik blijf achter FT staan , maar niet als de agrariërs geen eerlijke prijs krijgen voor hun producten.

Vervolgens het bespreken van de begroting in het Huis van de Stad. Geen stimulerend gebeuren.      ’s Morgens kon elke fractie haar vijf- minuten- betoog  houden.  Kort is soms wel goed maar nu bleek elke fractie zijn bijdrage af te raffelen. In de middag kwamen de moties aan de orde met een nieuwe ronde van de fracties. Inhoudelijk stelde dat niets voor. Bijna elke fractie vertelde welke motie wel of niet ondersteuning kon  verwachten.  Niet om vrolijk van te worden.

Nu nog de inhoud van de moties. Ik neem er twee onder de loep. Motie van de ChristenUnie over de financiën van onze stad. Er werd een dringend pleidooi gehouden om op korte termijn te komen met nieuwe maatregelen om niet na nog enkele tegenvallers in 2013 artikel12 gemeente te worden. Verschillende coalitiepartijen vonden de motie sympathiek maar wilden wachten tot de voorjaarsnota – medio 2013 -   om te zien of dan extra maatregelen nodig zijn. Het coalitiefront werd gesloten en de oppositie had het voor het nakijken. Dit leverde bij mij verontwaardiging en boosheid op. Werkt de democratie op deze wijze? Ik waande me weer in de periode van het monisme.

Tot slot een motie van D’66 , PvdA en Trots over de zondagsopening van winkels. Een motie die niet alleen voor de besluitvorming in de Eerste Kamer uitloopt maar ook  een motie die spreekt over  de  betrokkenen, de  winkeliers ,zonder hen te hebben gesproken. Ik sta nog steeds achter het bestaan en meerwaarde van een collectieve rustdag . Dat is een groot goed.  

Als u dit leest dan zult u misschien wel zeggen “Gooi de handdoek in de ring” . Nee  ,hoewel zaterdag 10 november een trieste grijze dag was, na die dag kwam de zondag om mijn geest rust te geven. Dat resulteerde uiteindelijk in een overweging die ik de bewuste zaterdag uit het dagboek van theoloog Bonhoeffer  las : “ Zie optimisme als geloof in de toekomst. Misschien breekt morgen de jongste dag aan; dan zullen we graag het werk voor een betere toekomst neerleggen, maar eerder niet”. Ik zeg dit graag na. 

 

 

vrijdag 9 november 2012

Cyclusterrein in de verkoop!


 


In 2014 vertrekt Cyclus van bedrijventerrein Kromme Gouwe naar Gouwepark.  In de maand mei 2011 heb ik in mijn weblog de Cycluslocatie al genoemd als mogelijke locatie voor een overslaghaven. http://schotanus49.blogspot.nl/2011/05/overslaghaven-gouda-2014.html

Het lijkt me goed om ook andere opties onder de loep te nemen. Wat denkt u van een vergister? De locatie zou super zijn. Aanvoer van al het groenafval uit de hele Groene Hart regio. De winning van gas kan o.a. gebruikt worden voor vrachtauto’s en bussen. Voor zowel de Gouwenaren als het bedrijf Cyclus zou het mooi zijn om het groen niet helemaal te laten brengen naar het Gouweparkterrein en vervolgens via een omweg in Rotterdam terecht te komen. Het bespaart veel kilometers rijden.Een derde mogelijkheid is een watergebonden bedrijf. Zo is het watergebonden bedrijf SAS uit de Goudse Poort onlangs vertrokken naar Alphen a/d Rijn. Jammer dat ze kennelijk niet op de hoogte waren van deze nieuwe locatie in Gouda. Ik zie hier liever een watergebonden bedrijf dan uitbreiding van detailhandelszaken als Action.

Tot slot. Als we van Gouda meer een havenstad willen maken is dit ook een mooie locatie voor allerlei jachten . Jaarlijks komen er veel schepen langs die Gouda links of rechts laten liggen. Een haven in het zicht is altijd aantrekkelijk.

