vrijdag 31 augustus 2012

Stolpersteine aan de Ridder van Catsweg


Wij staan hier tegenover de plek waar een Joodse Jeugdfarm heeft gestaan ( Ridder van Catsweg 61). Vanaf 1937 diende de boerderij als een opleidingsplek in de tuinbouw voor Palestinapioneers. Je kunt zeggen dat hier jongeren met idealen werden opgeleid tot tuinders.

Jansje Schoschana Litten – Serlui en Manfred Ralf Litte hadden er de leiding over het huis van 1937 tot april 1943. J.Middelburg had vanaf 1942 de leiding van de tuin.  Er waren ongeveer 25 jongens en meisjes vanaf  15 jaar die les van hem kregen.
Samen met Jansje Schoschana Litten en Dirk van Schaik hebben ze geprobeerd de jongelui begin 1943 in veiligheid te brengen. 18 van de  Joodse kinderen zijn ongedeerd gebleven. Een leerling verongelukte op de vlucht over de Pyreneeën en zes leerlingen werden vermoord door de nazi’s.

Zowel Jansje Schoschana als Manfred Ralf Litten zijn ondergedoken, maar uiteindelijk toch vermoord. Hun zoontje Gideon Lotan heeft de oorlog overleefd. Hij is in ons midden.
Het lijkt me goed om de namen op te lezen van de negen vermoorde jonge  Joden. Het lezen van de naam betekent dat we hen  niet zijn vergeten.

 Manfred Ralf Litten                            36 jr
 Jansje (Schoschana)Litten - Serlui      34 jr
 Jettie Aalsvel                                    22 jr
 Abraham Hamburger                         19 jr
 Martijn Koppel                                  18 jr
 Leib Laub                                         19 jr
 Ernst Simon Oppenhein                     18 jr
 Henriëtte Roos                                  17 jr
 Isi Tiefenbrunner                               18 jr

 
Rabbijn Lody van de Kamp vertelde mij dat onlangs jonge Duitsers (zouden ook Nederlanders kunnen zijn) excuses wilden aanbieden voor wat hun ouders hebben gedaan in de Tweede Wereld Oorlog. Hij zei tegen hen :” Ik aanvaard jullie excuses niet, het zijn jullie ouders die dat moeten doen. Ik accepteer wel jullie medeleven.”
Van een VVVrondleider in Doesburg vernam ik het volgende: ”Bij het lezen van de namen op de Stolpersteine buig je je voorover, dat betekent eerbied betonen aan de personen.”

Over deze stenen zullen we niet struikelen, maar ik hoop dat jong en oud regelmatig de tijd en rust nemen om bij deze Stolpersteine stil te staan en te beseffen wat onderdrukking en vrijheid betekent.

Gerard Schotanus

donderdag 23 augustus 2012

Elektrisch aangedreven bus klaar voor Gouda?

 
Vorig jaar heb ik in mijn weblog reeds aandacht geschonken aan de eclectische bus te Sneek.

In onderstaand artikel wordt aangegeven dat het een project is van een student, zakenlieden en de provincie.

Voor Gouda zou het georganiseerd kunnen worden door RHID ( Kamer van Koophandel) , gemeente en provincie Zuid Holland. De student Marco Krips zal zeker een handje willen helpen. Wat denkt u van een gratis bus van de GoStores Goudse Poort en de Goudse binnenstad? Het biedt vele voordelen:

1.     Betere bereikbaarheid binnenstad
2.     Parkeren Goudse poort
3.     Extra aandacht voor duurzaamheid
4.     Samenwerking politiek en bedrijfsleven.

Ik ben benieuwd wie reageert!

Kaart


 

Satelliet

“In opdracht van de Vereniging van Sneeker Zakenlieden heeft Marco Krips, student commercieel technicus aan ROC Friese Poort in Sneek, een elektrische aangedreven bus ontwikkeld. De elektriciteit wordt opgewekt door middel van zonnepanelen, die op het dak van de bus zijn bevestigd.

De duurzame bus, die vanaf begin juli gratis toeristen vervoert in Sneek, wordt donderdag gepresenteerd door Marco Krips in de centrale hal van ROC Friese Poort Sneek aan betrokkenen van het project. ,,Het is een uitdaging om een project zoals deze zelfstandig te mogen uitvoeren”, aldus Marco. Onder andere Jan Bargboer en oud-voorzitter Herbert de Vries van de Verenging van Sneeker Zakenlieden zijn aanwezig.

De Vereniging van Sneeker Zakenlieden heeft een aantal thema’s waar de komende jaren veel aandacht aan zal worden besteed, waaronder dus duurzaamheid. Naar aanleiding daarvan is een aparte stichting opgericht: “Stichting Duurzaam vervoer Sneek”. Het doel van de stichting is het generen van gastvrijheid voor toeristen en aandacht voor duurzaamheid in het algemeen. Het project wordt gesubsidieerd door de Provincie Fryslân.”
 


Terrein


45° 

 

zaterdag 18 augustus 2012

Opening Stolwijkerschutsluis, een gemiste kans!

Via via ontving ik onderstaand bericht.

Op 8 september zal de historische, monumentale Stolwijkerschutsluis geopend worden. De opening vindt daarmee plaats op Open Monumentendag en zal worden verricht door de heer Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, mevrouw Daphne Bergman, wethouder van de gemeente Gouda, de heer Hans Oosters, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de heer Ger de Jonge, hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het programma voor de opening zal er als volgt uit gaan zien.
Programma
16:00 – 16:30 uur       Openingshandeling van de sluis gevolgd door speeches door bestuurders van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.


16:30 – 16.45 uur       Overhandiging van het boekje “Een monument behouden. De Stolwijker Schutsluis.”  
16:45 – 17:15 uur       Rondleiding Stolwijkerschutsluis voor geïnteresseerden
17:15 uur                      Einde programma


Bijzonder is het dat ik dit niet heb vernomen van de griffie. Zij wisten van niets. Ook wethouder Daphne Bergman is kennelijk net van deze feestelijke opening op de  hoogte.

Dit is niet alleen een super slecht voorbeeld van communicatie, maar ook een gemiste kans om de meerwaarde van de restauratie voor zowel recreatie als Gouda Waterstad uit te venten.  Van het Zuid-Hollandslandschap ontving ik een schitterende kaart van de Krimpenerwaard. Wat is daar veel te doen. Waarom wordt daar ook niet meer publiciteit aan gegeven.
Het lijkt me goed om bij de start van het seizoen 2013 een feestje te organiseren voor de Goudse en de Krimpenerwaardse bevolking. Het initiatief moet dan wel bij de gemeenten Gouda en Vlist liggen. De ambassadeurs van Gouda Sterk aan de IJssel willen daar zeker wel aan meehelpen.  


P.S. In mijn vorige weblog heb ik geschreven over het groenbeleid van Gouda. Gelukkig heeft Gouda naast Waddinxveen inmiddels ook een ferme brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten met het verzoek om terug te komen op het schrappen van de natuurgebieden in polder Bloemendaal en Gouwepolder.