donderdag 26 mei 2011

Overslaghaven Gouda 2014 ?

In november 2010 heeft de ChristenUnie in de Goudse Raad een pleidooi gevoerd voor aanleg van een binnenhaven.  Een stad met ambitie, een stad uitstekend gelegen aan het water, moet toch Europees geld binnen kunnen halen voor o.a. een binnenhaven?  Zelfs de locatie is genoemd. Daar kom ik verder in mijn weblog op terug.
Tot mijn verrassing  zien ook de Kamer van Koophandel en RHID de noodzaak van meer gebruik van het water vanwege het dichtslibben van de wegen.
Afgelopen donderdag hielden deze organisaties een open avond om te discussiëren over de aanleg van een overslaghaven.
In het eindrapport van de organisaties valt te lezen dat er voldoende aanbod van containers zal zijn om een overslaghaven in Gouda aan te leggen. De vraag is nu waar zou deze overslaghaven moeten komen en moet het gaan lijken op de containeroverslag in Alphen a/d Rijn?
De genoemde locaties uit het rapport zijn  Middelblok bij Gouderak ( moeilijk bespreekbaar voor gemeente Ouderkerk), locatie ten  noorden van Gouwe aquaduct (wordt parallelweg)en een kleine locatie Sluisdijk.  Is er een alternatief?
Al twee jaar geleden vernam ik van Cyclus dat de huidige locatie niet optimaal is. Dat heeft mij aan het denken gezet. Daarom heb ik in mijn voorstel november 2010  gewezen op het vertrek van Cyclus en daar meteen het investeren in een biogasinstallatie aan gekoppeld . Nu Cyclus op termijn vertrekt uit de Kromme Gouwe ,zie ik dat als een uitstekend alternatieve locatie voor de Goudse overslaghaven. Het is een locatie op een bedrijventerrein, zal  weinig overlast voor woningen bezorgen en  is te klein om de grootte van de overslaghaven te Alphen a/d Rijn te evenaren.  Natuurlijk zijn er ook bezwaren, denk met name aan het transport over de Goudkade. Toch is de locatie beter voor o.a. Westergouwe omdat de vrachtwagens via het Hamstergat naar A12 en A20 kunnen rijden.
Nu is wederom het college van Gouda aan zet, maar wel met het bedrijfsleven als  stimulator  en investeerder  .  De provincie juicht het plan toe, dat betekent vervolgens met hen  subsidie aanvragen  bij Europa voor zowel de overslaghaven als de biogasinstallatie.
Het lijkt me fantastisch om binnen enkele jaren , geen 15 jaar zoals Alphen a/d Rijn, de kranen te zien vanaf mijn sportlocatie aan de Nieuwe Gouwe.
Gouda grijp je kans!!

vrijdag 20 mei 2011

Gouda: “de Natste stad van Nederland”

Deze titel komt niet van mijzelf. Eerlijk gepikt van Het Goudse Watergilde.
Tja, waar je trots op wilt zijn.  Zeker op dit moment denk ik dat het een onjuiste constatering is.  In de actualisatie van het waterplan wordt gesproken over klimaatsverandering. Daarbij wordt niet de lange droge periode bedoeld maar de natte periode in de maanden … . (vul zelf maar in). Over 30 jaar wil ik daar wel het etiket klimaatsverandering aan verbinden.( Cs of Cw)
De actualisatie van het waterplan geeft in Gouda weinig beroering. Dat is niet terecht.
Spelen op het water
Het is goed als iedereen op de hoogte wordt gesteld van de activiteiten rond water. Kan Gouda forse buien verwerken, hoe staat het met verbetering van de , waterkwaliteit, zijn regentonnen gewenst , worden groene daken gesubsidieerd, zorgt Rijnland ( het hoogheemraadschap) voor de juiste peilen in Gouda, enz ? Vragen waar de komende jaren antwoord op gegeven moet  en  zal worden. Wethouder Ruwhof heeft beloofd dat elk jaar duidelijk gemaakt wordt wat gemeente Gouda met Rijnland zal doen om Gouda niet de natste stad van Nederland te laten zijn. Dat wordt gepubliceerd en daar worden acties voor alle burgers aan verbonden. Wat denkt u van groene tuinen i.p.v. met stenen geplaveide zitplekken, waterontdekplekken en meer vissen en amfibieën in de sloten?
Gelukkig geeft Rijnland aan dat zij niet de heerschappij over het Goudse water wil hebben.  Vreemd dat gemeente Gouda de controle over het water wel  wil overdragen . De gemeente moet zeker weten dat de overdracht een succes wordt en het minder gaat kosten.
De ChristenUnie adviseert de gemeente  zowel naar de provincie als het Rijk te gaan om geld los te peuteren . Gouda  moet teveel investeren in  de ophoging van wegen, sportterreinen e.d. Gouda is uiteindelijk niet gebouwd op palen.
Gouda, wel een waterrijke historische stad in Nederland maar toch niet de natste stad van Nederland!

maandag 16 mei 2011

Gouda sterk aan de IJssel

Tot onze vreugde wordt in de maand oktober dit jaar de restauratie van Stolwijkersluis opgeleverd.  Vele partijen hebben zich ingezet om van deze doorgang naar de Krimpenerwaard een succes te maken. Wat jarenlang niet mogelijk bleek , gaat nu toch echt lukken. Dat mag in oktober wel gevierd worden. Het verstevigt de relatie van stad met het platteland. Een eerste stap om Gouda sterk aan de IJssel te maken is dan gezet.
Nu de tweede stap oftewel een havensluis bij het Tolhuis. Gouda dankt zijn bestaan als een belangrijke doorvaarthaven en de ligging van Gouda  leidde in het verleden tot veel economische bedrijvigheid. Helaas is door allerlei omstandigheden na 1953 de Haven afgesloten.
Als ambassadeur voor opening van de Zuidelijke Toegang is het begrijpelijk dat ik iedereen, het college van Gouda voorop, oproep om deze belangrijke klus te klaren. Het zal Gouda geld kosten , maar ook geld opleveren. Wat denkt u van een aantrekkelijke tocht door onze grachten richting Hollandse IJssel, oversteek naar de Stolwijkersluis en tot slot verkenning van de Krimpenerwaard.
Dat kan alleen  “Als het water weer gaat stromen ……”
Laat dit de inzet zijn voor elke Gouwenaar die een hart heeft voor haar historische waterstad !