Graag wil ik van de lezers meerdere ideeën horen. Plaats ze maar onder mijn weblog. Zo komt ook de wethouder van economische zaken aan zijn informatie.

dinsdag 30 oktober 2012

Overlast door teveel auto’s in Korte AkkerenAfgelopen zaterdag ben ik met de fiets in de vroege ochtend door Korte Akkeren gereden om te zien hoe het staat met het parkeren van de auto’s. Ik heb foto’s ontvangen van auto’s die op de stoep  geparkeerd stonden  en het zicht van Kievitstraat op de Lazaruskade  belemmerden. Gelukkig heb ik daar nu niets van  gezien. Wel zag ik dat in de buurt van de Constantijn Huijgenstraat. Het lijkt me een goede zaak als bewoners elkaar op de verkeerde wijze van parkeren aanspreken. Mocht het een langdurig probleem zijn dan is het plaatsen van paaltjes misschien een oplossing.


Verder heb ik gekeken naar de bedrijfsauto’s  in de buurt van de P.C.Hooftstraat. Het lijkt me geen genoegen om auto’s van 2 meter hoogte voor  mijn huis te hebben ,waardoor het zonlicht volledig verdwijnt. Bewoners plaatsen hun eigen hoge bedrijfsauto niet voor hun eigen deur. Dat betekent dat zij er geen zicht op hebben.  Voor andermans deur is natuurlijk ook geen pretje.  Nu de omgeving van de P.C.Hoofstraat toch wordt aangepakt lijkt mij een parkeerstrook langs de Bosweg voor bedrijfsauto’s een goede optie. Daar kunnen aan de kant van het gemaal  veel auto’s geparkeerd worden. Als de verlichting wordt aangepast dan staan de auto’s daar veilig. Om het probleem helemaal aan te pakken zou de Bosweg naar de Rotterdamseweg weer open gesteld moeten worden voor éénrichting verkeer. Zie ook de weblog van Theo Krins.

Het parkeerprobleem in Korte Akkeren kan dus in de wijk opgelost worden. Ik ben met een bewoner nog langs twee locaties gereden waar bedrijfsauto’s kunnen staan: tegenover de Westerschool ,De Jacob van Lennepkade en bij de begraafplaats Kerkhoflaan. De laatste plek is echter wel klein voor bedrijfsauto’s.  Als de gemeente start met een parkeerplaats aan de Bosweg b ij het gemaal  is een eerste stap om overlast te beperken genomen.

Het zou mooi zijn als het wijkteam zich ook in de oplossing kan vinden. Een voorbeeld voor andere wijken waar overlast is van bedrijfsauto’s.

maandag 15 oktober 2012

ChristenUnie gaat voor het Groene Hart


De Rabobank is met een belangrijke notitie gekomen over het kloppend Groene Hart. Het rapport valt uitstekend samen met de discussie van de gemeenteraden in en rond Gouda over de visie op de “Nieuwe Regio”

De Goudse ChristenUniefractie heeft met haar collega’s uit het hele Groene Hart , dus Alphen a/d Rijn en Woerden en de plaatsen eromheen gesproken over  de visie.  Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat alleen een regio van Gouda en omstreken te beperkt is. Wij gaan voor het hele Groene Hart met al haar sterke en zwakke kanten.  Dat is afgelopen woensdag ook helder verwoord in de Goudse Raad.

Sterke elementen zijn toerisme en recreatie , maar ook duurzaamheid. Daarom het kleine overstapje naar de extra kansen die je hebt als gemeenten Groene Hart om een vergister ergens te plaatsen. Het gezamenlijk afvalgroen moet voldoende zijn om een vergister rendabel te doen zijn. Zie vergister te Zwolle http://www.rova.nl/vergister . Tijdens de duurzaamheidsmarkt in de St.Jan hebben wij d.m.v. een enquête vernomen dat burgers dat ook wel zien zitten mits het rendabel is.

Een andere enquête die we hebben uitgezet gaat over het papierverbruik. Het is slechts een steekproef. Velen gaven aan dat men terug wil naar het ophalen van oud papier door sport – muziek verenigingen en kerken. Omliggende plaatsen zijn hierbij een goed voorbeeld. Ik kijk uit naar de notitie van de wethouder over diftar in Gouda.  Volgens mij moet het meer papier opleveren.

