zaterdag 20 april 2013

Werkgevers geven kleur aan de maatschappij!


Vorige week had ik op mijn werk een “koersdag” over het personeelsbeleid. Verschillende sprekers van buiten de organisatie mochten hun visie geven op het personeelsbeleid anno 2020. Opvallend dat één van de sprekers voorstelde om het quotum dat 1- 5 % van totale personeelsbestand arbeidsgehandicapt moet zijn, serieus te nemen. Dat pas namelijk bij de identiteit van de organisatie. Dat werd gezegd niet wetend dat diezelfde dag een akkoord is gesloten van regering met werkgevers en werknemers, waarin alleen een aantal arbeidsgehandicapten is genoemd, maar geen percentage.

Dit onderwerp is ook vorige week in de raad aan de orde geweest bij de bespreking van de regionale visie op het sociaal domein. Een van de speerpunten is Iedereen geeft het goede voorbeeld. In de visie staat daarbij het volgende: “De komende jaren zal iedereen de gevolgen van de crisis merken. Het kabinet spreekt voortdurend dat zij ernaar streeft om ‘sterker uit de crisis te komen’. Dit streven hebben wij ook. Dit betekent dat iedereen zijn steentje bij moet dragen. Wij spreken onze inwoners, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, verenigingen en het bedrijfsleven hierop aan. Van de gemeente mag worden verwacht dat zij hierin het goede voorbeeld laat zien.”

Of het genoemde speerpunt inderdaad voor iedereen mogelijk is geloof ik niet. Ik zou het speerpunt graag gewijzigd zien in “Geef het goede voorbeeld” , een opdracht dus. Het is van belang dat werkgevers de komende jaren het goede voorbeeld geven door MVO meer in te kleuren. Het gaat dan bij MVO niet alleen om duurzaamheid of fairtrade, maar ook om het aannemen van arbeidsgehandicapten. Drie jaar geleden heeft  BMW dealer Breeman te Gouda ,in het oude stadhuis tijdens de nieuwjaarsreceptie een goed voorbeeld gegeven. Een van de gepensioneerde werknemers van het bedrijf ging een Wajongere begeleiden om garagemonteur te worden. Met veel geduld is het gelukt tot tevredenheid van beide partijen.

Ik zou het mooi vinden als bij het uitreiken van de MVO Award eind 2013 ook naar dit onderdeel van de MVO wordt gekeken. Laten bedrijven en organisaties, ook de mijne,  zich verleiden om hieraan mee te doen, zodat veel arbeidsgehandicapten ook nu in een tijd van economische recessie aan het werk komen.

 

 

 

vrijdag 5 april 2013

Comfort á la carte


Onlangs bezocht ik een van de zorgcentra in Gouda om de gastvrijheid te proeven en te vernemen wat het zorgcentrum doet voor haar omgeving. Ik kreeg meteen de nieuwsbrief van Zorgpartners Midden-Holland in handen geduwd en een uitnodiging voor een bezoek inclusief een bon voor een gratis kopje koffie. Over gastvrijheid gesproken. Het is duidelijk dat de zorgcentra in Gouda gericht zijn op het welzijn van haar eigen bewoners en die uit de omgeving. Daarbij komt nog dat de zorgcentra graag vrijwilligers uit de directe omgeving zien komen. Het aanbod voor gasten is zeer ruim: warme maaltijd, informatie over huisvesting, zorg, welzijn en gemaksdiensten, verhuur ruimtes voor vergaderingen en verjaardagen e.d. De zorgcentra staan echt in de wijk.


De vraag dient zich wel aan of dit voldoende is. In een plaats als Weert (http://www.vraagwijzerweert.nl/vragen/huiskamers.htm )  kent men in wijken ook zogenaamde huiskamers. De woningcorporaties gebruiken een kamer (b.v. flatwoning) voor omwonenden om enkele keren in de week gezellig bij elkaar te komen, informatie te geven en te nemen over zorg. Het lijkt mij een goed idee om ook in Gouda hiermee te experimenteren.
Kijken we naar de toekomst dan is men meer en meer genoodzaakt de hulp uit de directe omgeving te halen. De hulp van familie zal zeker door de individualisering afnemen. De huiskamer zou een goed middel zijn om elkaar te leren kennen en te zien wat men voor elkaar kan betekenen.  Ik ben benieuwd of een van de corporaties hierin zou willen meedenken en mee-investeren. Het zal toch niet waar zijn dat de corporaties zich niet meer richten op de leefbaarheid in de wijken vanwege de bezuinigingen?