maandag 18 februari 2013

Gouda een echte Millennium Gemeente?


 
In het blad van de VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten) las ik dat de plaats Hoorn een prijs heeft ontvangen als inspirerende Millennium Gemeente (MG). Reden om eens naar de website te gaan van www.milleniumgemeente.nl

Op de kaart van Nederland bleek Gouda niet te staan , maar wel de plaats Stein vlakbij Gouda. Na het VNG te hebben opgebeld is dat gelukkig weer hersteld. De vraag is wel waarom Gouda wel of niet in de prijzen zou vallen. Dat Gouda etaleert met Gouda Fairtrade (doel 8) is een uitstekend vervolg op Gouda MG. De vraag is of er niet meer te doen valt.

Zou de acties voor War Child ook niet onder de doelen vallen? En wat te denken van doel 7? “ Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu”.                  
 
Met de duurzaamheidsparagraaf uit het bestuursakkoord valt Gouda toch ook op?  Ik denk ook aan de MVO Award die eind vorig jaar is uitgedeeld. Mijn advies aan gemeente Gouda zou zijn wees je er meer bewust van dat je milleniumgemeente bent en geef dat ook door aan de VNG.

 
 
In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de zogeheten Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in de acht Millenniumdoelen. De doelen moeten in 2015 gehaald zijn.

 

 


zaterdag 9 februari 2013

Meer koopzondagen in Gouda?


 
Gouda heeft op dit moment 12 koopzondagen. Diverse winkeliers maken hier gebruik van, maar ook heel veel winkels blijven op deze dagen gesloten. Dit gebeurt deels uit principiële overwegingen, maar deels ook vanwege het feit dat er op die dagen naar hun mening gewoon te weinig (extra) omzet wordt gedraaid.
Met name de kleine winkeliers kiezen er vaak niet voor om 7 dagen per week open te zijn.
In de gemeenteraad heeft een raadsmeerderheid middels een motie het college opgeroepen om te streven naar meer koopzondagen. Deze wens komt voort uit een wetsvoorstel die onlangs in de Tweede Kamer is aangenomen om het aantal koopzondagen te verruimen.
De gemeenten krijgen op basis van dit wetsvoorstel de mogelijkheid om zelf de koopzondagen in te vullen.
Naar verwachting zal de Eerste Kamer ook met het wetsvoorstel instemmen.
Over enkele weken organiseert de raad een hoorzitting met inwoners uit de stad om argumenten voor en tegen te vernemen en zo een afgewogen standpunt te kunnen innemen.

Het is belangrijk dat u ook uw mening geeft en dat kan u doen door te reageren op deze blog, maar het kan ook op de website van de gemeente Gouda: www.gouda.nl/koopzondag
U kunt daar tot 15 februari terecht voor uw reactie.

De ChristenUnie is kritisch over uitbreiding van de koopzondagen, maar wil in deze fase vooral goed naar u luisteren!

 

 

donderdag 7 februari 2013

Communicatie, een schone zaak


 
Onlangs heeft de Goudse raad gesproken over de route gevaarlijke stoffen. Voor veel partijen een hamerstuk , want de route richting Croda is een stuk simpeler geworden vanwege de ZuidWestelijkeRandweg.  Dat is juist. Op mijn vraag of de bewoners over de route zijn geïnformeerd kreeg ik slechts het antwoord dat informatie over de route in de GoudsePost heeft gestaan.  De vraag is of alle bewoners dat hebben gelezen.  Mijn voorkeur gaat uit naar een flyer die huis aan huis aan weerszijden van de Rotterdamseweg KA wordt bezorgd.  Communicatie over gevaarlijke stoffen vraagt om zorgvuldigheid.

Helaas denkt de regering het statiegeld voor flessen af te schaffen. De PvdA spreekt zelfs over continuering van beleid. Dat betekent voor mij geen afschaffing maar handhaving van het statiegeld. Liefst nog uitbreiding van kleine plastic flessen om het zwerfafval tegen te gaan.  In Gouda zal de voedselbank moeten rekenen op een extra bijdrage van de gemeente nu ze bij afschaffing van het statiegeld in 2015 €20.000 per jaar mis loopt. Ik zou het op prijs stellen als gemeente Gouda nog eens helder via de regeringsfracties  VVD en PvdA communiceert om dit rampzalig plan tegen te houden.Cyclus heeft aangegeven in 2015 te vertrekken naar het  GouwePark. Via de pers hebben alle Cyclus- gebruikers dat vernomen. Zelf verwacht  ik een heldere uitleg waarom die verplaatsing noodzakelijk is en wat dat voor het transport van afvalstoffen betekent. Niet alleen de Gouwenaars zullen meer km’s moeten afleggen om hun extra afval te dumpen, maar de vuilniswagens zullen ook meer km’s moeten maken. Ik ben benieuwd naar de grote toename van de post vervoerskosten. Of gaat Cyclus over op schonere vuilniswagens zoals van Gansewinkel op grote schaal al doet? Voor mij is dan de relatie van Cyclus met biogas centrale en eigen gas snel gelegd. Ik zie hun communicatie tegemoet.