Om tot slot nog een energie bron aan te halen ,grijp ik terug op de structuurschets  Havensluis en Veerstalgebied. De inititatiefnemers hebben de structuurschets afgelopen donderdag overhandigd aan één van de ambassadeurs Gouda sterk aan de IJssel. In de structuurschets kunt u lezen dat de Volmolen weer in werking moet worden gesteld en dat op deze wijze energie uit water gehaald kan worden.

Al met al mooie ideeën, ik snak naar de realisering ervan.

vrijdag 5 oktober 2012

 
 

Afgelopen vrijdag was  het eerste Energiesymposium  in de St.Janskerk. Tevens  was er op de zaterdag een duurzaamheidsmarkt georganiseerd. Ik kan terug zien op een uitstekend initiatief van Pieter ter Steeg en de zijnen. Voor herhaling vatbaar. Met meer reclame kunnen ook meer Gouwenaren naar de tweede duurzaamheidsmarkt worden getrokken.
Voor de lezers heb ik nog enkele noten op mijn zang.

Allereerst heb ik gesproken met mevrouw Koek, initiatiefneemster van Repair Café Gouda. Een aanwinst voor hen die zuinig willen omgaan met hun spullen en voor mensen met een krappe beurs.( zie www.repaircafe.nl )
Ook stond ik in mijn stand tegenover de Kringloopwinkel. Nu deze verplaatst is naar Goudse Poort draait de winkel als een tierelier;  30 % meer omzet dan aan de Blekersingel. Denk aan  Vrijdag 6 oktober Nationale Kringloopdag. http://www.kringloopdag.nl/

Jaap Warners, oud wethouder, hield een pleidooi voor zeker twee extra windmolens op het bedrijventerrein van de Kromme Gouwe. Als raadslid voel ik me genoodzaakt dit neer te leggen bij mevrouw Ruwhof, wethouder “ duurzaamheid”

Voor de bevlogen speech van de oprichter van Nudge verwijs ik naar de website. Geef u op als Nudger in Gouda. https://www.nudge.nl/#aanmelden
Om zuinig om te gaan met energie verwijs ik naar de weblog van Theo Krins. Uit de reacties op zijn weblog blijkt dat Monumentenzorg meer aandacht moet hebben voor het milieu. De gestelde eisen aan een monumentaal pand  kunnen haaks staan op bezuiniging van energie . Denk aan het gebruik van dubbele beglazing. http://theokrins.blogspot.nl/2012/10/ga-de-confrontatie-aan.html

Van een van de deelnemers ontving ik een mail over deze website  http://www.zonnepaneelvoordeel.nl/ . Ook maar doorgestuurd naar de wethouder.
Tot slot wil ik als lid van de werkgroep fairtrade gemeente Gouda wijzen op de de website. U kunt lezen waar u verantwoorde producten kunt kopen. http://www.fairtradegemeentegouda.nl/

Als het gaat om producten kopen gaat wil ik nog een reclame maken voor streekproducten. Provincie Utrecht gaat Zuid-Holland daarin voor. Koop kratten groente en fruit bij de boer.  http://www.thegreenbee.nl/krommerijn

Al met al valt op duurzaamheidsgebied  voor mij en misschien ook voor andere Gouwenaren nog een forse slag te slaan.

 

 

 

 

 

donderdag 20 september 2012

Gouwenaren laten mogelijkheden voor groener Gouda zien


Lang was ‘duurzaamheid’ iets voor een kleine groep van enthousiasten. Dat is het allang niet meer. Zo zegt 50% van de Nederlanders duurzame energie te willen opwekken. Maar slechts weinig mensen doen dit ook.

Duurzaamheid kan dus nog wel een ‘zetje’ gebruiken. Dat vonden Ties Kroezen en Pieter ter Steeg ook. Daarom starten ze het initiatief ‘Maak Gouda Duurzaam’. Dat doen ze niet vanuit de politiek of commercie, maar uit eigen beweging.

Onder die vlag organiseren ze – samen met vele anderen - op vrijdag 28 september een symposium over energiebesparing en -opwekking in en rond de woning. De zaterdag daarop is er overdag een duurzaamheidsmarkt voor het hele gezin. Beide spelen zich af in de Sint-Jan van Gouda. De gemeente en al meer dan vijftig bedrijven en organisaties steunen het initiatief.

