zaterdag 26 oktober 2013

Cittaslow ook voor K5?


Afgelopen week ben ik samen met mijn echtgenote  in Drenthe op vakantie geweest .Super genoten van de rust en stilte. Sinds 2010 is de gemeente Borger- Odoorn, waar wij verbleven, Cittaslow. Een keurmerk, wat gegeven wordt aan gemeenten tot 50.000 inwoners, die zich onderscheiden door hun specifieke kwaliteiten op de gebieden : leefomgeving, landschap , streekprodukten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, behoud van eigen identiteit en cultuurhistorische waarden en diversiteiten.  Zo heb ik ook  Borger en omgeving beleefd.

Als politicus ben ik al vele jaren gewend om elke plaats, streek te vergelijken met mijn eigen omgeving. Een leuke soms hinderlijke obsessie. Zou Gouda in haar omgeving ook aan het genoemde keurmerk kunnen voldoen?

Vorige week zaterdag heb ik met een twintigtal volwassenen en kinderen het gebied van de “Stolwijkse boezem” een schoonmaakbeurtje gegeven. Zie de foto's. Super om samen met anderen, veelal  Gouwenaren, een  stuk van het Zuid-Hollands landschap te onderhouden. A Rocha, een christelijke natuurbeweging, heeft Stolwijkerboezem  geadopteerd. Er moest veel gebeuren o.a sloten  en poeltjes  open maken. Met elkaar geeft het extra voldoening als de beheerder van het gebied tevreden is met het resultaat. Vanwege bezuinigingen zou  mogelijk in de toekomst meerdere stukjes groen van het Zuid-Hollands landschap onderhouden moeten worden door vrijwilligers. Een mooie kans om stad en platteland met elkaar te verbinden.  De leefomgeving en het landschap van de Krimpenerwaard lijken rijp voor een Cittaslow keurmerk. Voor Gouda  zou het mooie reclame opleveren, een historische stad met een schitterend leefomgeving,  en voor de Krimpenerwaard zou het een opsteker zijn als teken van goede samenwerking tussen de K 5 gemeenten.  Op de terugtocht heb ik kaas gekocht op de Tiendweg en in Borger een zak biologische peren.

 
http://www.cittaslow-nederland.nl/


http://www.arocha.nl/

 

 

vrijdag 11 oktober 2013

Verkeer richting Joubertstraat pas op!


Tot onze vreugde worden extra maatregelen getroffen tegen het vrachtverkeer door de Joubertstraat. Op het gedeelte tussen de Achterwillenseweg en de Retief-/Bunchestraat komen verbodsborden. Alleen vrachtauto’s met een ontheffing mogen hier dan nog rijden. Vrachtverkeer moet zoveel mogelijk om de stad heen, bijvoorbeeld over de zuidwestelijke randweg. Al hoewel het lang geduurd heeft, wordt dit als een goede beslissing gezien. Nu nog het landbouwverkeer weren. Verder lijkt het mij goed dat de wethouder in gesprek gaat met de directie van TomTom om te zien of de doorgaande route voor vrachtverkeer van en naar de Krimpenerwaard via de ZWRandweg en de Goverwellesingel wordt geleid door “tante Bep” .

De Joubertstraat komt meer in het nieuws. Onlangs kreeg ik een mail van iemand die  gemeente Gouda prees  vanwege het tegelijkertijd op de schop nemen van de Goverwellesingel en de Joubertstraat. “Dit zijn zo ongeveer de belangrijkste verkeersaders door Gouda (kruising met de spoorlijn) en onze burgerlijke gemeente pakt ze tegelijkertijd aan. Des ochtends en des avonds is hier sprake van een verkeerschaos. GGG! (Gouda Goed Geregeld)” . Bij navragen kreeg ik snel het volgende bericht: “  De beide projecten overlappen inderdaad iets (2 weken) maar met zoveel projecten in de stad is het bijna onvermijdelijk dat er soms samenloop is. Bij langer wachten wordt de weersgesteldheid ook slechter waardoor meer vertraging in de werkzaamheden op kan treden. Omdat de doorgang op beide hoofdwegen steeds mogelijk blijft, is toch gekozen voor deze overlap. Om de doorstroming op beide kruispunten te verbeteren zijn ondertussen al maatregelen genomen. We houden hier de vinger aan de pols en stellen waar nodig nog bij.” Nu geldt slow motion voor het autoverkeer. Gouda stroomt door….

