zaterdag 25 juni 2011

Gouda Waterstad onder handen van de aquapuncturist

“Het wordt tijd dat Gouda de kortzichtige ingreep van de  Havensluis in 1953 gaat herstellen. Vreemd dat daar 60 jaar over wordt gedaan “, aldus prof A. Heertje tijdens de     waterconferentie.
Het wordt tijd dit infarct op te heffen.
Wie zal dat betalen? De schitterende film “Van stiefkind tot troetelkind” maakt duidelijk dat Gouda Waterstad goud in handen heeft. Als het water weer gaat stromen krijgt Gouda zijn ziel terug.   
Terecht dat drs. M van Lier duidelijk maakt dat Gouda zich moet gaan vergelijken met plaatsen als Gorinchem en Deventer. Zorg dat het havenfront aan de Hollandse IJssel een nieuwe uitstraling krijgt. De foto op het pamflet van "Gouda sterk aan de IJssel "maakt dat duidelijk. Gouda is meer dan Zuidelijk Stationsgebied en binnenstad.

Dr. ir. Waterman geeft aan dat een verbinding van de Oude Rijn met de Lek een stimulans betekent voor toerisme en recreatie. Daarvoor zullen wel veel aquapuncten aangepakt moeten worden. Zijn lezing over Gouda als Waterstad in Zuid-Hollands en Europees perspectief geeft aan dat Holland t,o.v. Friesland op achterstand staat , terwijl Holland meer water heeft. Herontdek het water!
Dit gaat veel geld kosten. Prof.A.Heertje ziet kansen om de spaargelden van burgers te investeren in al die aquapuncten. Zou de prins van Oranje het voorbeeld kunnen geven?
Wethouder Daphne Bergman heeft gisteren duidelijk gemaakt dat de gemeente samen met locale partners zich blijvend wil inzetten om Gouda Waterstad te laten floreren. De na drie keer kapot geslagen champagnefles in de Donkere Sluis is daar het voorbeeld van…
Laat burgerinitiatieven niet verwateren ! Dank aan alle leden van het Gouds Watergilde , Platform binnenstad en historische vereniging “Die Gouwe” . Zij hebben Gouda weer op de kaart gebracht.
Komende jaren valt er nog veel te doen om het aan de wethouder aangeboden stappenplan te realiseren.


Getekend ambassadeur Gouda sterk aan de IJssel


maandag 20 juni 2011

Over betaald parkeren moet de overheid communiceren! (2)

Zoals beloofd zou ik op het betaald parkeren nog terug komen. Hoe is het debat afgelopen woensdagavond verlopen?
Samen met Arjan Versteeg (SGP) hebben wij ons hard gemaakt voor twee punten:
1. De mantelzorgers blijven €60 betalen voor hun parkeervergunning.
2. Elk jaar dient een parkeerbegroting de basis te zijn voor het heffen van parkeervergunningen. 
Bij het eerste gaat het slechts om 20 personen . De niet ge├»nde gelden worden verhaald op de andere vergunninghouders. Bij het tweede hebben wij ons vooral gericht om duidelijkheid voor de burger. Als de gemeente zegt parkeren is kostendekkend dan moet worden aangegeven wat die kosten voor parkeren b.v. bestrating, verlichting , parkeermeters e.d. zijn. Beide punten zijn door de wethouder overgenomen!
Voor de ChristenUnie is verder communicatie van groot belang. De Gouwenaar moet weten op basis waarvan de vergunning omhoog en misschien in de toekomst omlaag gaat.
Een ander heikel punt is de winst die gemeenten halen uit de parkeervergunningen ( zie 1). Is deze ook lucratief voor Gouda? Zo niet, wat doet Gouda dan verkeert? Moeten wij zelf de nieuwe parkeergarages gaan beheren? Wethouder Ruwhof heeft beloofd het VNG rapport over de verliezen van het parkeren in middelgrote steden met de raad te bespreken.
Tot slot heeft de wethouder beloofd eind 2012 het parkeren van tweede vergunninghouders te bezien. Plaatsen zij hun auto op Klein Amerika of in een van de wijken rond de binnenstad? Bij het laatste zal dat gepaard gaan met overlast. Het zou goed zijn als bewoners van die wijken raadsleden tijdig bestoken met informatie over de parkeerbewegingen in hun wijk.

woensdag 15 juni 2011

Geef de zonnewijzer nieuw leven!