 
Het energiesymposium vindt plaats op vrijdagavond van 19.00 tot en met 22.00 uur. Wethouder Wendy Ruwhof trapt om 20.00 uur af door met een elektrische auto de Sint-Janskerk binnen te rijden. Daarna houdt Nudge-voorman Jan van Betten een voordracht, gevolgd door Dorine Putman, bestuurder van de ASN-bank. Rode draad in het symposium is energiebesparing en (duurzame) opwekking in de bebouwde omgeving.

Symposiumvoorzitter en bekende Gouwenaar Jan Lὂwik: “Mensen denken dat duurzaamheid geld kost. Integendeel, het levert juist op.” Kosteloos inschrijven voor het symposium kan door te mailen naar aanmelden@maakgoudaduurzaam.nl met vermelding van naam en organisatie.

10 tot 30 procent besparing

Dat duurzaamheid in Gouda leeft, is op zaterdag te zien op een grote publieksmarkt van 10.00 -15.00 uur. Een groene bakker deelt dito moorkoppen uit, autodealers tonen hun elektrische auto’s, et cetera. Verder zijn er stands met zonne-energie, kruipruimte isolatie en andere energiebesparende opties. Ter plekke geven energie-adviseurs handige gratis bespaartips en demonstreren eenvoudige energiemaatregelen. Ze laten zien dat huishoudens makkelijk 10 tot 30% op hun energierekening kunnen besparen. Daarmee gaan portemonnee en rentmeesterschap voor de aarde hand in hand.

Bezoekers kunnen ook knutselen met afval, recyclekunst bewonderen of een scholierencatwalk van afvalkleding bekijken. Ook komt er een speelhoek voor kinderen. Verder hangen kinderen en volwassenen hun wensen voor een duurzame wereld in veelkleurige ‘wensbomen’. Gouwenaren kunnen bovendien hun energiekennis testen in een quiz, profiteren van leuke weggevertjes en scherpe aanbiedingen. Kijk voor de laatste stand van zaken op www.maakgoudaduurzaam.nl.
 
Zetje

De initiatiefnemers zijn buurtburgemeesters van Nudge. Nudge kent inmiddels een kleine 27.000 leden. Oprichter en spreker op vrijdagavond is Jan van Betten. Hij zegt: “Nudge (Engels voor zetje) geeft zetjes in de goede richting: tussen consumenten onderling, van consumenten naar bedrijven en andersom. Door al die kleine zetjes/nudges kan een idee uiteindelijk een sneeuwbal worden, en een lawine van duurzame verandering voortbrengen.”

Nudge wilde zonne-energie promoten. Dat leidde tot project Zonnekracht van ter Steeg en Kroezen. Bij het initiatief sloten zich later o.a. de gemeente, Kerk en Milieu en Gouda Wereldwijd aan. Dat mondde uit in Maak Gouda Duurzaam.

 

Noot voor de redactie:
Meer informatie of een reportage, foto- of video-opname maken? Neem dan voor meer informatie contact op met Projectleider Pieter ter Steeg 06-13524444. Of Communicatieadviseurs: Maarten Dullens 06 41 67 21 52 of Marieke Hendrix 06-43794922.

maandag 17 september 2012

Parkeren in voor-oorlogse wijken een toenemende last.


 

Voorbeeld Korte Akkeren :Bosweg , PC.Hooftstraat en de Rotterdamse weg.

Het aantal auto’s per huisgezin lijkt ondanks de hoge benzineprijzen niet af maar toe te nemen. In de Korte Akkeren komen daar ook nog de busjes of auto’s met aanhangwagens bij. Dat vraagt om extra parkeervoorzieningen.
 
Het is terecht dat de omgeving van de P.C.Hoofstraat wordt aangepakt. Nu staan er auto’s dwars op de stoep en is het zicht op het park gebarricadeerd
door busjes en ander blik.
 
