maandag 31 december 2012

Positieve kijk op 2013

Aan het eind van december kijkt menigeen terug op 2012. Ik wil dit doen door een aantal weblogs kort te memoreren en te actualiseren.


1.   De voedselbanken in het land zien door de economische crisis een flinke groei van het aantal klanten. Helaas zien we dat ook in Gouda. De cliënten hebben rond kerst gelukkig veel meegekregen. Dat is mede te danken aan de vele acties in de maand december. De voedselbank is blij met zoveel sponsoracties. Het is nu nog te hopen dat de regering terugkeert op het onwijs idee om statiegeld af te schaffen. Voor de voedselbank zou dat een verlies van enkele duizenden Euro’s per jaar zijn.


2.   Zoals al gemeld is, verdwijnt binnen twee jaar Cyclus van de Goudkade. In mijn weblogs in 2011 en 2012 had ik hier al een mooi los –en laadplaats van schepen voor bedacht.  In  het rapport van de Grontmij kunt u lezen dat drie locaties bekeken zijn: Gouderak, locatie de Vries en locatie de Groot (alle drie aan de Hollandse IJssel. Afwachten of het college met een ander voorstel komt.
 
3.   Een feestje rond de opening van de Stolwijkerschutsluis komt nu echt op 27 april. Een feestje voor de buurtbewoners en andere Gouwenaars.  De ambassadeurs “Gouda Sterk aan de IJssel” zullen rond 27 april extra reclame maken voor Gouda Havenstad.


4.   De Streekmarkt bij het Schipperslokaal – Binnenhavenmuseum – is schoorvoetend van start gegaan. Het zou mooi zijn als 2013 een echte wekelijkse streekmarkt van de grond komt. De producten, die vermeld worden in het boekje “proef de polder”  - een super kerstgeschenk  - moeten daar gekocht kunnen worden.


5.   Mooi dat de parkeerbalans op de plank van de gemeente ligt. Nu nog de aanpassingen aan het parkeerbeleid. B.v. geen bedrijfsauto’s in de verblikte wijken of aantrekkelijke ( bijna gratis?) parkeerplaatsen voor de toeristen en regiobezoekers.

6.   Het is op de laatste raadsvergadering van het jaar niet van gekomen om een motie in te dienen om de daken van overheidsgebouwen e.d. te gebruiken voor zonnepanelen. Ik reken in 2013 op een duurzaamheidsnotitie van het college.

7.   Als het gaat om parkeren en duurzaamheid kom ik weer met de elektrische shuttlebus op de proppen. De GO- stores in de Goudse poort zullen in 2013 open gaan. Mooi als de bezoekers voor een prikkie naar de binnenstad worden geloodst.  De komst van de shuttlebus vraag om actie.

Alle lezers wens ik hierbij een voorspoedig 2013. Het is het laatste jaar voor de verkiezingen maart 2014!

zaterdag 29 december 2012

Parkeerbeleid in bewegingIn 2011 hebben ChristenUnie en SGP aan wethouder Ruwhof gevraagd om een parkeerbalans. De fracties wilden zien of de sterke verhoging van de tarieven voor eerste en tweede vergunning terecht zijn geweest.
De parkeerbalans geeft een goed overzicht van uitgaven en inkomsten. De vraag die zich aan ons opdringt is of de uitgaven niet verminderd kunnen worden . De wethouder heeft aangegeven dat medio 2013 het parkeerbeleid aan de orde komt.


Minder blik
Voor de ChristenUnie is het vertrek van bedrijfsauto’s uit de verblikte wijken een item dat we graag terug willen zien bij het nieuwe parkeerbeleid. Verder willen zicht krijgen op de consequenties van het al dan niet vergroten van het gebied met een vergunningenbeleid. Andere opties zijn: goedkoper parkeren in parkeergarages en terreinen (vooral voor reizigers met OV, maar – indien haalbaar – ook voor bezoekers) e.d.


Denk mee!
We stellen het prijs als u meedenkt! Heeft u suggesties of ideeen omtrent parkeren in Gouda, laat het ons weten! Stuur ons een mail of tweet.

Laadpunten
Een ander actueel onderwerp m.b.t. het parkeren is het opladen van een elektrische auto. De ChristenUnie heeft hierover onlangs art.38 vragen gesteld aan het college.
In haar beantwoording geeft het college aan dat ze de ontwikkelingen rond het elektrisch rijden verwelkomt en dat ze dit graag willen faciliteren.
Waar plaatsing van een oplaadpaal op eigen terrein niet mogelijk is wil het college medewerking verlenen aan plaatsing in de openbare ruimte. Hierbij bekijkt zij welke plek in de buurt het beste past; dit kan dus een andere plek zijn dan bij de aanvrager voor de deur. Het college neemt hiervoor een verkeersbesluit, markeren de plek en plaatsen hier een bord bij dat deze plek bestemd is voor het opladen van een elektrische auto. Daarnaast gaat het college er vanuit dat de aanvrager aanschaf, beheer en onderhoud van de palen regelt. Er zijn inmiddels marktpartijen, bijvoorbeeld dealers van elektrische auto’s, die dit voor particulieren en bedrijven kunnen organiseren.

Laadpalen

Verder werkt de gemeente Gouda eraan mee dat particulieren die via Stichting E-laad een laadpaal hebben aangevraagd, deze ook kunnen plaatsen. Plaatsing zal naar verwachting uiterlijk 1 juli 2013 gerealiseerd zijn.


ParkeergarageEr is meer goed nieuw: in de nieuwe parkeergarage op het Bolwerk zijn twee laadpunten voor elektrische auto’s aanwezig. Ook zal de gemeente komend jaar een openbaar laadpunt op het parkeerterrein van Klein Amerika realiseren.
Al met al is het college voortvarend aan de slag en is de ChristenUnie tevreden met deze ontwikkeling.

woensdag 5 december 2012

Repair café geopend!


 
Afgelopen zaterdagmorgen heeft wethouder Wendy Ruwhof om 10.00 uur het Repair Café geopend. Het initiatief werd met open armen ontvangen. In deze crisistijd komen mensen op goede ideeën. Het gaat bij het Repair Café in de eerste plaats om zuinig omgaan met de spullen en niet alles weg te gooien als het kapot is. Dus een  duidelijke actie om te consuminderen ! Een belangrijk neven doel is dat mensen met een krappe beurs niet gedwongen worden nieuwe spullen te kopen maar gebruik te maken van de helpende hand van de mensen die het Repair Café bemannen. Van  de mensen die blij zijn met de reparatie verwacht met een bijdrage. 

Op zaterdagmorgen werden met name de technische mannen aan het werk gezet om een lamp te repareren en  een verroeste tang. Iemand bracht ook een  jas ,waarvan de ritsluiting kapot was. Dankzij handige dames werd het gerepareerd. 

Op dit moment zal elke eerste zaterdagmorgen van de maand het Repair Café geopend zijn .  De eerst volgende datum is 12 januari. Het is te vinden in de Kringloopwinkel aan de Burg.van Reenensingel. (Goudse Poort)

Het zou aldus de initiatiefnemers mooi zijn als het Repair Café in een wijk haar onderkomen zou kunnen vinden.  Wie weet  wat  in 2013 mogelijk is!