zaterdag 10 september 2011

Gouda Havenstad. Hoe gaat het ermee? (2)

De vragen (zie vorig weblog) van de schippers zijn duidelijk.  In deze bijdrage wil ik graag de havenmeester aan het woord laten en n.a.v. de reacties naar de toekomst van Gouda Havenstad kijken, waarbij ik erken niet volledig te zijn.
Met de havenmeester heb ik zeer openhartig  gesproken over de voornoemde kanttekeningen.  “Verbeteringen zijn nodig, er is sprake van achterstallig onderhoud aan b.v. de steigers. De extra doucheruimte is inderdaad nodig. Te denken valt aan het gebruik van de Kleischuur bij de Turfsingel ,waarbij het douchegebouw naar de Regentesseplantsoen kan.  De controle op het liggen van schepen gebeurt zeker twee maal per dag. Kleine schepen worden naar de Kattensingel gestuurd en grotere schepen naar de Turfsingel. De sluis- en brugwachters houden samen het aantal schepen in Gouda in de gaten, want elke schipper moet toch zijn “schip” kunnen aanleggen? Vol  is vol. Al hoewel er jaarlijks €50.000 aan havengeld binnenkomt is dat te weinig om alle wensen van schippers te vervullen. De vraag is of je meer havengeld kunt vragen zonder verbeteringen aan te brengen, aldus de havenmeester.
Wat betekenen de vragen van de schippers en het antwoord van de havenmeester voor nu en de toekomst?
Voor nu zijn een aantal maatregelen gemakkelijk te nemen:
1.       Klantvriendelijkheid: de havendienst moet het visitekaartje zijn .
2.       Vernieuwing steigers, nu reeds aan de gang
3.       Verbetering doucheruimte /toiletruimte ( geen open riool)
4.       Onderhoud van de groenkant , werk voor Cyclus
5.      Verbetering van de afvalafvoer voor boten aan de Turfsingel
6.      Watersporters vinden het leuk om met zijn/haar schip zo ver mogelijk in het historische en gezellige centrum te geraken.  Dat moet kunnen.
7.      Stimulering rondvaartboten tegen betaalbare prijs

Gouda dient verder deze collegeperiode te komen met een heldere visie op Gouda Havenstad. In de visie moet rekening gehouden worden met b.v. Op welke wijze denkt Gouda te kunnen profiteren van de toenemende watersport en  hoe kan Gouda optimaal gebruik  maken van haar centrale ligging? Wil Gouda het centrum van het Groene Hart te zijn? Op welke wijze kan Gouda voldoende economisch gewin behalen uit de groei van de watersport? Gaan kosten voor de baat?
Dat betekent nadenken over de volgende  investeringen:
1.       Communicatie – reclame: uitventen van Gouda als Havenstad
2.       Kattensingel ook aanlegplaatsen
3.       Regentesseplantsoen – Kattensingel  bv. Alleen passantenhaven
4.       Voldoende elektra aansluitingen
5.       Betere aansluiting richting Amsterdam , Krimpenerwaard
6.       Vastgebouw met kledingwasruimte
Wil het college in deze boot stappen?


vrijdag 2 september 2011

Gouda Havenstad. Hoe staat het ermee? (1)

Deze weblog bestaat uit twee delen. Deel 1 geeft informatie van schippers, deel 2 zal over een week  een reactie van de havenmeester en een afsluitende opinie van de schrijver bieden.

Afgelopen vakantie heb ik enkele malen langs de binnenwateren van Gouda gezworven en hier en daar een praatje gemaakt met schippers van grote en kleine motorjachten, zeilschepen. Ik wil hun reacties u niet onthouden. Mijn eerste gesprekken waren wat negatief van toon. Er werd in alle vriendelijkheid aangegeven wat beter zou kunnen:
1.       Douche en toiletruimte gewenst halverwege de Regentesseplantsoen
2.       Meer stopcontacten, schippers nemen steeds meer apparatuur mee.
3.       Vernieuwing van de steigers
4.       Onderhoud van het groen, wel maaien , maar diepe kuilen
5.       Brugwachters komen alleen voor het ophalen van het geld, betere communicatie  of te    wel een klantvriendelijkere opstelling
6.       Sluis- en brugwachter kunnen er voor zorgen dat schepen niet nodeloos de Kattensingel op varen
7.       Er liggen schepen langer dan drie dagen, dat past niet in het passantenbeleid
8.       Hondenuitlaat van de schippers gaat goed van de Goudse burgers kan beter
9.       Het aantal schepen aan de Regentesseplantsoen kan uitgebreid worden, meer aanleg met de kop van het schip dan langszij aan de steiger
Als je dit allemaal hoort dan denk je als raadslid, daar moeten we wat mee. Dus, toch maar meer praatjes gemaakt op een andere dag op een ander tijdstip. Dat leverde inderdaad andere informatie op. Schippers langs de Regentesseplantsoen waren tevreden evenals de schippers langs de Turfsingel.  Zij benadrukten het plezierige liggen in Gouda, de aantrekkelijkheid van de stad en de geringe overlast. Over de hoogte van de vaargelden heb ik niets negatiefs vernomen. En passant kwamen wel enkele kanttekeningen aan de orde:
1.       Meer elektriciteit .      
2.       Kleine douche ruimte
3.       Eerder duidelijk maken dat vol, vol is, dus niet dubbel liggen
4.       Toekomst van meer grotere schepen betekent dat de aanleg aan    Regentesseplantsoen verbeterd moet worden.
Al met al een fors aantal punten waar  Gouda aan moet gaan werken. Vraag is wordt er niets gedaan aan verbeteringen van de aanlegplaatsen ?

 Nog belangrijker is de vraag : “Heeft gemeente Gouda een visie op watersport? “