zaterdag 21 december 2013

“ Helaas zal de raad nimmer als vroeger worden”


 

In de voorlaatste nieuwsbrief van de  raad stond bovenstaande zinsnede. Het is een zin uit een kort gedichtje aan de griffier, Beatrijs Lubbers. De titel vraagt verduidelijking. Ben ik nu echt zo somber of kijk ik terug als een oude teleurgesteld raadslid, die deze raadsperiode te weinig zijn zin heeft gehad en denkt dat alles van vroeger beter was?

 
In de begin tijd van de dualisering heb ik de taak van ex-gemeenteraadslid Marieke  Reijntjes, voorzitter zijnde van de dualiseringscommissie, overgenomen. Met veel plezier heb ik samen met enkele raadsleden gekeken op welke wijze we het beste politiek kunnen bedrijven. Na 2006 heeft elke nieuwe raad de regels rond dualisering bijgesteld. Ook voor 2014 – 2018 zal dat gebeuren. Van belang is dat we het democratisch proces continue in de gaten houden. De plaats van een onafhankelijke griffie is hierbij essentieel. Tevens is de plaats van de burgemeester als voorzitter van de raad en het college maar niet van het presidium van belang.

Dualisering in onze democratie vraagt ook veel van de raadsleden. Geen dichtgetimmerd collegeprogramma, waarbij de college partijen alleen ja en amen kunnen zeggen en de oppositiepartijen het nakijken hebben. In een democratie heeft de meerderheid ook rekening te houden met de minderheid. Ik noem dat geven en nemen.

 Het is logisch dat nieuwe partijen met nieuwe ideeën komen. Met fris elan moeten de stoffige kussens van de oude partijen opgeschut worden. Helaas voor hen kan dat nooit zonder die oude partijen. Die hebben in de loop der jaren een eigen mores ontwikkeld en vragen van nieuwe partijen om zich aan te passen. Dat klinkt erg bevoogdend. De vraag is hoe kom je tot elkaar. Dit vraagt vertrouwen en respect van alle partijen.

Het is mij opgevallen dat nieuwe partijen vaak getuigenispartijen zijn. Liberale getuigenispartijen wel te verstaan. Zij komen voor het eerst in de raad en willen hun mening graag ventileren. Zij zijn ervan overtuigd de waarheid, wijsheid, in pacht te hebben en vinden dat de gevestigde partijen zich daarin moeten schikken. Opmerkelijk dat ik dat, als vertegenwoordiger van wat men noemt een getuigenispartij de ChristenUnie, zeg. Nu herken ik mezelf daar niet in. Democratie in Gouda is voor mij het proces, waarbij partijen met verschillende overtuigingen samen het goede zoeken voor de stad. Dat kan ik dus niet alleen! Kijken we naar de moties en amendementen van de nieuwe partijen dan blijken zij zelden een meerderheid te hebben behaald. Een groot verschil met gevestigde “getuigenis” partijen als SGP en ChristenUnie. De vraag is of de nieuwe partijen voldoende de noodzaak beseffen van wat een dialoog betekent. Zou de komst van de dialoogpartij als aanhangsel van Gouda Positief hierbij zorgen voor consensus?

Wat maakt mij nu somber? Dat is dat na vier jaar politiek de mogelijkheden van democratie niet ten volle zijn uitgebuit. Er is veel geroepen al of niet vanuit de slachtoffer rol. Dat heeft het aanzien van de Goudse politiek niet verbeterd.
Als een nieuwe periode zich gaat kenmerken als een tijdperk, waarop alle partijen elkaar gaan opzoeken met wisselende meerderheden dan steek ik de vlag uit. Neem van mij aan dat ik dat de komende jaren zal blijven volgen. Het lijkt me trouwens een mooi item voor de komende verkiezingen.

 

 

 

 

donderdag 5 december 2013

BurennetwerkMeer dan 60 mensen hadden vorige week donderdag 28 november 2018  belangstelling voor het onderwerp burennetwerk. Fantastisch zo’n eerste avond in Plaswijk. Gezien de herkomst van de belangstellenden is een bijeenkomst in b.v. Gouda Oost of Goverwelle aan te raden.

