vrijdag 30 november 2012

Meer MVO betekent meer solidariteit!


 
Deze laatste week van de maand november is de week die in het teken staat van de armoede. Helaas zien we ook in Gouda een groeiende groep cliënten die gebruik maakt van de voedselbank. Het is niet voor niets dat de verschillende banken ( voedsel, meubel, speelgoed, kleding, repair, …) elkaar opzoeken samen met maatschappelijke organisaties om de problematiek van armoede tegen te gaan. Ik wil alle lezers er nog op wijzen dat het van groot belang is dat zowel de Tweede Kamer als de gemeenten, ook Gouda zich hard moeten maken voor het blijvend innen van statiegeld. Het is één van de grote geldbronnen voor de voedselbank.

In 2006 bij de opening van de voedselbank heb ik de opmerking gemaakt dat ik het zal toejuichen als de voedselbank binnen enkele jaren vanwege de afwezigheid van cliënten zal moeten sluiten.  Ik erken mijn beperkte profetische gave.  Nooit gedacht dat het aantal kratten per week de 400 te boven zou gaan. Mooi dat door allerlei organisaties, kerken en bedrijven ( Willem en Marialaan 1 dec) aan het eind van dit jaar acties gehouden worden om de kratten rond Kerst en Oud en Nieuw te vullen. Dat noem ik ook MVO.

De Stichting Fairtradegemeente Gouda heeft in uitstekende samenwerking met gemeente Gouda en een bekwame jury vorige week vrijdag de MVO Award uitgereikt. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  In deze tijd verdienen bedrijven die zich breder inzetten dan de productie van goederen o.i.d. een extra pluimpje. De gemeenteraad zou daar ook meer aandacht voor moeten hebben!

Jaarlijks, vanaf 2012,ontvangt een bedrijf de MVO Award. Het instellen van een MVO Award op de jaarlijkse bedrijvendagen was niet mogelijk, echter via de insteek van FairTrade wel. Zo is weer een item uit het ChristenUnieprogramma ingewilligd.  Veertien bedrijven hebben zich aangemeld om de Award te bemachtigen. De jury heeft drie genomineerden gekozen en aan nummer één een  prachtig beeld geschonken. De drie genomineerden zijn: Ortec, Stubbe en aannemer Van Dijk.  De Natuurwinkel heeft apart aandacht gekregen van wethouder Ruwhof, een MVO compliment. Mooi als je verneemt dat de bedrijven niet alleen Fairtrade producten gebruiken maar ook hun inzet voor de bewoners van de stad Gouda laten zien. Het zou fantastisch zijn als volgend jaar zeker twee keer zoveel bedrijven mee doen. De bedrijven ,die de voedselbank ondersteunen ,wil ik al vast vragen de website van http://www.fairtradegemeentegouda.nl/ volgend jaar in de gaten te houden. Misschien kan RHID hier ook een handje aan mee helpen.

dinsdag 13 november 2012

Politieke demotivatie leidt tot …


Afgelopen zaterdag moest ik vroeg opstaan vanwege de begrotingsdag. Eerst de krant lezen, vervolgens naar de markt en om 10.00 uur in het Huis van de Stad.  Nu het krantlezen leverde al veel chagrijn op. “Fairtrade chocola met bittere smaak”. Je zet  je in voor Gouda als Fairtradegemeente en dan krijg je een negatief artikel over FT onder ogen. Vanmorgen toch maar de MaxHavelaarstichting gemaild met het dringend verzoek via de landelijke pers openheid van zaken te  geven en te zorgen dat de doelstellingen van FT worden gewaarborgd.  Ik blijf achter FT staan , maar niet als de agrariërs geen eerlijke prijs krijgen voor hun producten.

