zaterdag 8 februari 2014

Is Gouda nu wel of niet duurzaam?


 
Op 20 januari plofte dagblad Trouw op mijn deurmat. Zoals elke morgen bladerde ik de krant snel door. Mijn oog viel op een artikel over “groene “meetlat. Het ging over de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. Mijn gedachte was : Gouda zal niet bovenaan staan, maar toch zeker hoog!         Een kijkje op de site van Gdindex maakte mij somber. Gouda staat op de 358e plaats. Bizar, vorig jaar stond Gouda op de 13e plaats van de Lokale Duurzaamheidsmeter.

De vraag is wat moeten wij hiermee? Is onze politieke inzet voor niets geweest. Focussen wij op het verkeerde?  Is de duurzaamheidsparagraaf van het collegeakkoord 2010 ( waar de ChristenUnie ook duidelijk aan heeft bijgedragen) van nul en generlei waarde geweest? Heeft wethouder Wendy Ruwhof voor niets vier jaar lang ingezet voor dit item?

U voelt het wel aan: de lokale duurzaamheidsmeter is niet te vergelijken met de Gdindex.

Bij de Lokale Duurzaamheidsmeter is op het volgende gebaseerd.

People
Planet
Profit
Verankering in de organisatie
 
Klimaat & energie
Duurzaam Inkopen
Burgerparticipatie
Natuur & Water
 
Duurzame mobiliteit
Duurzaamheid en Samenleving
Afval & Vervuiling
MVO/Duurzaam Ondernemen
 

Dat betekent dat het woord duurzaamheid een beperktere inhoud heeft dan wat de GDindex geeft. Zie hieronder.Nu valt over bovenstaande index best wat te zeggen. Ik zou de wethouders van Gouda willen vragen om hun portefeuille eens bij de hand te nemen en te kijken of je het als wethouder in Gouda goed hebt gedaan. De sociale portefeuille  komt er op een aantal punten aardig uit. Tevens het onderdeel sport en energieverbruik. Echter hoe staat het met de hernieuwbare energie? Terecht wordt in het programma van de ChristenUnie het gebruik van zonnepanelen aangemoedigd. Tevens heb ik al in meerdere weblogs een lans gebroken voor een biogascentrale. Kunnen we meerdere partijen dan alleen GroenLinks hiermee aansteken?

Prof.Jan Rootmans gaf in dagblad Trouw aan dat we moeten stoppen met onze verslaving aan aardgas. Het gaat om het verduurzamen van de industrie d.w.z.  efficiĆ«nter omgaan met energie, energie duurzaam opwekken en het productieproces fossielvrij maken. Dat levert werkgelegenheid op en is echt groen industriebeleid. Nu kunnen we ook in Gouda e.o. hiermee aan de slag.

Dat natuur, water en lucht in Gouda beneden de maat scoren komt omdat er weinig beleid op wordt gemaakt. We zullen dus niet alleen naar de CO2 uitstoot moeten kijken, maar ook naar verbetering van de kwaliteit van het water door meer te baggeren. Dat kost echter geld. Tevens moeten we er voor zorgen dat het aantal bewegingen van auto’s beperkt wordt. Denk aan het gebruik van de fiets..

Laat het voor het nieuwe stadsbestuur een uitdaging zijn om zich in te zetten voor het brede palet van de IDGindex. Het gaat dan niet alleen om het weerstandsvermogen maar ook om voldoende weerbaarheid tegen hoge energiekosten en een zuiverder klimaat om de weerbaarheid van de mensen te vergroten. Dit kan alleen door participatie van bewoners serieus te nemen.