Om naar de Joubertstraat te komen moet je vanaf de Graaf Florisweg de kruising voor de brug Burgvlietkade over. De fietsers steken hier niet altijd verantwoord over vanaf de Burgvlietkade. Het autoverkeer moet voor de brug altijd oppassen voor het overstekend fietsverkeer. Na drie maanden wachten ontving ik op mijn artikel 38 vragen het verlossende antwoord: “ Je kunt de fietsers moeilijk een veilig fietsgedrag afdwingen. Door middel van betere bebording en belijning zullen we kijken of we het attentieniveau van de fietsers kunnen verhogen”

De vragen heb ik gesteld nadat een oplettende flatbewoonster mij over de vele bijna-ongelukken had gemaild. Ik ben benieuwd of de fietsers zich door de genoemde maatregelen laten leiden. Op een ernstig ongeluk zit niemand te wachten.

zaterdag 5 oktober 2013

Duurzaamheid komt meer en meer in beeld


 
In mijn vorige weblog heb ik geschreven over drie Goudse bedrijven, die zich inzetten voor een duurzaam Gouda. Het zou mooi zijn als deze bedrijven ook volgende week zaterdag in de St.Jan op de Goudse duurzaamheidsdag aanwezig zijn. Ik zie er naar uit.

Als reactie op mijn weblog kreeg ik een mail van  de Baanderij. Zij hebben vorige week zaterdag een “Groene Hart dag” gehouden en vroegen daar aandacht voor. Nu dat doe ik dan wel wat laat. Ik ben die zaterdagmorgen naar de Baanderij toegegaan en zag daar vele instellingen die waardevol werk verrichten, gericht op duurzaamheid en behoud van het platteland. Ik noem er twee.

Er stond een container vol met gereedschap met als bestemming Zambia. De stichting Gered Gereedschap verzamelt vanaf 1982 gereedschap, herstelt dat en verzendt het naar technische scholen en startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Het gaat om kwalitatief hoogwaardig materiaal. Een groot verschil met het ingevoerde Chinese gereedschap. De resultaten van dit project zijn vermeldingswaard: 1500 projecten uitgevoerd, 1,5 miljoen stuks gereedschap kregen een nieuw leven en 500 vrijwilligers steken de handen uit de mouwen in 30 lokale werkplaatsen. Zie verder de site www.geredgereedschap.nl
 

Duurzaamheid is een breed begrip, langzamerhand een container begrip. Echter een goede ontwikkeling van het platteland heeft daar echt mee te maken. Naast de komst van een zorgboerderij Den Dikken Boom in Ouderkerk a/d Ijssel is de gastenboerderij De Appelgaard een goed voorbeeld om de levendigheid van de Krimpenerwaard te behouden. Vanuit Gouda is het een gemakkelijk te bereiken gastenboerderij, waar naast appartementen ook vergaderruimte is te vinden. Zie www.deappelgaard-gouderak.nl

De zorgboerderij Den Dikken Boom biedt vanaf oktober zijn ouderen, mindervaliden, families en vriendengroepen welkom op hun boerderij voor een zorgeloze (groeps)vakantie. Als oudere en/of mindervalide kunt u ook voor dagbesteding bij Den Dikken Boom terecht. De opening is 12 oktober. www.dendikkenboom.nl

Tot slot kom ik nog terug op Maak Gouda Duurzaam. Op vrijdagmiddag 11 oktober zijn er MVO Workshops & bekendmaking nominaties MVO Award Gouda 2013 en  s’ avonds een symposium over duurzame voeding. Op zaterdag 12 oktober vindt de publieksmarkt rond thematische pleinen als: 1.bouwen en wonen 2. voeding, kleding, sport en levensstijl 3. verkeer ,vervoer en mobiliteit 4.afvalverwerking en groenbeheer 5. Duurzaam Gouda(wereldwijd, plaats. De politiek wordt niet als thematisch plein genoemd. Ze zijn echter wel aanwezig. Ik reken op een centrale positie van  de kraam voor de ChristenUnie. Ook de kinderen van groep 7 en 8 worden gef√™teerd op een speurtocht. Hiervoor ontvangen ze op school een flyer, waar de uitnodiging op staat.

Ik zie u graag op een van deze dagen.