maandag 20 januari 2014

“Rondweg” Gouda loopt richting Reeuwijk of Goudse Poort?


 
Voor vele terpdorpen in Groningen en Friesland is een rondweg een bekend begrip. Het is de weg rond elk radiaaldorp. Ook nieuwe plaatsen als Zoetermeer, Almere e.d. weten wat een rond weg is. Deze nieuwe of uitgelegde steden hebben ruim baan voor de auto.

Als Gouda klein was gebleven dan was onze rondweg de singel. De generaties na de aanleg van de singel hebben van Gouda een grotere plaats gemaakt, rekening houdend met het langzaam verkeer in die tijd. Pas door de uitleg van Gouda richting Haastrecht( Goverwelle) en Reeuwijk ( Plaswijck en Bloemendaal) is men gaan denken aan bredere wegen t.b.v. de auto en vrachtwagen. In de jaren ’80 dacht men zelfs over een rondweg in de Krimpenerwaard. Jawel, de Zuidwestelijke Randweg. Sinds twee jaar kunnen we er gebruik van maken. Het zou fijn zijn als de tomtoms voor vrachtwagens zo ingesteld worden dat ze deze ZWR gebruiken i.p.v. over de Kattensingel, Blekersingel ,Reigerstraat en Joubertstraat e.d. door Gouda te rijden.

De vraag is hoe loopt nu het rondje verder? Voor mij is dat van ZWR via provinciale weg richting Haastrecht brug over richting Goverwellesingel , uitkomend bij de Bodegraafsestraatweg. En nu?

De ChristenUnie heeft zich al jaren ingezet voor een situatie dat er sprake zou zijn van een goede doorstroming voor het snelverkeer richting Goudse Poort over de Burg.van Reenensingel. Hierbij hoef je Reeuwijk niet te belasten. Vanuit de Krimpenerwaard en Goverwelle een goede doorgaande route. Maak er een GROENE route van bij een snelheid van 50 km. Als dit jaren geleden ingezet zou zijn dan zou Reeuwijk niet met een eigen rondweg zijn gekomen. Een rondweg, die niet alleen veel kost maar ook het landschap aantast en problemen voor het langzaam verkeer veroorzaakt. Een rondweg waar bewoners aan de rand van Plaswijck terecht niet blij mee zijn. Om het verkeer over de Bodegraafsestraatweg richting Gouda te ontlasten zou volgens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een doorsteek van de Plaswijckweg een oplossing zijn.

Dat accepteert de wijk dit niet! En de ChristenUnie ook niet. Vijf jaar geleden heb ik tijdens een wijkbijeenkomst mijn grieven al geuit richting toen nog de gemeente Reeuwijk, omdat zij met de bouw van meer huizen en een bedrijventerrein zelf ook veroorzaker zijn van meer verkeer. Advies van mij ( wat nu nog steeds geldt!) was: ga als gemeenten K5, Gouda en Reeuwijk met elkaar om tafel zitten en kom in overleg met de provincie om tot een betere en goedkopere oplossing. Helaas is het de afgelopen vier jaar stil gebleven en gaat gemeente Bodegraven-Reeuwijk door.

De gewenste oplossing is naar mijn mening om te investeren in de Burgemeester van Reenensingel, die oorspronkelijk ook een rondweg zou worden.  Daarvoor hebben we wel de provincie (financieel) nodig, maar het biedt een betere oplossing dan de nu geplande weg bij Reeuwijk. Tevens kunnen we het verkeer over het  “Goudse “deel van de Bodegraafsestraatweg beperken.