maandag 3 maart 2014

Wordt Joubertstraat nu eindelijk eens veilig?


In de maand juni 2013 had ik mijn weblog klaar om aan te geven dat de gemeente eindelijk groen licht geeft aan het tegen gaan van zowel vrachtwagen- als landbouwverkeer op de Joubertstraat. Ik heb mijn weblog niet gepubliceerd. De gemeente moest eerst officieel groen licht geven. Achteraf heb ik er spijt van dat ik de weblog niet gepubliceerd heb, want onderstaande mail kreeg ik 27 februari 2014 in mijn mailbox.

“Wij van "Jouberstraat Veilig" merken op dat na een periode van afnemend vrachtverkeer er nu weer steeds meer vrachtwagens door de Jouberstraat gaan rijden. Het lijkt net of de chauffeurs bij gebrek aan handhaving de regels en borden compleet aan hun laars lappen. Daarnaast zorgt groot landbouwverkeer van trekkers met aanhangers nog steeds voor overlast. De machines zijn veel te groot om door de straat te rijden, zeker als ze nog fietsers moeten passeren. “

Ik verwacht samen met gemeenteraadslid Jan van de Heuvel ( PvdA) dat de gemeente nu in week 15 van 2014 de gedane belofte waar maakt. Dan zal uitvoering worden gegeven aan het door de wethouder voorgestelde extra verkeersbesluit voor de  Zwarteweg en de oostelijke rijbaan van de Joubertstraat tussen de Bunchestraat en het begin van de Zwarteweg. Een deel van het extra besluit is vervallen en wel de westelijke rijbaan van de Joubertstraat (in zuidelijke richting dus tussen Voorwillenseweg en Bunchestraat) op verzoek van bedrijven. Extra besluit Zwarteweg tussen Wethouder Venteweg en Voorwillenseweg ( in zuidelijke richting blijft dus in tact).

Onderstaand bericht geeft duidelijk aan hoe bewoners er over denken:

“Wat zijn voor de burgers gemeentelijke toezeggen en beloften waard wanneer ze niet worden geeffectueerd? Wat zijn verkeersmaatregelen waard wanneer ze niet worden gehandhaafd? Burgers gaan niet meer stemmen omdat ze geen vertrouwen in de (gemeentelijke) politiek hebben, dit helpt zeker niet mee om het vertrouwen van de burgers te vergroten.”

Een veilige Joubertstraat is ons veel waard. Er blijven  mogelijkheden voor chauffeurs open om gedeelten van de Joubertstraat te blijven berijden alhoewel het nu met het laatste extra besluit door extra bebording wel lastiger wordt. Handhaving is en blijft noodzakelijk in de Joubertstraat.

Zo hierbij heb ik wel mijn 99e weblog gemaakt deze periode. De 100e zal in het teken staan van terugblik op mijn weblogs.

zaterdag 8 februari 2014

Is Gouda nu wel of niet duurzaam?


 
Op 20 januari plofte dagblad Trouw op mijn deurmat. Zoals elke morgen bladerde ik de krant snel door. Mijn oog viel op een artikel over “groene “meetlat. Het ging over de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. Mijn gedachte was : Gouda zal niet bovenaan staan, maar toch zeker hoog!         Een kijkje op de site van Gdindex maakte mij somber. Gouda staat op de 358e plaats. Bizar, vorig jaar stond Gouda op de 13e plaats van de Lokale Duurzaamheidsmeter.

De vraag is wat moeten wij hiermee? Is onze politieke inzet voor niets geweest. Focussen wij op het verkeerde?  Is de duurzaamheidsparagraaf van het collegeakkoord 2010 ( waar de ChristenUnie ook duidelijk aan heeft bijgedragen) van nul en generlei waarde geweest? Heeft wethouder Wendy Ruwhof voor niets vier jaar lang ingezet voor dit item?

U voelt het wel aan: de lokale duurzaamheidsmeter is niet te vergelijken met de Gdindex.

Bij de Lokale Duurzaamheidsmeter is op het volgende gebaseerd.

People
Planet
Profit
Verankering in de organisatie
 
Klimaat & energie
Duurzaam Inkopen
Burgerparticipatie
Natuur & Water
 
Duurzame mobiliteit
Duurzaamheid en Samenleving
Afval & Vervuiling
MVO/Duurzaam Ondernemen
 

Dat betekent dat het woord duurzaamheid een beperktere inhoud heeft dan wat de GDindex geeft. Zie hieronder.Nu valt over bovenstaande index best wat te zeggen. Ik zou de wethouders van Gouda willen vragen om hun portefeuille eens bij de hand te nemen en te kijken of je het als wethouder in Gouda goed hebt gedaan. De sociale portefeuille  komt er op een aantal punten aardig uit. Tevens het onderdeel sport en energieverbruik. Echter hoe staat het met de hernieuwbare energie? Terecht wordt in het programma van de ChristenUnie het gebruik van zonnepanelen aangemoedigd. Tevens heb ik al in meerdere weblogs een lans gebroken voor een biogascentrale. Kunnen we meerdere partijen dan alleen GroenLinks hiermee aansteken?