Door de veranderingen in de samenleving, de terugtrekkende overheid en de verwachting dat mensen steeds meer het eigen sociale netwerk moeten aanspreken voor hulp en zorg, ontstond bij verschillende kerken en vrijwilligersorganisaties als Kwadraad en Humanitas het idee om een project te ontwikkelen dat op deze veranderingen anticipeert. Hieruit is het initiatief Burennetwerk Gouda voortgekomen.

Burennetwerk heeft als doel de drempel om hulp te vragen te verlagen. Het Burennetwerk koppelt buren aan elkaar om te helpen met eenvoudige en flexibele hulp. Ben jij ook een goede buur? Schrijf je dan in en help je buren. Doe wat je wilt, op je eigen tijd en in je eigen buurt! Maak hiervoor gebruik van de website:
of facebook https://www.facebook.com/BurennetwerkGouda


Hoe gaat dit burenwerk aan de slag?  Iemand heeft een hulpvraag en meldt deze aan een matchmaker. Deze matchmaker neemt contact op met de goede buur ( heeft zich opgegeven) en vraagt hem of haar om hulp te bieden. Na dat de klus is geklaard wordt geëvalueerd of het naar tevredenheid van beide partijen is verlopen. Het is de bedoeling dat een buurtcontactpersoon contacten houdt met de goede buren en de matchmaker en tevens zorgt voor meer PR in de buurt, zodat iedereen ervan op de hoogte is. Dat zal de onderlinge aandacht voor elkaar in de buurt vergroten. Bijzonder dat op b.v.  het Catsveld al een groep bewoners elkaar helpt bij klussen als het brengen naar de dokter, een boodschap doen of samen een wandeling maken.

Het burennetwerk gaat in januari 2014 langzaam van start! Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen van het burennetwerk in de loop van 2014. De Goudse gemeenteraad mag trots zijn op zo’n initiatief.

www.youtube.com/watch?v=99lS1eEAqa8 Een filmpje over het burennetwerk te Amsterdam

 

 

b 

 

 

donderdag 21 november 2013

Ontdek alles over opvoeding en onderwijs!


  
Driestar educatief heeft dit jaar twee openingen achter de rug: de opening van de nieuwe uitbreiding en de opening van de studentenflat. Qua gebouwen staat Driestar educatief in de Spoorzone goed op de kaart. Het is goed dat nu ook de bewoners in beeld komen. Wat heb je als educatieve organisatie aan bewoners, waaronder de ouders, te bieden? In samenwerking met de gemeente heeft zij een ouderfestival opgezet.

Op zaterdag 30 november kunnen ouders kennis maken met vele interessante en praktische workshops waar tips worden gegeven over opvoeding en onderwijs. Enkele workshops wil ik eruit lichten.

1.   Hoogbegaafdheid, gegeven door een orthopedagoog

2.   Muzikale vorming, gegeven door een docent muziek met studenten

3.   Voorlezen is leuk, gegeven door een docent Nederlands

4.   Pesten, wat kun je als ouders doen? Gegeven door een orthopedagoog

Voor andere workshops wil ik wijzen op de website www.goudsouderfestival.nl

Het ouderfestival begint om  11.00 met een korte opening door wethouder Marion Suijker  en zal rond 15.00 uur  afgesloten worden.

Het zou mooi zijn als deze co-productie van Driestar Educatief en Gemeente Gouda bij het welslagen van dit festival een jaarlijks vervolg gaat krijgen.

P.S. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er crèche. Voor kinderen vanaf 5 jaar organiseren ze leuke activiteiten. Voor de inwendige mens wordt gezorgd!

 

 

 

maandag 18 november 2013

Kantorenleegstand een ramp of uitdaging?


