dinsdag 30 oktober 2012

Overlast door teveel auto’s in Korte AkkerenAfgelopen zaterdag ben ik met de fiets in de vroege ochtend door Korte Akkeren gereden om te zien hoe het staat met het parkeren van de auto’s. Ik heb foto’s ontvangen van auto’s die op de stoep  geparkeerd stonden  en het zicht van Kievitstraat op de Lazaruskade  belemmerden. Gelukkig heb ik daar nu niets van  gezien. Wel zag ik dat in de buurt van de Constantijn Huijgenstraat. Het lijkt me een goede zaak als bewoners elkaar op de verkeerde wijze van parkeren aanspreken. Mocht het een langdurig probleem zijn dan is het plaatsen van paaltjes misschien een oplossing.


Verder heb ik gekeken naar de bedrijfsauto’s  in de buurt van de P.C.Hooftstraat. Het lijkt me geen genoegen om auto’s van 2 meter hoogte voor  mijn huis te hebben ,waardoor het zonlicht volledig verdwijnt. Bewoners plaatsen hun eigen hoge bedrijfsauto niet voor hun eigen deur. Dat betekent dat zij er geen zicht op hebben.  Voor andermans deur is natuurlijk ook geen pretje.  Nu de omgeving van de P.C.Hoofstraat toch wordt aangepakt lijkt mij een parkeerstrook langs de Bosweg voor bedrijfsauto’s een goede optie. Daar kunnen aan de kant van het gemaal  veel auto’s geparkeerd worden. Als de verlichting wordt aangepast dan staan de auto’s daar veilig. Om het probleem helemaal aan te pakken zou de Bosweg naar de Rotterdamseweg weer open gesteld moeten worden voor éénrichting verkeer. Zie ook de weblog van Theo Krins.

Het parkeerprobleem in Korte Akkeren kan dus in de wijk opgelost worden. Ik ben met een bewoner nog langs twee locaties gereden waar bedrijfsauto’s kunnen staan: tegenover de Westerschool ,De Jacob van Lennepkade en bij de begraafplaats Kerkhoflaan. De laatste plek is echter wel klein voor bedrijfsauto’s.  Als de gemeente start met een parkeerplaats aan de Bosweg b ij het gemaal  is een eerste stap om overlast te beperken genomen.

Het zou mooi zijn als het wijkteam zich ook in de oplossing kan vinden. Een voorbeeld voor andere wijken waar overlast is van bedrijfsauto’s.

maandag 15 oktober 2012

ChristenUnie gaat voor het Groene Hart


De Rabobank is met een belangrijke notitie gekomen over het kloppend Groene Hart. Het rapport valt uitstekend samen met de discussie van de gemeenteraden in en rond Gouda over de visie op de “Nieuwe Regio”

De Goudse ChristenUniefractie heeft met haar collega’s uit het hele Groene Hart , dus Alphen a/d Rijn en Woerden en de plaatsen eromheen gesproken over  de visie.  Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat alleen een regio van Gouda en omstreken te beperkt is. Wij gaan voor het hele Groene Hart met al haar sterke en zwakke kanten.  Dat is afgelopen woensdag ook helder verwoord in de Goudse Raad.

Sterke elementen zijn toerisme en recreatie , maar ook duurzaamheid. Daarom het kleine overstapje naar de extra kansen die je hebt als gemeenten Groene Hart om een vergister ergens te plaatsen. Het gezamenlijk afvalgroen moet voldoende zijn om een vergister rendabel te doen zijn. Zie vergister te Zwolle http://www.rova.nl/vergister . Tijdens de duurzaamheidsmarkt in de St.Jan hebben wij d.m.v. een enquête vernomen dat burgers dat ook wel zien zitten mits het rendabel is.

Een andere enquête die we hebben uitgezet gaat over het papierverbruik. Het is slechts een steekproef. Velen gaven aan dat men terug wil naar het ophalen van oud papier door sport – muziek verenigingen en kerken. Omliggende plaatsen zijn hierbij een goed voorbeeld. Ik kijk uit naar de notitie van de wethouder over diftar in Gouda.  Volgens mij moet het meer papier opleveren.

Om tot slot nog een energie bron aan te halen ,grijp ik terug op de structuurschets  Havensluis en Veerstalgebied. De inititatiefnemers hebben de structuurschets afgelopen donderdag overhandigd aan één van de ambassadeurs Gouda sterk aan de IJssel. In de structuurschets kunt u lezen dat de Volmolen weer in werking moet worden gesteld en dat op deze wijze energie uit water gehaald kan worden.

Al met al mooie ideeën, ik snak naar de realisering ervan.

vrijdag 5 oktober 2012

 
 

Afgelopen vrijdag was  het eerste Energiesymposium  in de St.Janskerk. Tevens  was er op de zaterdag een duurzaamheidsmarkt georganiseerd. Ik kan terug zien op een uitstekend initiatief van Pieter ter Steeg en de zijnen. Voor herhaling vatbaar. Met meer reclame kunnen ook meer Gouwenaren naar de tweede duurzaamheidsmarkt worden getrokken.
Voor de lezers heb ik nog enkele noten op mijn zang.

Allereerst heb ik gesproken met mevrouw Koek, initiatiefneemster van Repair Café Gouda. Een aanwinst voor hen die zuinig willen omgaan met hun spullen en voor mensen met een krappe beurs.( zie www.repaircafe.nl )
Ook stond ik in mijn stand tegenover de Kringloopwinkel. Nu deze verplaatst is naar Goudse Poort draait de winkel als een tierelier;  30 % meer omzet dan aan de Blekersingel. Denk aan  Vrijdag 6 oktober Nationale Kringloopdag. http://www.kringloopdag.nl/

Jaap Warners, oud wethouder, hield een pleidooi voor zeker twee extra windmolens op het bedrijventerrein van de Kromme Gouwe. Als raadslid voel ik me genoodzaakt dit neer te leggen bij mevrouw Ruwhof, wethouder “ duurzaamheid”

Voor de bevlogen speech van de oprichter van Nudge verwijs ik naar de website. Geef u op als Nudger in Gouda. https://www.nudge.nl/#aanmelden
Om zuinig om te gaan met energie verwijs ik naar de weblog van Theo Krins. Uit de reacties op zijn weblog blijkt dat Monumentenzorg meer aandacht moet hebben voor het milieu. De gestelde eisen aan een monumentaal pand  kunnen haaks staan op bezuiniging van energie . Denk aan het gebruik van dubbele beglazing. http://theokrins.blogspot.nl/2012/10/ga-de-confrontatie-aan.html

Van een van de deelnemers ontving ik een mail over deze website  http://www.zonnepaneelvoordeel.nl/ . Ook maar doorgestuurd naar de wethouder.
Tot slot wil ik als lid van de werkgroep fairtrade gemeente Gouda wijzen op de de website. U kunt lezen waar u verantwoorde producten kunt kopen. http://www.fairtradegemeentegouda.nl/

Als het gaat om producten kopen gaat wil ik nog een reclame maken voor streekproducten. Provincie Utrecht gaat Zuid-Holland daarin voor. Koop kratten groente en fruit bij de boer.  http://www.thegreenbee.nl/krommerijn

Al met al valt op duurzaamheidsgebied  voor mij en misschien ook voor andere Gouwenaren nog een forse slag te slaan.