maandag 23 april 2012

Komt Cyclus de burger meer tegemoet?

`Elke inwoner produceert jaarlijks ongeveer 520 kilo huishoudelijk afval. Daarom is het belangrijk om afval te scheiden. Dat kan o.a. met glas, papier en karton, gft, plastic, spaarlampen, klein chemisch afval en plastic. Helpt u ook mee? Zo werken we samen aan een duurzamer Gouda.` (zie www.Gouda.nl )In Gouda kan dit afval slechts ten dele in de containers gegooid worden. Denk aan papier en plastic, de rest is voor de grijze container of de milieustraat.

Van mijn fractiesecretaris kreeg ik een artikel onder ogen over recyclebedrijf Blipvert wat Gouda nog duurzamer zal maken. In provincie Noord-Holland en deels in Friesland zijn in veel plaatsen door Blipvert speciale stationnen, recyclepunten  geplaatst die het de burgers gemakkelijker maken om adapters, mobieltjes, gehoortoestellen , batterijen, spaarlampen, cd’s en dvd’s en cartridges te deponeren.

Het lijkt me een uitdaging voor Cyclus om deze recyclepunten ook in Gouda te plaatsen bij de supermarkten. Het voordeel is niet alleen dat men naar de consument toekomt, want er zullen weinig consumenten zijn die voor genoemde artikelen naar de milieustraat gaan. Ook zal de hoeveelheid ingeleverd materiaal fors toenemen. Cyclus kan hier op twee manieren winst uithalen: 1. Onkosten van het recyclepunt kan bestreden worden door het reclamebord ( b.v. van een supermarkt) 2. Met de scheiding van de artikelen valt geld te verdienen.

Voor mij moet dit een uitdaging voor Cyclus zijn en dat kunnen ze best gebruiken!


dinsdag 17 april 2012

Regio vraagt Gouda om hulp.


In een van mijn vorige weblogs heb ik aandacht besteed aan de streekmarkt te Gouda. U weet wel die markt die vanaf januari 2012 achter de Agnietenkapel zou komen.  U zult net als ik geen marktkraam hebben gezien op de donderdagen.  Vreemd dat dit zo lang moet duren. Werkt de gemeente zo stroperig of stellen de marktkraamhandelaren zich hard op?  Het lijkt mij een goede zaak om voor 1 mei aan de Goudse bevolking duidelijk te maken waarom de gemeente roept om een streekmarkt  en het niet kan realiseren.  Het zou toch super zijn als we de regionale producten naar Gouda kunnen halen?  Gezien de aflopende markt op donderdag is een oppepper op de markt bij het stadhuis noodzakelijk en niet achter de Agnietenkapel.

Afgelopen week is in de gemeenteraad gesproken over de ontwikkelingen rond het recreatieschap. De komende jaren moet veel geld betaald worden om de Oostpolder te ontwikkelen, het Reeuwijkse en Goudse Hout e.d. te onderhouden. Fijn dat de provincie hier ook aan wil bijdragen.  Daar het niet gaat om enkele euro’s , maar duizenden, wordt aan Gouda gevraagd een fors steentje bij te dragen. Gemeente Bodegraven- Reeuwijk heeft het financieel moeilijk en vraagt Gouda meer aan het recreatieschap bij te dragen. Terecht heeft mijn fractiegenoot Theo Krins de vraag gesteld waarom de regio Gouds geld wil zien voor haar eigen omgeving en als het gaat om bijdragen voor b.v. de Goudse Schouwburg zij de verantwoordelijkheid bij Gouda legt. Het zou toch eerlijk zijn als de regiogemeenten hun buitengebied zelf verzorgen ook t.b.v. de Goudse recreanten en dat Gouda zelf de Schouwburg e.d. subsidiëren t.b.v. de bezoekers uit de regio? Dat lijkt me een eerlijke deal en een basis om meer met elkaar in gesprek te komen om te zien wat de stad voor haar omgeving kan doen en andersom.

Om de discussie nog meer aan te zwengelen, lijkt me een schaapskooi ( zie www.schaapskooiottoland.nl  in de Krimpenerwaard een goed idee. De schapen kunnen dan tegen een lage prijs regelmatig het gras in Reeuwijkse en Goudse Hout afgrazen. Eerlijk gezegd een beter idee dan het recreatiegebied volbouwen met een discotheek en voetbalvelden.  Laat natuur, natuur blijven.

vrijdag 6 april 2012

Gedogen van overtredingen is slecht voorbeeld.


Van diverse kanten horen wij geklaag over onze vragen om handhaving van de winkelsluitingstijden in de Rijkestraat. Geen vers brood meer op zondag......waar bemoeit die ChristenUnie zich mee.

Handhaving van afgesproken regels is nodig, vinden wij. Juist ook in de kwetsbare wijk die Oost is, moet er duidelijkheid worden geboden. De overheid stelt regels, de politie handhaaft die regels. Ouderen in de wijk dienen het voorbeeld te zijn voor jongeren.

Hoe kunnen we van jongeren respect voor de overheid verwachten als zij zien dat volwassenen een loopje nemen met de winkelsluitingstijden? En dat de overheid dit gedoogt? Dat was de zorg die wij hadden.

Hoewel de ChristenUnie voorstander is van zondagssluiting, was dat nu niet het uitgangspunt voor onze vragen. Het ging ons er om dat de bakkers tot voor kort 7 dagen per week geopend waren, terwijl ze minimaal één dag in de week gesloten moeten zijn. Als de bakkers die wettelijke mogelijkheid hadden benut en bi voorbeeld op vrijdag gesloten waren,hadden wij geen vragen gesteld.

Het gaat ons er om dat burgers zich aan regels dienen te houden en dat gedogen averechts werkt. Ook hier geldt immers dat een goed voorbeeld goed doet volgen.