De vraag is wel of de door de gemeente gemaakte keuze een goede is. De Bosweg kent al haakse parkeerplaatsen. Deze plaatsen zouden richting Rotterdamse weg mooi uitgebreid kunnen worden. Nu is het een doodlopend , verpauperd stuk straat.
 Naast het aanbrengen van parkeerplaatsen op de Bosweg zou ook de weg richting Rotterdamseweg vrij gemaakt kunnen worden voor verkeer. Zeker nu de Rotterdamseweg rustiger is geworden vanwege de Zuidwestelijke Randweg . Het zal ook de veiligheid van de Bosweg e.a. kunnen verhogen.
De P.C.Hoofstraat kijkt uit op een park. Een groene plek om voorzichtig mee om te gaan. Het lijkt me helder dat er auto ’s voor de deur kunnen staan i.p.v. op de stoep. Van belang is echter wel dat het park ontdaan wordt van blik. Dus geen extra parkeerplekken op de P.C.Hooftstraat .
Een afdoende totaal oplossing voor heel Korte Akkeren zou zijn dat alle busjes inclusief aanhangwagens beveiligd zouden kunnen staan in b.v. Gouwestroom.Het zou Korte Akkeren veiliger en groener qua aanzicht maken.


 

zaterdag 8 september 2012

Gouda viert zijn feesten, maar dan …?


Vandaag is de opening van Stolwijkerschutsluis gevierd. Het is een feestje  van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard op Open Monumentendag.  Nu ontneem ik niemand zijn feestje – ik ben erbij geweest- maar gezien de betekenis van deze schutsluis voor Gouda en de Krimpenerwaard is de timing van de opening , eind toeristenseizoen, niet super. Met de wethouders van Vlist en Ouderkerk a/d Ijssel heb ik gesproken over een heropening begin april 2013. Zij hadden er duidelijk oren naar. Dat feestje aan het begin van het toeristenseizoen , waar wethouder Bergman (Gouda) ook wel achter zal staan, is dan voor alle betrokkenen : bewoners rond Stolwijkerschutsluis  in het bijzonder en de bewoners in Gouda en de Krimpenerwaard. De relatie tussen Gouda en de Krimperwaard d.m.v. het water zal centraal moeten staan.

Een andere bijzondere gebeurtenis is de opening van de ZuidWestelijke Randweg. Een weg die voldoet aan haar verwachtingen. Het verkeer door Gouda is verminderd en de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard is verbeterd. Nu dat zo is komt de veiligheid van de singels en de Joubertstraat weer in het vizier. Vrachtverkeer dient gebruik te maken van de ZWR en de Goverwellesingel. Het zou mooi zijn als er verbodsborden  komen voor vrachtverkeer aan het begin van de singels en de Joubertstraat . Alleen vrachtwagens ,die op locatie in Gouda moeten zijn, mogen er gebruik van maken. Het mooie van de ZWR is ook een beetje de rotonde. Naast het vele groen zijn er ook bloemen zichtbaar.

Zo kom ik gemakkelijk op het feestje rond het Huis van de Stad. Het is aldaar een goed vertoeven. Ook de weg, Burg Jamessingel, ligt er mooi bij. Echter, waar de rotonde bij de ZWR uitblinkt in schoonheid mis ik de bloemen van het oude Plesmanplein. Is het niet mogelijk om een hovenier te vragen om de groen stroken langs Burg.Jamessingel  tot en met A.Plesmanplein te onderhouden en op te leuken met bloemen?
Als het gaat om Gouda aantrekkelijker te maken
liggen de kansen voor het oprapen!

Dorp Overveen


vrijdag 31 augustus 2012

Stolpersteine aan de Ridder van Catsweg


Wij staan hier tegenover de plek waar een Joodse Jeugdfarm heeft gestaan ( Ridder van Catsweg 61). Vanaf 1937 diende de boerderij als een opleidingsplek in de tuinbouw voor Palestinapioneers. Je kunt zeggen dat hier jongeren met idealen werden opgeleid tot tuinders.

Jansje Schoschana Litten – Serlui en Manfred Ralf Litte hadden er de leiding over het huis van 1937 tot april 1943. J.Middelburg had vanaf 1942 de leiding van de tuin.  Er waren ongeveer 25 jongens en meisjes vanaf  15 jaar die les van hem kregen.
Samen met Jansje Schoschana Litten en Dirk van Schaik hebben ze geprobeerd de jongelui begin 1943 in veiligheid te brengen. 18 van de  Joodse kinderen zijn ongedeerd gebleven. Een leerling verongelukte op de vlucht over de Pyreneeën en zes leerlingen werden vermoord door de nazi’s.

