zaterdag 13 juli 2013

Hoe nu verder met het Zuidelijk Stationsgebied?


Vorige week heeft de Goudse raad aangegeven dat de plannen van MultiVastgoed onvoldoende waren. Tijdens de verkenning gaven veel bewoners en twee wijkteams aan dat dit plan met name door de verkeerstoename naar de prullenbak kan worden verwezen. Denk daarbij aan toenemend verkeer in zowel de wijk Nieuwe Park als Kade Buurt. Het  werd voor Multivastgoed en het college   duidelijk dat de vernieuwing van het Zuidelijk Stationsgebied een zaak van lange adem is en opnieuw het plan zal worden afgewezen. Tijdens het debat werd door alle fracties aangegeven dat MultiVastgoed en het college hun huiswerk moeten overdoen. Daarbij werd door elke partij aangegeven dat de aanleg van de Van Hofwegensingel nogmaals overwogen moet worden. De ChristenUnie deed ook het voorstel  om al dan niet tijdelijk tweerichting verkeer op de Vredebest te accepteren. Voor MultiVastgoed was de uitkomst een zure pil en voor het college een harde les. MultiVastgoed heeft de weken van verkenning en debat niet gebruikt om in gesprek te gaan met bewoners , wijkteams en kerk,(lees bijgevoegd artikel over winkels op het Mosveld te Amsterdam   http://www.dichtbij.nl/amsterdam-zuid/lifestyle/winkelen/artikel/2919585/winkels-op-het-mosveld-een-haalbaar-plan-.aspx)  maar heeft zich bezonnen op het schrijven van een brief. Die brief kwam enkele dagen voor de besluitvormende raad in ons bezit. Het verzoek was om uitstel en kijken of d.m.v. overleg de patstelling doorbroken kon worden. Het college had zich na de verkenning al neergelegd bij het negatieve resultaat, want de vragen werden met weinig verve beantwoord en er kwam geen warm pleidooi om toch met dit plan in te stemmen. Uiteindelijk kwam dit onderwerp afgelopen woensdag weer uitgebreid aan de orde vanwege de brief van MultiVastgoed en de brief van Goudse ondernemers. Al snel bleek dat een minderheid van de raad te vinden was voor een gesprek onder leiding van de  gemeente met MultiVastgoed en andere betrokken partijen om de impasse te doorbreken. De motie, mede gesteund door de ChristenUnie ,om het besluit op te schorten en tijdens het reces met elkaar om tafel te gaan, haalde het niet.  Jammer dat de Goudse Raad zo verdeeld stemde. Het zou een helder beeld geven dat wij als Gouda meer eensgezind de ontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied willen, maar niet tegen elke prijs. Nu Durfinvesteerder Blackstone Group bij de Europese mededingingsautoriteit toestemming heeft gevraagd projectontwikkelaar MultiVastgoed over te nemen is het de vraag hoe gaat het nu verder met het Zuidelijk Stationsgebied? Verpaupering van het gebied wil niemand. Verkopen aan een andere ontwikkelaar zou een optie kunnen zijn.  Vraag is wel, wat te doen met het busstation. Hoeveel geld wil en kan het college erin steken om het te verplaatsen naar de noordelijke kant van het station als het plan helemaal niet doorgaat?

Het lijkt me goed om een projectgroep in te stellen om te komen met een alternatiefplan. Hierbij kan gedacht worden aan: renovatie van de winkels aan Spoorstraat en Vredebest, waarbij het  gevel patroon aan de Kleiweg tot voorbeeld mag dienen, winkels aan de kant van de Goudse Verzekeringen, een ruime parkeerplaats voor fietsers, een mooi park rond de bomen, verplaatsing van het busstation en een brede allee  van station naar de Kleiweg, waarbij de voetgangers en fietsers sneller het Kleiwegplein kunnen oversteken dan nu. Mogelijk ben ik wat vergeten, maar met een projectgroep die bestaat uit gemeente, ondernemers, wijkteam, bewoners en gebruikers van het station moet een haalbaar plan gemaakt kunnen worden.