Prof.Jan Rootmans gaf in dagblad Trouw aan dat we moeten stoppen met onze verslaving aan aardgas. Het gaat om het verduurzamen van de industrie d.w.z.  efficiĆ«nter omgaan met energie, energie duurzaam opwekken en het productieproces fossielvrij maken. Dat levert werkgelegenheid op en is echt groen industriebeleid. Nu kunnen we ook in Gouda e.o. hiermee aan de slag.

Dat natuur, water en lucht in Gouda beneden de maat scoren komt omdat er weinig beleid op wordt gemaakt. We zullen dus niet alleen naar de CO2 uitstoot moeten kijken, maar ook naar verbetering van de kwaliteit van het water door meer te baggeren. Dat kost echter geld. Tevens moeten we er voor zorgen dat het aantal bewegingen van auto’s beperkt wordt. Denk aan het gebruik van de fiets..

Laat het voor het nieuwe stadsbestuur een uitdaging zijn om zich in te zetten voor het brede palet van de IDGindex. Het gaat dan niet alleen om het weerstandsvermogen maar ook om voldoende weerbaarheid tegen hoge energiekosten en een zuiverder klimaat om de weerbaarheid van de mensen te vergroten. Dit kan alleen door participatie van bewoners serieus te nemen.

 

 

 

maandag 20 januari 2014

“Rondweg” Gouda loopt richting Reeuwijk of Goudse Poort?


 
Voor vele terpdorpen in Groningen en Friesland is een rondweg een bekend begrip. Het is de weg rond elk radiaaldorp. Ook nieuwe plaatsen als Zoetermeer, Almere e.d. weten wat een rond weg is. Deze nieuwe of uitgelegde steden hebben ruim baan voor de auto.

Als Gouda klein was gebleven dan was onze rondweg de singel. De generaties na de aanleg van de singel hebben van Gouda een grotere plaats gemaakt, rekening houdend met het langzaam verkeer in die tijd. Pas door de uitleg van Gouda richting Haastrecht( Goverwelle) en Reeuwijk ( Plaswijck en Bloemendaal) is men gaan denken aan bredere wegen t.b.v. de auto en vrachtwagen. In de jaren ’80 dacht men zelfs over een rondweg in de Krimpenerwaard. Jawel, de Zuidwestelijke Randweg. Sinds twee jaar kunnen we er gebruik van maken. Het zou fijn zijn als de tomtoms voor vrachtwagens zo ingesteld worden dat ze deze ZWR gebruiken i.p.v. over de Kattensingel, Blekersingel ,Reigerstraat en Joubertstraat e.d. door Gouda te rijden.

De vraag is hoe loopt nu het rondje verder? Voor mij is dat van ZWR via provinciale weg richting Haastrecht brug over richting Goverwellesingel , uitkomend bij de Bodegraafsestraatweg. En nu?

De ChristenUnie heeft zich al jaren ingezet voor een situatie dat er sprake zou zijn van een goede doorstroming voor het snelverkeer richting Goudse Poort over de Burg.van Reenensingel. Hierbij hoef je Reeuwijk niet te belasten. Vanuit de Krimpenerwaard en Goverwelle een goede doorgaande route. Maak er een GROENE route van bij een snelheid van 50 km. Als dit jaren geleden ingezet zou zijn dan zou Reeuwijk niet met een eigen rondweg zijn gekomen. Een rondweg, die niet alleen veel kost maar ook het landschap aantast en problemen voor het langzaam verkeer veroorzaakt. Een rondweg waar bewoners aan de rand van Plaswijck terecht niet blij mee zijn. Om het verkeer over de Bodegraafsestraatweg richting Gouda te ontlasten zou volgens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een doorsteek van de Plaswijckweg een oplossing zijn.

Dat accepteert de wijk dit niet! En de ChristenUnie ook niet. Vijf jaar geleden heb ik tijdens een wijkbijeenkomst mijn grieven al geuit richting toen nog de gemeente Reeuwijk, omdat zij met de bouw van meer huizen en een bedrijventerrein zelf ook veroorzaker zijn van meer verkeer. Advies van mij ( wat nu nog steeds geldt!) was: ga als gemeenten K5, Gouda en Reeuwijk met elkaar om tafel zitten en kom in overleg met de provincie om tot een betere en goedkopere oplossing. Helaas is het de afgelopen vier jaar stil gebleven en gaat gemeente Bodegraven-Reeuwijk door.

De gewenste oplossing is naar mijn mening om te investeren in de Burgemeester van Reenensingel, die oorspronkelijk ook een rondweg zou worden.  Daarvoor hebben we wel de provincie (financieel) nodig, maar het biedt een betere oplossing dan de nu geplande weg bij Reeuwijk. Tevens kunnen we het verkeer over het  “Goudse “deel van de Bodegraafsestraatweg beperken.