vrijdag 22 april 2011

NL DOET in de Krimpenerwaard (2)
Beste lezers, in de week van 20 maart heb ik mijn weblog verzonden over mijn ervaring van de NL Doet dag in de Vlist.

Mijn advies was en is nog: Wat kan Gouda doen voor de Krimpenerwaard en andersom. Nu Gouda krijgt opnieuw de mogelijkheid zich in te zetten voor gemeente de Vlist. Lees aub onderstaande  noodkreet, geef het door of geef u zelf op als vrijwilliger.

Buurtwinkel Vlist is met spoed op zoek naar jou!!!          

De Buurtwinkel Vlist is een werkervaringsproject voor jongeren van de Zorgboerderij in Vlist en leerlingen van de Baanbreker uit IJsselstein. Daarnaast wil de winkel een
bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid in de kern Vlist.
We verkopen diverse levensmiddelen, verschillende verzorgingsproducten,
wenskaarten en cadeauartikelen. De winkel is ook een VVV steunpunt.
In de winkel begeleiden vrijwilligers de jongeren. Wij bieden hen een werkomgeving aan waarin zij kunnen leren. Bijvoorbeeld op het sociale vlak: “Hoe treed ik een klant
tegemoet?” of er we oefenen met geld, we bakken samen iets lekkers om te verkopen of stellen pakketjes voor onze klanten samen. En zo zijn er vele facetten aan het werk in de winkel te noemen. Vindt u het leuk? Dan bent u nu in de gelegenheid uw creatieve talenten te ontwikkelen door ons team te komen versterken!
De buurtwinkel is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om een dag of
een dagdeel in te vullen en die er plezier in hebben om een jongere een zinvolle
dagbesteding te geven en een rol in de maatschappij. Elke vorm van invulling is
wenselijk!
Een dagdeel kost je slechts een paar uur:
van 10.00-13.30 uur of van 13.30-17.00 uur op woensdag, donderdag of vrijdag
van 10.00-12.30 uur of 12.30 -15.00 uur op zaterdag
U kunt contact opnemen met Ben van der Vlist: ben@benvdvlist.nl of tel. 0182-350995.

woensdag 20 april 2011

Gratis Fairtrade Ontbijt op zaterdag 14 mei


Op zaterdag 14 mei organiseert Fairtrade Gemeente Gouda bij Restaurant Heinde & Ver een gratis Fairtrade Ontbijt voor inwoners en mensen werkzaam in de gemeente Gouda. Met deze actie willen ze deelnemers kennis laten maken met het brede fairtrade assortiment en de Fairtrade Gemeente campagne. De actie sluit aan bij de internationale dag voor eerlijke handel. Op 14 mei is het World Fair Trade Day. Op en rond die dag organiseren mensen over de hele wereld een Fairtrade Ontbijt. Zo laten ze zien dat het heel makkelijk is om iedere dag fairtrade producten te gebruiken, zoals aan de ontbijttafel.

Uitnodiging
U bent van harte uitgenodigd om bij dit Fairtrade Ontbijt aanwezig te zijn. Het Fairtrade Ontbijt vindt plaats op zaterdag 14 mei en duurt van 9.00u tot 11.00u bij Restaurant Heinde & Ver [Wijdstraat 13, Gouda]. Inlopen kan tot uiterlijk 9.30u, waarop het ontbijt officieel geopend wordt. Het ontbijt wordt niet zomaar gehouden bij Restaurant Heinde & Ver (http://www.heinde-ver.nl/), zij doen mee met de Fairtrade Gemeente campagne door een aantal fairtrade producten te serveren.

Opgeven voor het ontbijt kan via thirza.monster@gouda.nl. Aanmelding voor 25 april, met maximaal 4 personen per aanmelding met daarbij uw contactgegevens en graag doorgeven of u inwoner en/of werkzaam bent bij welk bedrijf of organisatie in Gouda. Meldt u zo snel mogelijk aan, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U krijg dan z.s.m. bericht van ons, of er nog plaats is.

vrijdag 15 april 2011

Zuidelijk Stations gebied (3) Kan een ambassadeur trots zijn op zijn stad?