Enkele jaren geleden hebben raadsleden een tocht door Gouda gemaakt om zonnewijzers te bekijken. Niet alleen om hun schoonheid te bezien maar ook om te zien of ze goed onderhouden worden. Met name de zonnewijzer Plesmanplein vroeg extra aandacht. Beloofd is om deze zonnewijzer goed te onderhouden. Wat schept nu mijn verbazing dat de zonnewijzer op de schroothoop terecht zal komen. De zonnewijzer zal vast enkele klappen hebben gekregen vanwege de wegwerkzaamheden op het Plesmanplein. Zal het echt fataal aflopen met de zonnewijzer?
Het opknappen gaat geld en tijd kosten. Wie zal dat betalen? Gemeente Gouda niet, zij heeft te weinig poen om zo iets te doen. Ik wil een pleidooi houden voor herstel.

Welke school, ID college of VMBOschool ( praktijk) wil de zonnewijzer bij wethouder Ruwhof ophalen en gratis opknappen? Het lijkt me een fantastisch project voor een school. Er is vast wel een deskundige die docent en leerlingen wil bijstaan. Het project hoeft niet met stel en sprong klaar te zijn. Het zou super zijn als het op het plein van het Huis van de Stad zou komen te staan.
                                                                               
                                                               
In de krant staat dat de zonnewijzer wacht op betere tijden dan uiteindelijk de milieustraat.

Welke school gaat die uitdaging aan?

                                                          

donderdag 9 juni 2011

Over betaald parkeren moet de overheid communiceren! (1)


     U leest  enkele nieuwe feiten  over het
     parkeren.
    Volgende week zal ik een vervolg aan

    geven n.a.v. discussie in de
    gemeenteraad over de parkeertarieven. 

                              Een opwarmertje dus !
 

Betaald parkeren lucratief voor gemeenten
HILVERSUM - Gemeenten verdienen flink aan betaald parkeren. De tien grootste gemeenten maakten vorig jaar samen ruim 116 miljoen euro winst, op een omzet van 300 miljoen euro. De laatste jaren stijgt de winst flink.
Onderzoek van RTL Nieuws. Het grootste deel van de 300 miljoen werd betaald in Amsterdam Ten opzichte van 2005 steeg de winst vorig jaar met 27 procent. Dat blijkt uit: 128 miljoen. De winst bedroeg 83 miljoen euro. Ook in Den Haag is de gemeentekas flink gespekt met geld uit parkeermeters. Daar was de winst 8,9 miljoen euro.

Investeren in parkeergarages lucratief             Bolwerk
6 juni 2011 |
Een parkeergarage levert zijn geld wel op. In ieder geval voor de investeerders. Dat blijkt tenminste uit het rapport “Parking money in parking garages” van Bouwfonds REIM. Als vastgoedbelegging levert een goed gesitueerde parkeergarage 10 procent rendement op. En dat is meestal meer dan bij een kantoorpand.

In de afgelopen vijf jaar hebben investeringen in parkeergarages betere rendementen behaald dan overige vastgoedbeleggingen, aldus het rapport. Ondanks de economische crisis hebben ze in de periode 2004 tot 2009 zeer goede rendementen opgeleverd; gemiddeld 10,86% per jaar. Met kantoren wordt een gemiddeld rendement gehaald van 7,26% per jaar over dezelfde periode. Bovendien neemt de vraag naar parkeerplaatsen toe en stijgen de parkeertarieven 2,5 keer harder dan de inflatie, constateert het rapport verder.

Investeren in parkeergarages loont ook omdat parkeergarages het minst gevoelig zijn voor de economische conjunctuur en bovendien bieden langjarige huurcontracten, waarin een jaarlijkse indexering voor inflatie is opgenomen, de belegger bescherming tegen inflatie. Ook kennen parkeergarages, mits gelegen op een goede locatie – dat is met name in de Randstad – een relatief laag risicoprofiel vanwege de ‘dubbele zekerheid’. Bij uitval van de huurder worden toch opbrengsten gegenereerd, doordat de bezoekers hun parkeertarief blijven betalen.