donderdag 20 september 2012

Gouwenaren laten mogelijkheden voor groener Gouda zien


Lang was ‘duurzaamheid’ iets voor een kleine groep van enthousiasten. Dat is het allang niet meer. Zo zegt 50% van de Nederlanders duurzame energie te willen opwekken. Maar slechts weinig mensen doen dit ook.

Duurzaamheid kan dus nog wel een ‘zetje’ gebruiken. Dat vonden Ties Kroezen en Pieter ter Steeg ook. Daarom starten ze het initiatief ‘Maak Gouda Duurzaam’. Dat doen ze niet vanuit de politiek of commercie, maar uit eigen beweging.

Onder die vlag organiseren ze – samen met vele anderen - op vrijdag 28 september een symposium over energiebesparing en -opwekking in en rond de woning. De zaterdag daarop is er overdag een duurzaamheidsmarkt voor het hele gezin. Beide spelen zich af in de Sint-Jan van Gouda. De gemeente en al meer dan vijftig bedrijven en organisaties steunen het initiatief.

 
Het energiesymposium vindt plaats op vrijdagavond van 19.00 tot en met 22.00 uur. Wethouder Wendy Ruwhof trapt om 20.00 uur af door met een elektrische auto de Sint-Janskerk binnen te rijden. Daarna houdt Nudge-voorman Jan van Betten een voordracht, gevolgd door Dorine Putman, bestuurder van de ASN-bank. Rode draad in het symposium is energiebesparing en (duurzame) opwekking in de bebouwde omgeving.

Symposiumvoorzitter en bekende Gouwenaar Jan Lὂwik: “Mensen denken dat duurzaamheid geld kost. Integendeel, het levert juist op.” Kosteloos inschrijven voor het symposium kan door te mailen naar aanmelden@maakgoudaduurzaam.nl met vermelding van naam en organisatie.

10 tot 30 procent besparing

Dat duurzaamheid in Gouda leeft, is op zaterdag te zien op een grote publieksmarkt van 10.00 -15.00 uur. Een groene bakker deelt dito moorkoppen uit, autodealers tonen hun elektrische auto’s, et cetera. Verder zijn er stands met zonne-energie, kruipruimte isolatie en andere energiebesparende opties. Ter plekke geven energie-adviseurs handige gratis bespaartips en demonstreren eenvoudige energiemaatregelen. Ze laten zien dat huishoudens makkelijk 10 tot 30% op hun energierekening kunnen besparen. Daarmee gaan portemonnee en rentmeesterschap voor de aarde hand in hand.

Bezoekers kunnen ook knutselen met afval, recyclekunst bewonderen of een scholierencatwalk van afvalkleding bekijken. Ook komt er een speelhoek voor kinderen. Verder hangen kinderen en volwassenen hun wensen voor een duurzame wereld in veelkleurige ‘wensbomen’. Gouwenaren kunnen bovendien hun energiekennis testen in een quiz, profiteren van leuke weggevertjes en scherpe aanbiedingen. Kijk voor de laatste stand van zaken op www.maakgoudaduurzaam.nl.
 
Zetje

De initiatiefnemers zijn buurtburgemeesters van Nudge. Nudge kent inmiddels een kleine 27.000 leden. Oprichter en spreker op vrijdagavond is Jan van Betten. Hij zegt: “Nudge (Engels voor zetje) geeft zetjes in de goede richting: tussen consumenten onderling, van consumenten naar bedrijven en andersom. Door al die kleine zetjes/nudges kan een idee uiteindelijk een sneeuwbal worden, en een lawine van duurzame verandering voortbrengen.”

Nudge wilde zonne-energie promoten. Dat leidde tot project Zonnekracht van ter Steeg en Kroezen. Bij het initiatief sloten zich later o.a. de gemeente, Kerk en Milieu en Gouda Wereldwijd aan. Dat mondde uit in Maak Gouda Duurzaam.

 

Noot voor de redactie:
Meer informatie of een reportage, foto- of video-opname maken? Neem dan voor meer informatie contact op met Projectleider Pieter ter Steeg 06-13524444. Of Communicatieadviseurs: Maarten Dullens 06 41 67 21 52 of Marieke Hendrix 06-43794922.

maandag 17 september 2012

Parkeren in voor-oorlogse wijken een toenemende last.