Als ere-burger van Gouda ga je voor je stad.  Vorige week was ik erg kritisch over de ontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied.( zie ook vorige bijdragen) Op zich een mooi en ambitieus plan van Multi Vastgoed, een aanwinst voor Gouda, maar er waren kanttekeningen bij te maken rond de verkeersafwikkeling van het zuidelijk stationsgebied en de financiële bijdrage van gemeente Gouda aan de aanleg van Van Hofwegensingel.
Zal de ChristenUnie voor of tegen het ingediende plan zijn?  Na een lange fractievergadering op dinsdagavond, waren we er niet uit. Wij wilden kijken of we d.m.v. amendementen het plan konden verbeteren.
Afgelopen woensdagavond vond de besluitvormende vergadering plaats. De ChristenUnie heeft er voor gepleit dat het college de bijdrage aan de van Hofwegensingel zoveel mogelijk beperkt en naar de raad komt met een nieuw besluit als de bijdrage hoger wordt dan is vastgelegd. Dit ingediende amendement is bijna door alle fracties geaccordeerd.
T.a.v de verkeersstromen probeerde ChristenUnie het amendement van GroenLinks en PvdA te repareren. Het amendement ging over de opdracht om te komen tot een ambtelijk advies over de gevolgen voor het verkeer door en om de Spoortunnel. Het ambtelijk advies moet leidend zijn voor verdere planvorming, aldus GL en PvdA. Voor de ChristenUnie was met name het woord “leidend” te zwak uitgedrukt. Het moet juist een advies zijn , liefst door een onafhankelijk verkeersbureau gemaakt, wat “beslissend “zou zijn voor de toekomstige verkeersontwikkeling in en om het stationsgebied. Daar hebben we twee amendementen voor ingediend. Hierbij ontspon een discussie over het wel of niet temporiseren van het plan ”Leidend” betekent doorgaan met de uitvoering van het plan en de verkeersontwikkelingen kritisch volgen en zo nodig bijstellen  als het ambtelijk advies negatief uitvalt, “beslissend” betekent dan wijziging van het plan oftewel het plan op verkeerskundig gebied bijstellen. De meeste fracties zagen geen brood in onze amendementen. ” Tijd kost geld en bedenk dat wij ook als fracties aarzelingen hebben bij de verkeersontwikkeling”.
Gelukkig is ons amendement om ook het voetpad bij het ambtelijk advies te betrekken overgenomen.
Na een door ons gewenste schorsing hebben we alsnog besloten voor het raadsbesluit te stemmen incl. een stemverklaring waarbij we onze aarzelingen behouden t.a.v. de verkeersstromen maar de uitvoering van het plan niet willen tegenhouden. Dat betekent dat wij nieuwsgierig zijn naar het ambtelijk advies en bezien of voetgangers en fietsers wel de benodigde ruimte zullen krijgen. Wij menen dat de bijdrage van de ChristenUnie duidelijk genoeg is geweest om iedereen scherp te houden.
Ik hoop dat ik over een aantal jaren kan zeggen : “Het is een juiste beslissing geweest op  13 april 2011”. Alleen dan kan ik een echte ambassadeur zijn van Gouda.

donderdag 7 april 2011

zuidelijk stationsgebied (2)

Afgelopen woensdag heb ik namens de ChristenUnie de volgende bijdrage geleverd. Het is wel een verkorte versie. Tot slot geef ik een doorkijkje naar de besluitvormende vergadering.

Een moment van keuze is een moment van waarheid  (Stephen Covey) Dat gaat ook op voor dit moeilijke onderwerp de ontwikkelingen in het zuidelijk stationsgebied. Als ik hier ja op zeg dan zeg ik ja tegen:
a.     

a.       Een parkeergarage, die van Gouda geen fietsstad maar een autostad maakt.
b.      Een stationsgebied , die zich manifesteert als het nieuwe centrum
c.       Een stationsgebied die winkels als H en M ,Perry Sport naar zich toetrekt
 d.      Een winkelgebied,die geen echte concurrent heeft in het gebied richting   Klein Amerika.
e.        Een stationsgebied met een supermarkt die een super concurrent zal zijn voor de reeds bestaande supermarkten en de nieuw geplande supermarkt op Klein Amerika. 
g.      Een stationsgebied met kantoorpanden waarbij we weten dat er nu en voor de toekomst een groot overschot aan is
i.        Dan vergeet ik nog het risico van verplaatsing van monumentale bomen,  de afbraak van goede woningen,de overlast voor de bewoners en de invloed van het internetwinkelen.
Simpel gezegd : ChristenUnie kiest voor zekerheid, en wil daarvoor de tijd hebben. Wij zien een vernieuwd zuidelijk stationsgebied zitten, maar dan wel op kleinere schaal, waarbij de parkeergarage op het Lombokterrein zou kunnen komen, een binnenstadservice die goederen naar de winkels brengt, een flankerend beleid om de consequenties goed te overzien voor de hele binnenstad, een notitie over de consequenties voor de verschillende branches.

                                      
Nog niet alles is genoemd: denk aan de forse financiële  risico's en de onzekerheid dat kantoorpanden gebouwd mogen worden.  De ChristenUnie wil hier zekerheid over hebben alvorens ja of nee te zeggen tegen dit ambitieus plan.
Na de bijdragen van vele fracties en de bijdragen van het college kan ik alleen constateren dat de karavaan verder trekt. Is er nog een barricade op te werpen om de plannen acceptabeler te maken? Een poging zal ik zeker wagen. Ik daag u uit mee te denken!