De kantorenmarkt is ziek. Over oorzaken van de kantorenleegstand valt veel  te zeggen. Ik wil in deze weblog me vooral richten op ideeën voor Gouda. Uiteindelijk is in Gouda de leegstand ruim 22% van de kantoren en op de Goudse Poort zelfs 42%. Hoe gaan we dit te lijf? Het provinciaal beleid is : minder groeilocaties en stimuleren van onttrekking. Gouda zal zich daarin moeten voegen. Hoewel de stationslocatie aantrekkelijk is voor kantoren dient nieuwbouw echt samen te gaan met afname van kantoren elders.
Zowel de gemeente als bv. corporatie of ontwikkelaars zullen de handen uit de mouwen moeten steken.Wat staat de gemeente o.a. te doen?

1.      Zij moet een visie hebben op het aanpakken van de leegstand, ruimte bieden voor transformatie

2.      Zij roept de kantorenbranche bij elkaar en geef aan welke kantoorpanden speerpunt zijn.

3.      Zij zet een beleidsadviseur in die de centrale aanspreekpersoon is.

4.      Zij zorgt voor versnelling van procedures ( bestemmingsplan) en vanuit 1 loket werken.

5.      Zij ontwikkelt huur- en koopwoningen voor jongeren en neemt als gemeente daarvoor het initiatief

6.      Zij werkt met een klankbordgroep van deskundigen

7.      Zij zet in op het verduurzamen van te verbouwen kantoorpanden

8.      Zij neemt ook de provincie in de arm door  bestemmingsplannen gemakkelijker aan te passen  en te zorgen voor een Quick scan van een gebouw ,gefinancierd door de provincie.

 

 

 
Wat zijn de kansen voor een corporatie? Voor hen is winst halen uit een project niet de primaire doelstelling, exploitatie op nul is beter. Verder dienen hergebruik en duurzame energie te behoren tot de prestatieafspraken met zowel gemeente als de Triodos Bank. Dat levert een lagere rente op. Een goed voorbeeld is de corporatie Jutphaas in Nieuwegein. Zij bouwt kantoren om in wooneenheden. Het voordeel is dat aldaar het ombouwen van kantoren naar woningbouw een speerpunt is. Een beleidsadviseur van de gemeente zoekt ontwikkelaars om te zorgen voor een win-win project, voordeel( wel verlies nemen)  voor de eigenaar van het kantoor en voordeel voor de woningvragers. De gemakkelijkst te ontwikkelen panden in die plaats  dienen dichtbij voorzieningen en zo dicht mogelijk bij het centrum te liggen. In Nieuwegein is tevens de transformatie vooral gericht op jong volwassenen. Bij ouderen heb je meer te maken met ongemakken van het gebouw en de specifieke eisen. In Nieuwegein start men met een project en kijkt men vervolgens welke bewoners er op af komen. Samen met de belangstellenden worden eisen opgesteld. Dan wordt gekeken naar ontwikkelaars die in het project willen stappen. Ook voor aannemers is het een uitdaging om het kantoorpand om te bouwen tot huur- of koopappartementen.  Tot slot heeft de corporatie tevreden huurders of kopers van een appartement.

 


Gelukkig verschijnt er steeds meer materiaal op de markt van goede voorbeelden voor de stad Gouda. Het wordt tijd dat gemeente Gouda de regie neemt en in gesprek gaat met zowel de eigenaars van kantoorpanden als ontwikkelaars en corporaties. Komt tot een Kantoorexpertteam of een Transformatieteam en ga aan de slag. Dat dit een item wordt in de verkiezingen is een goede zaak. Beter is meteen aan het werk te gaan.

 

zaterdag 26 oktober 2013

Cittaslow ook voor K5?


Afgelopen week ben ik samen met mijn echtgenote  in Drenthe op vakantie geweest .Super genoten van de rust en stilte. Sinds 2010 is de gemeente Borger- Odoorn, waar wij verbleven, Cittaslow. Een keurmerk, wat gegeven wordt aan gemeenten tot 50.000 inwoners, die zich onderscheiden door hun specifieke kwaliteiten op de gebieden : leefomgeving, landschap , streekprodukten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, behoud van eigen identiteit en cultuurhistorische waarden en diversiteiten.  Zo heb ik ook  Borger en omgeving beleefd.

Als politicus ben ik al vele jaren gewend om elke plaats, streek te vergelijken met mijn eigen omgeving. Een leuke soms hinderlijke obsessie. Zou Gouda in haar omgeving ook aan het genoemde keurmerk kunnen voldoen?

