donderdag 20 juni 2013

Koopzondagenverruiming een terechte wens? (bijdrage van de ChristenUnie in het debat)


AfbeeldingDe indieners ( PvdA en D’66 )van het initiatief voorstel beogen  door de verruiming van het aantal koopzondagen de lokale economie te stimuleren, een bijdrage te leveren aan de ambitie van het college om meer toeristen te trekken en tegemoet te komen aan de inwoners die op zondag hun boodschappen willen doen.

De indieners hebben in hun initiatiefvoorstel de kritische punten van insprekers uit de hoorzitting keurig besproken nl. de plaats van de kleine winkelier, het  belang van werknemers en de eerbiediging van de zondagsrust. Goed dat deze punten worden genoemd. Uiteindelijk zijn het de kleine winkeliers en de kerken die helder bezwaar hebben gemaakt tegen de  extra openstellingen op zondag.
Uit dit te bespreken voorstel blijkt echter dat de indieners niet gevoelig zijn voor de argumenten tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen.  Zij spreken zelfs over 20 tot 25 koopzondagen terwijl een vertegenwoordiger van nota bene een grote winkelketen aangeeft 15 genoeg te vinden.
Naar onze opvatting gaan de initiatiefnemers uit van een liberale visie, waarvan het onbegrijpelijk is dat de PvdA er mee in zee gaat. De socialistische visie richt zich toch op de bescherming van de kleine ondernemer! In het landelijk verkiezingsprogramma 2012 staat dat men zelfs trots is op de echte ondernemers die diensten verkopen. Kennelijk is de PvdA in Gouda van kleur verschoten, want bij dit initiatief voorstel gaat het om een gemeenschappelijk liberale visie waarbij  het individu centraal staat! ( vorige raadsperiode was het wel anders) . De ChristenUnie wil daar graag haar ideologie tegenover plaatsen.

Voor ons is de zondag een dag van bezinning, een dag om van je vrijheid te genieten, een familiedag, een dag die een rem zet op de 24 uurs economie, een dag van de schepping, waarbij alles tot rust komt.  Dat is goed  voor de consument en de ondernemer. Het is een dag om duidelijk te maken dat we gaan voor de economie van het genoeg en niet voor een dolgedraaide economie, een dag die past in een duurzame samenleving , een dag die vrij is ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van werknemers en ook werkgevers.

Dit is een totaal andere ideologie, maar deze doet meer recht aan wat leeft in de Goudse samenleving en past in deze tijd van duurzaamheid en aandacht voor het gezin ( de familie)  Kies, wat het best voor u is.

P.S. Door ons zijn vele argumenten genoemd om duidelijk te maken dat de gewenst doelen van het initiatiefvoorstel niet behaald zullen worden. Beter is om meer in de stad te investeren b.v lege etalages zichtvriendelijker maken, goedkoper parkeren, aantrekkelijke kop van de Kleiweg, investeren in kleine winkels in de Zeugstraat ( de oude van der Goeslocatie)  e.d.