Zowel Jansje Schoschana als Manfred Ralf Litten zijn ondergedoken, maar uiteindelijk toch vermoord. Hun zoontje Gideon Lotan heeft de oorlog overleefd. Hij is in ons midden.
Het lijkt me goed om de namen op te lezen van de negen vermoorde jonge  Joden. Het lezen van de naam betekent dat we hen  niet zijn vergeten.

 Manfred Ralf Litten                            36 jr
 Jansje (Schoschana)Litten - Serlui      34 jr
 Jettie Aalsvel                                    22 jr
 Abraham Hamburger                         19 jr
 Martijn Koppel                                  18 jr
 Leib Laub                                         19 jr
 Ernst Simon Oppenhein                     18 jr
 Henriëtte Roos                                  17 jr
 Isi Tiefenbrunner                               18 jr

 
Rabbijn Lody van de Kamp vertelde mij dat onlangs jonge Duitsers (zouden ook Nederlanders kunnen zijn) excuses wilden aanbieden voor wat hun ouders hebben gedaan in de Tweede Wereld Oorlog. Hij zei tegen hen :” Ik aanvaard jullie excuses niet, het zijn jullie ouders die dat moeten doen. Ik accepteer wel jullie medeleven.”
Van een VVVrondleider in Doesburg vernam ik het volgende: ”Bij het lezen van de namen op de Stolpersteine buig je je voorover, dat betekent eerbied betonen aan de personen.”

Over deze stenen zullen we niet struikelen, maar ik hoop dat jong en oud regelmatig de tijd en rust nemen om bij deze Stolpersteine stil te staan en te beseffen wat onderdrukking en vrijheid betekent.

Gerard Schotanus

donderdag 23 augustus 2012

Elektrisch aangedreven bus klaar voor Gouda?

 
Vorig jaar heb ik in mijn weblog reeds aandacht geschonken aan de eclectische bus te Sneek.

In onderstaand artikel wordt aangegeven dat het een project is van een student, zakenlieden en de provincie.

Voor Gouda zou het georganiseerd kunnen worden door RHID ( Kamer van Koophandel) , gemeente en provincie Zuid Holland. De student Marco Krips zal zeker een handje willen helpen. Wat denkt u van een gratis bus van de GoStores Goudse Poort en de Goudse binnenstad? Het biedt vele voordelen:

1.     Betere bereikbaarheid binnenstad
2.     Parkeren Goudse poort
3.     Extra aandacht voor duurzaamheid
4.     Samenwerking politiek en bedrijfsleven.

Ik ben benieuwd wie reageert!

Kaart


 

Satelliet

“In opdracht van de Vereniging van Sneeker Zakenlieden heeft Marco Krips, student commercieel technicus aan ROC Friese Poort in Sneek, een elektrische aangedreven bus ontwikkeld. De elektriciteit wordt opgewekt door middel van zonnepanelen, die op het dak van de bus zijn bevestigd.

De duurzame bus, die vanaf begin juli gratis toeristen vervoert in Sneek, wordt donderdag gepresenteerd door Marco Krips in de centrale hal van ROC Friese Poort Sneek aan betrokkenen van het project. ,,Het is een uitdaging om een project zoals deze zelfstandig te mogen uitvoeren”, aldus Marco. Onder andere Jan Bargboer en oud-voorzitter Herbert de Vries van de Verenging van Sneeker Zakenlieden zijn aanwezig.

De Vereniging van Sneeker Zakenlieden heeft een aantal thema’s waar de komende jaren veel aandacht aan zal worden besteed, waaronder dus duurzaamheid. Naar aanleiding daarvan is een aparte stichting opgericht: “Stichting Duurzaam vervoer Sneek”. Het doel van de stichting is het generen van gastvrijheid voor toeristen en aandacht voor duurzaamheid in het algemeen. Het project wordt gesubsidieerd door de Provincie Fryslân.”
 


Terrein


45°