 

Voorbeeld Korte Akkeren :Bosweg , PC.Hooftstraat en de Rotterdamse weg.

Het aantal auto’s per huisgezin lijkt ondanks de hoge benzineprijzen niet af maar toe te nemen. In de Korte Akkeren komen daar ook nog de busjes of auto’s met aanhangwagens bij. Dat vraagt om extra parkeervoorzieningen.
 
Het is terecht dat de omgeving van de P.C.Hoofstraat wordt aangepakt. Nu staan er auto’s dwars op de stoep en is het zicht op het park gebarricadeerd
door busjes en ander blik.
 
De vraag is wel of de door de gemeente gemaakte keuze een goede is. De Bosweg kent al haakse parkeerplaatsen. Deze plaatsen zouden richting Rotterdamse weg mooi uitgebreid kunnen worden. Nu is het een doodlopend , verpauperd stuk straat.
 Naast het aanbrengen van parkeerplaatsen op de Bosweg zou ook de weg richting Rotterdamseweg vrij gemaakt kunnen worden voor verkeer. Zeker nu de Rotterdamseweg rustiger is geworden vanwege de Zuidwestelijke Randweg . Het zal ook de veiligheid van de Bosweg e.a. kunnen verhogen.
De P.C.Hoofstraat kijkt uit op een park. Een groene plek om voorzichtig mee om te gaan. Het lijkt me helder dat er auto ’s voor de deur kunnen staan i.p.v. op de stoep. Van belang is echter wel dat het park ontdaan wordt van blik. Dus geen extra parkeerplekken op de P.C.Hooftstraat .
Een afdoende totaal oplossing voor heel Korte Akkeren zou zijn dat alle busjes inclusief aanhangwagens beveiligd zouden kunnen staan in b.v. Gouwestroom.Het zou Korte Akkeren veiliger en groener qua aanzicht maken.


 

zaterdag 8 september 2012

Gouda viert zijn feesten, maar dan …?


Vandaag is de opening van Stolwijkerschutsluis gevierd. Het is een feestje  van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard op Open Monumentendag.  Nu ontneem ik niemand zijn feestje – ik ben erbij geweest- maar gezien de betekenis van deze schutsluis voor Gouda en de Krimpenerwaard is de timing van de opening , eind toeristenseizoen, niet super. Met de wethouders van Vlist en Ouderkerk a/d Ijssel heb ik gesproken over een heropening begin april 2013. Zij hadden er duidelijk oren naar. Dat feestje aan het begin van het toeristenseizoen , waar wethouder Bergman (Gouda) ook wel achter zal staan, is dan voor alle betrokkenen : bewoners rond Stolwijkerschutsluis  in het bijzonder en de bewoners in Gouda en de Krimpenerwaard. De relatie tussen Gouda en de Krimperwaard d.m.v. het water zal centraal moeten staan.

Een andere bijzondere gebeurtenis is de opening van de ZuidWestelijke Randweg. Een weg die voldoet aan haar verwachtingen. Het verkeer door Gouda is verminderd en de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard is verbeterd. Nu dat zo is komt de veiligheid van de singels en de Joubertstraat weer in het vizier. Vrachtverkeer dient gebruik te maken van de ZWR en de Goverwellesingel. Het zou mooi zijn als er verbodsborden  komen voor vrachtverkeer aan het begin van de singels en de Joubertstraat . Alleen vrachtwagens ,die op locatie in Gouda moeten zijn, mogen er gebruik van maken. Het mooie van de ZWR is ook een beetje de rotonde. Naast het vele groen zijn er ook bloemen zichtbaar.

Zo kom ik gemakkelijk op het feestje rond het Huis van de Stad. Het is aldaar een goed vertoeven. Ook de weg, Burg Jamessingel, ligt er mooi bij. Echter, waar de rotonde bij de ZWR uitblinkt in schoonheid mis ik de bloemen van het oude Plesmanplein. Is het niet mogelijk om een hovenier te vragen om de groen stroken langs Burg.Jamessingel  tot en met A.Plesmanplein te onderhouden en op te leuken met bloemen?
Als het gaat om Gouda aantrekkelijker te maken
liggen de kansen voor het oprapen!

Dorp Overveen