Vorige week zaterdag heb ik met een twintigtal volwassenen en kinderen het gebied van de “Stolwijkse boezem” een schoonmaakbeurtje gegeven. Zie de foto's. Super om samen met anderen, veelal  Gouwenaren, een  stuk van het Zuid-Hollands landschap te onderhouden. A Rocha, een christelijke natuurbeweging, heeft Stolwijkerboezem  geadopteerd. Er moest veel gebeuren o.a sloten  en poeltjes  open maken. Met elkaar geeft het extra voldoening als de beheerder van het gebied tevreden is met het resultaat. Vanwege bezuinigingen zou  mogelijk in de toekomst meerdere stukjes groen van het Zuid-Hollands landschap onderhouden moeten worden door vrijwilligers. Een mooie kans om stad en platteland met elkaar te verbinden.  De leefomgeving en het landschap van de Krimpenerwaard lijken rijp voor een Cittaslow keurmerk. Voor Gouda  zou het mooie reclame opleveren, een historische stad met een schitterend leefomgeving,  en voor de Krimpenerwaard zou het een opsteker zijn als teken van goede samenwerking tussen de K 5 gemeenten.  Op de terugtocht heb ik kaas gekocht op de Tiendweg en in Borger een zak biologische peren.

 
http://www.cittaslow-nederland.nl/


http://www.arocha.nl/

 

 

vrijdag 11 oktober 2013

Verkeer richting Joubertstraat pas op!


Tot onze vreugde worden extra maatregelen getroffen tegen het vrachtverkeer door de Joubertstraat. Op het gedeelte tussen de Achterwillenseweg en de Retief-/Bunchestraat komen verbodsborden. Alleen vrachtauto’s met een ontheffing mogen hier dan nog rijden. Vrachtverkeer moet zoveel mogelijk om de stad heen, bijvoorbeeld over de zuidwestelijke randweg. Al hoewel het lang geduurd heeft, wordt dit als een goede beslissing gezien. Nu nog het landbouwverkeer weren. Verder lijkt het mij goed dat de wethouder in gesprek gaat met de directie van TomTom om te zien of de doorgaande route voor vrachtverkeer van en naar de Krimpenerwaard via de ZWRandweg en de Goverwellesingel wordt geleid door “tante Bep” .

De Joubertstraat komt meer in het nieuws. Onlangs kreeg ik een mail van iemand die  gemeente Gouda prees  vanwege het tegelijkertijd op de schop nemen van de Goverwellesingel en de Joubertstraat. “Dit zijn zo ongeveer de belangrijkste verkeersaders door Gouda (kruising met de spoorlijn) en onze burgerlijke gemeente pakt ze tegelijkertijd aan. Des ochtends en des avonds is hier sprake van een verkeerschaos. GGG! (Gouda Goed Geregeld)” . Bij navragen kreeg ik snel het volgende bericht: “  De beide projecten overlappen inderdaad iets (2 weken) maar met zoveel projecten in de stad is het bijna onvermijdelijk dat er soms samenloop is. Bij langer wachten wordt de weersgesteldheid ook slechter waardoor meer vertraging in de werkzaamheden op kan treden. Omdat de doorgang op beide hoofdwegen steeds mogelijk blijft, is toch gekozen voor deze overlap. Om de doorstroming op beide kruispunten te verbeteren zijn ondertussen al maatregelen genomen. We houden hier de vinger aan de pols en stellen waar nodig nog bij.” Nu geldt slow motion voor het autoverkeer. Gouda stroomt door….