Vervolgens het bespreken van de begroting in het Huis van de Stad. Geen stimulerend gebeuren.      ’s Morgens kon elke fractie haar vijf- minuten- betoog  houden.  Kort is soms wel goed maar nu bleek elke fractie zijn bijdrage af te raffelen. In de middag kwamen de moties aan de orde met een nieuwe ronde van de fracties. Inhoudelijk stelde dat niets voor. Bijna elke fractie vertelde welke motie wel of niet ondersteuning kon  verwachten.  Niet om vrolijk van te worden.

Nu nog de inhoud van de moties. Ik neem er twee onder de loep. Motie van de ChristenUnie over de financiën van onze stad. Er werd een dringend pleidooi gehouden om op korte termijn te komen met nieuwe maatregelen om niet na nog enkele tegenvallers in 2013 artikel12 gemeente te worden. Verschillende coalitiepartijen vonden de motie sympathiek maar wilden wachten tot de voorjaarsnota – medio 2013 -   om te zien of dan extra maatregelen nodig zijn. Het coalitiefront werd gesloten en de oppositie had het voor het nakijken. Dit leverde bij mij verontwaardiging en boosheid op. Werkt de democratie op deze wijze? Ik waande me weer in de periode van het monisme.

Tot slot een motie van D’66 , PvdA en Trots over de zondagsopening van winkels. Een motie die niet alleen voor de besluitvorming in de Eerste Kamer uitloopt maar ook  een motie die spreekt over  de  betrokkenen, de  winkeliers ,zonder hen te hebben gesproken. Ik sta nog steeds achter het bestaan en meerwaarde van een collectieve rustdag . Dat is een groot goed.  

Als u dit leest dan zult u misschien wel zeggen “Gooi de handdoek in de ring” . Nee  ,hoewel zaterdag 10 november een trieste grijze dag was, na die dag kwam de zondag om mijn geest rust te geven. Dat resulteerde uiteindelijk in een overweging die ik de bewuste zaterdag uit het dagboek van theoloog Bonhoeffer  las : “ Zie optimisme als geloof in de toekomst. Misschien breekt morgen de jongste dag aan; dan zullen we graag het werk voor een betere toekomst neerleggen, maar eerder niet”. Ik zeg dit graag na. 

 

 

vrijdag 9 november 2012

Cyclusterrein in de verkoop!


 


In 2014 vertrekt Cyclus van bedrijventerrein Kromme Gouwe naar Gouwepark.  In de maand mei 2011 heb ik in mijn weblog de Cycluslocatie al genoemd als mogelijke locatie voor een overslaghaven. http://schotanus49.blogspot.nl/2011/05/overslaghaven-gouda-2014.html

Het lijkt me goed om ook andere opties onder de loep te nemen. Wat denkt u van een vergister? De locatie zou super zijn. Aanvoer van al het groenafval uit de hele Groene Hart regio. De winning van gas kan o.a. gebruikt worden voor vrachtauto’s en bussen. Voor zowel de Gouwenaren als het bedrijf Cyclus zou het mooi zijn om het groen niet helemaal te laten brengen naar het Gouweparkterrein en vervolgens via een omweg in Rotterdam terecht te komen. Het bespaart veel kilometers rijden.Een derde mogelijkheid is een watergebonden bedrijf. Zo is het watergebonden bedrijf SAS uit de Goudse Poort onlangs vertrokken naar Alphen a/d Rijn. Jammer dat ze kennelijk niet op de hoogte waren van deze nieuwe locatie in Gouda. Ik zie hier liever een watergebonden bedrijf dan uitbreiding van detailhandelszaken als Action.

Tot slot. Als we van Gouda meer een havenstad willen maken is dit ook een mooie locatie voor allerlei jachten . Jaarlijks komen er veel schepen langs die Gouda links of rechts laten liggen. Een haven in het zicht is altijd aantrekkelijk.

Graag wil ik van de lezers meerdere ideeën horen. Plaats ze maar onder mijn weblog. Zo komt ook de wethouder van economische zaken aan zijn informatie.