Om naar de Joubertstraat te komen moet je vanaf de Graaf Florisweg de kruising voor de brug Burgvlietkade over. De fietsers steken hier niet altijd verantwoord over vanaf de Burgvlietkade. Het autoverkeer moet voor de brug altijd oppassen voor het overstekend fietsverkeer. Na drie maanden wachten ontving ik op mijn artikel 38 vragen het verlossende antwoord: “ Je kunt de fietsers moeilijk een veilig fietsgedrag afdwingen. Door middel van betere bebording en belijning zullen we kijken of we het attentieniveau van de fietsers kunnen verhogen”

De vragen heb ik gesteld nadat een oplettende flatbewoonster mij over de vele bijna-ongelukken had gemaild. Ik ben benieuwd of de fietsers zich door de genoemde maatregelen laten leiden. Op een ernstig ongeluk zit niemand te wachten.

zaterdag 5 oktober 2013

Duurzaamheid komt meer en meer in beeld


 
In mijn vorige weblog heb ik geschreven over drie Goudse bedrijven, die zich inzetten voor een duurzaam Gouda. Het zou mooi zijn als deze bedrijven ook volgende week zaterdag in de St.Jan op de Goudse duurzaamheidsdag aanwezig zijn. Ik zie er naar uit.

Als reactie op mijn weblog kreeg ik een mail van  de Baanderij. Zij hebben vorige week zaterdag een “Groene Hart dag” gehouden en vroegen daar aandacht voor. Nu dat doe ik dan wel wat laat. Ik ben die zaterdagmorgen naar de Baanderij toegegaan en zag daar vele instellingen die waardevol werk verrichten, gericht op duurzaamheid en behoud van het platteland. Ik noem er twee.

Er stond een container vol met gereedschap met als bestemming Zambia. De stichting Gered Gereedschap verzamelt vanaf 1982 gereedschap, herstelt dat en verzendt het naar technische scholen en startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Het gaat om kwalitatief hoogwaardig materiaal. Een groot verschil met het ingevoerde Chinese gereedschap. De resultaten van dit project zijn vermeldingswaard: 1500 projecten uitgevoerd, 1,5 miljoen stuks gereedschap kregen een nieuw leven en 500 vrijwilligers steken de handen uit de mouwen in 30 lokale werkplaatsen. Zie verder de site www.geredgereedschap.nl
 

Duurzaamheid is een breed begrip, langzamerhand een container begrip. Echter een goede ontwikkeling van het platteland heeft daar echt mee te maken. Naast de komst van een zorgboerderij Den Dikken Boom in Ouderkerk a/d Ijssel is de gastenboerderij De Appelgaard een goed voorbeeld om de levendigheid van de Krimpenerwaard te behouden. Vanuit Gouda is het een gemakkelijk te bereiken gastenboerderij, waar naast appartementen ook vergaderruimte is te vinden. Zie www.deappelgaard-gouderak.nl

De zorgboerderij Den Dikken Boom biedt vanaf oktober zijn ouderen, mindervaliden, families en vriendengroepen welkom op hun boerderij voor een zorgeloze (groeps)vakantie. Als oudere en/of mindervalide kunt u ook voor dagbesteding bij Den Dikken Boom terecht. De opening is 12 oktober. www.dendikkenboom.nl

Tot slot kom ik nog terug op Maak Gouda Duurzaam. Op vrijdagmiddag 11 oktober zijn er MVO Workshops & bekendmaking nominaties MVO Award Gouda 2013 en  s’ avonds een symposium over duurzame voeding. Op zaterdag 12 oktober vindt de publieksmarkt rond thematische pleinen als: 1.bouwen en wonen 2. voeding, kleding, sport en levensstijl 3. verkeer ,vervoer en mobiliteit 4.afvalverwerking en groenbeheer 5. Duurzaam Gouda(wereldwijd, plaats. De politiek wordt niet als thematisch plein genoemd. Ze zijn echter wel aanwezig. Ik reken op een centrale positie van  de kraam voor de ChristenUnie. Ook de kinderen van groep 7 en 8 worden gefêteerd op een speurtocht. Hiervoor ontvangen ze op school een flyer, waar de uitnodiging op staat.

Ik zie u graag op een van deze dagen.

 

vrijdag 20 september 2013

Drie duurzame ondernemers zoeken het nieuws! 
Een opsteker voor de positie van Nederland als exporteur van kennis van duurzame energieopwekking. Petrogas, een ingenieursbureau voor de gas- en olie-industrie uit Gouda, heeft de grootste order in zijn bestaan binnengehaald.  Fantastisch dat het familiebedrijf uit Gouda aan de Hardewijkweg zo in de belangstelling is gekomen. Het gaat dan ook om een groot bedrag, een order tussen €100 mln en €200 mln. Het bedrijf gaat installaties ontwerpen en bouwen, die olie maken uit plastic afval. U begrijpt het, er moet meer plastic afval verzameld worden zodat de installaties hun werk kunnen gaan doen. Ook gemeente Gouda is trots op zo’n inventieve ondernemer.


Over plastic gesproken. Cyclus verzamelt plastic. Gouwenaars worden opgeroepen om meer hun plasticafval te verzamelen en door Cyclus te laten ophalen. ‘Voor gemeenten is het een ­lucratieve activiteit’ aldus Petrogas. Uit 1 kilo plastic maken we 1 liter olie.

Cyclus is het tweede bedrijf dat in de belangstelling is gekomen, omdat zij niet alleen Fairtrade producten serveert aan het personeel, maar ook omdat het  MVO bedrijf is. De Fairtrade werkgroep Gouda is blij met deze nieuwe aanwinst.

Over Fairtrade gesproken:  Een van de eerste bedrijven, die met Fairtrade chocolade werkte van Max Havelaar was Steenland Chocolate. Ook dat is een van oorsprong Gouds familiebedrijf te vinden aan de burgemeester van Reenensingel.  Zij geven op hun website aan dat zij niet alleen de mensen aanmoedigen Fairtrade chocolade te kopen, niet onbegrijpelijk, maar zelf ook de CO2 footprint verminderen door te investeren in energie-efficiënte apparatuur en processen. Misschien kan Petrogas wat voor hen betekenen.

Zo zijn drie bedrijven  door mij aan elkaar gekoppeld. Zou het een duurzame relatie kunnen worden?

Gouda mag trots zijn op deze bedrijven.

 

 


 

 

maandag 16 september 2013

Ondersteuningshuis geopend! Samen sterk! 

“Ik ben onder de indruk van wat hier is bereikt. Wat doen jullie veel voor de kwetsbaren in de samenleving. Hartelijk dank.”  Deze woorden sprak wethouder Marion Suijker uit tijdens de opening van het Ondersteunings huis.

Vanwege de toename van het aantal cliënten van de voedselbank en het maken van voedselpakketten in de loods van Mick Bunnik is besloten alles dichter bij elkaar te brengen. Tegenover de loods staat op het Stationsplein een pand dat uitstekend gebruikt kan worden voor uitgave van de voedselpakketten, de nonfoodbank en ruimtes voor gesprekken met cliënten. Onder leiding van Hans Noman is de laatste maanden gekeken op welke wijze organisaties als Kwadraad, Swanenburgshofje , ZOGM/ STIP  en Humanitas Midden- Holland een plaats kunnen innemen in het pand. Dat is gelukt. De vele aanwezigen van hulpverlenende instanties gaven dat duidelijk aan.

“Doel van de samenwerking is om drempelverlagend te werken “, aldus Hans Noman.  Via onderlinge " warme” overdracht  naar betrokken hulpverleners worden de communicatielijnen verkort en de snelheid/ effectiviteit van hulpverlening voor de cliënt verbeterd. Ook met Westerbeek COD/ Schuldhulpverlening heeft men een deal gemaakt om stand-by te zijn als het noodzakelijk is.  Zo is het idee van de oud –voorzitter van de voedselbank, Piet van der Sluijs, om meer en intensiever samen te werken met de sociale partners voor een groot deel  verwezenlijkt.

Marion Suijker zei dan ook : “ Het is goed om hen zowel materiële als immateriële hulp te bieden.”   Als dank voor alles bood zij namens de gemeente een cheque ter waarde van €6000 aan Hans Noman.


Voor de penningmeester van de voedselbank , Gerrit Brinkman, was dit gebaar van de gemeente een geweldige ondersteuning. Hij vertelde  dat jaarlijks voor bijna € 4 miljard  aan voedsel door producenten en consumenten wordt weggegooid. Een schande! Verder sprak hij zijn dankbaarheid uit richting vrijwilligers, leveranciers van voedsel uit Gouda e.o en natuurlijk alle gevers van giften, waaronder nu gemeente Gouda.

Alle genoemde organisaties moeten het hebben van vele vrijwilligers. Het is bijzonder dat zowel de nonfoodbank als de voedselbank ruim in haar jasje zit als het gaat om vrijwilligers. Dit alles om de naaste te helpen, solidair te zijn. In de taal van 2013 wordt dit de start van de participerende maatschappij genoemd zoals “Den Haag” het graag wilt.

Vrijdag 13 september 2013, een bijzondere dag vanwege de opening van het Ondersteuningshuis. Proficiat!

 

P.S. Naast genoemde direct deelnemende hulpverleningsorganisaties heeft het Ondersteuningshuis een goede relatie met vele samenwerkende partijen en deelnemende indirecte hulpverleningsorganisaties

 

 


 

 

 

 

.

 

     

 

Voedselbank en non-foodbank

 

 

.

                     

.
                                         
                  !

          

Mick Bunnik heet iedereen welkom in zijn  loods                               
 

 

                

 Wethouder Suijker spreekt haar waardering uit en feliciteert Hans Noman 

                                 
 
 


  
   

Opening door wethouder Marion Suijker
en Mick Bunnik
                     
 
 
 
zaterdag 13 juli 2013

Hoe nu verder met het Zuidelijk Stationsgebied?


Vorige week heeft de Goudse raad aangegeven dat de plannen van MultiVastgoed onvoldoende waren. Tijdens de verkenning gaven veel bewoners en twee wijkteams aan dat dit plan met name door de verkeerstoename naar de prullenbak kan worden verwezen. Denk daarbij aan toenemend verkeer in zowel de wijk Nieuwe Park als Kade Buurt. Het  werd voor Multivastgoed en het college   duidelijk dat de vernieuwing van het Zuidelijk Stationsgebied een zaak van lange adem is en opnieuw het plan zal worden afgewezen. Tijdens het debat werd door alle fracties aangegeven dat MultiVastgoed en het college hun huiswerk moeten overdoen. Daarbij werd door elke partij aangegeven dat de aanleg van de Van Hofwegensingel nogmaals overwogen moet worden. De ChristenUnie deed ook het voorstel  om al dan niet tijdelijk tweerichting verkeer op de Vredebest te accepteren. Voor MultiVastgoed was de uitkomst een zure pil en voor het college een harde les. MultiVastgoed heeft de weken van verkenning en debat niet gebruikt om in gesprek te gaan met bewoners , wijkteams en kerk,(lees bijgevoegd artikel over winkels op het Mosveld te Amsterdam   http://www.dichtbij.nl/amsterdam-zuid/lifestyle/winkelen/artikel/2919585/winkels-op-het-mosveld-een-haalbaar-plan-.aspx)  maar heeft zich bezonnen op het schrijven van een brief. Die brief kwam enkele dagen voor de besluitvormende raad in ons bezit. Het verzoek was om uitstel en kijken of d.m.v. overleg de patstelling doorbroken kon worden. Het college had zich na de verkenning al neergelegd bij het negatieve resultaat, want de vragen werden met weinig verve beantwoord en er kwam geen warm pleidooi om toch met dit plan in te stemmen. Uiteindelijk kwam dit onderwerp afgelopen woensdag weer uitgebreid aan de orde vanwege de brief van MultiVastgoed en de brief van Goudse ondernemers. Al snel bleek dat een minderheid van de raad te vinden was voor een gesprek onder leiding van de  gemeente met MultiVastgoed en andere betrokken partijen om de impasse te doorbreken. De motie, mede gesteund door de ChristenUnie ,om het besluit op te schorten en tijdens het reces met elkaar om tafel te gaan, haalde het niet.  Jammer dat de Goudse Raad zo verdeeld stemde. Het zou een helder beeld geven dat wij als Gouda meer eensgezind de ontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied willen, maar niet tegen elke prijs. Nu Durfinvesteerder Blackstone Group bij de Europese mededingingsautoriteit toestemming heeft gevraagd projectontwikkelaar MultiVastgoed over te nemen is het de vraag hoe gaat het nu verder met het Zuidelijk Stationsgebied? Verpaupering van het gebied wil niemand. Verkopen aan een andere ontwikkelaar zou een optie kunnen zijn.  Vraag is wel, wat te doen met het busstation. Hoeveel geld wil en kan het college erin steken om het te verplaatsen naar de noordelijke kant van het station als het plan helemaal niet doorgaat?

Het lijkt me goed om een projectgroep in te stellen om te komen met een alternatiefplan. Hierbij kan gedacht worden aan: renovatie van de winkels aan Spoorstraat en Vredebest, waarbij het  gevel patroon aan de Kleiweg tot voorbeeld mag dienen, winkels aan de kant van de Goudse Verzekeringen, een ruime parkeerplaats voor fietsers, een mooi park rond de bomen, verplaatsing van het busstation en een brede allee  van station naar de Kleiweg, waarbij de voetgangers en fietsers sneller het Kleiwegplein kunnen oversteken dan nu. Mogelijk ben ik wat vergeten, maar met een projectgroep die bestaat uit gemeente, ondernemers, wijkteam, bewoners en gebruikers van het station moet een haalbaar plan gemaakt kunnen worden.

 

donderdag 20 juni 2013

Koopzondagenverruiming een terechte wens? (bijdrage van de ChristenUnie in het debat)


AfbeeldingDe indieners ( PvdA en D’66 )van het initiatief voorstel beogen  door de verruiming van het aantal koopzondagen de lokale economie te stimuleren, een bijdrage te leveren aan de ambitie van het college om meer toeristen te trekken en tegemoet te komen aan de inwoners die op zondag hun boodschappen willen doen.

De indieners hebben in hun initiatiefvoorstel de kritische punten van insprekers uit de hoorzitting keurig besproken nl. de plaats van de kleine winkelier, het  belang van werknemers en de eerbiediging van de zondagsrust. Goed dat deze punten worden genoemd. Uiteindelijk zijn het de kleine winkeliers en de kerken die helder bezwaar hebben gemaakt tegen de  extra openstellingen op zondag.
Uit dit te bespreken voorstel blijkt echter dat de indieners niet gevoelig zijn voor de argumenten tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen.  Zij spreken zelfs over 20 tot 25 koopzondagen terwijl een vertegenwoordiger van nota bene een grote winkelketen aangeeft 15 genoeg te vinden.
Naar onze opvatting gaan de initiatiefnemers uit van een liberale visie, waarvan het onbegrijpelijk is dat de PvdA er mee in zee gaat. De socialistische visie richt zich toch op de bescherming van de kleine ondernemer! In het landelijk verkiezingsprogramma 2012 staat dat men zelfs trots is op de echte ondernemers die diensten verkopen. Kennelijk is de PvdA in Gouda van kleur verschoten, want bij dit initiatief voorstel gaat het om een gemeenschappelijk liberale visie waarbij  het individu centraal staat! ( vorige raadsperiode was het wel anders) . De ChristenUnie wil daar graag haar ideologie tegenover plaatsen.

Voor ons is de zondag een dag van bezinning, een dag om van je vrijheid te genieten, een familiedag, een dag die een rem zet op de 24 uurs economie, een dag van de schepping, waarbij alles tot rust komt.  Dat is goed  voor de consument en de ondernemer. Het is een dag om duidelijk te maken dat we gaan voor de economie van het genoeg en niet voor een dolgedraaide economie, een dag die past in een duurzame samenleving , een dag die vrij is ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van werknemers en ook werkgevers.

Dit is een totaal andere ideologie, maar deze doet meer recht aan wat leeft in de Goudse samenleving en past in deze tijd van duurzaamheid en aandacht voor het gezin ( de familie)  Kies, wat het best voor u is.

P.S. Door ons zijn vele argumenten genoemd om duidelijk te maken dat de gewenst doelen van het initiatiefvoorstel niet behaald zullen worden. Beter is om meer in de stad te investeren b.v lege etalages zichtvriendelijker maken, goedkoper parkeren, aantrekkelijke kop van de Kleiweg, investeren in kleine winkels in de Zeugstraat ( de oude van der Goeslocatie)  e.d.