dinsdag 22 februari 2011

Meerwaarde van de provincie aanwezig?In mijn laatste deel van het drieluik wil ik beginnen met de vraag of de provincie opgeheven moet worden, zich moet beperken tot haar kerntaken of juist haar macht laten zien door taken binnen te halen.


Gisteren was het een koude dag. In kolonne met een ChristenUnie caravan en een lokaal treintje reden we vanuit Hank (NB) naar Nieuwendijk.
Het gloeiende betoog van Hermen Vreugdenhil, lijsttrekker van de ChristenUnie in provincie Noord-Brabant maakte ons enigszins warm. Hij voerde een warm pleidooi in het bijzijn van de lijstrekkers uit Utrecht en Zuid-Holland én de woordvoerder in de Tweede Kamer Arie Slob om een spoorlijn aan te leggen tussen Utrecht en Breda. Goed voor de economie en goed voor ontlasting van het verkeer.
Door gezamenlijk een spoortlijntje bij Nieuwendijk aan te leggen is de eerste stap genomen.


De tweede stap is het knooppunt bij Gorinchem. Verbreding van de A27 is gewenst, denk daarbij aan een 4x2 weg met ruimte voor de spoorlijn. Wie gaat investeren om de verkeersdruk te verlagen?Gebruik makend van de vele snelwegen koersten we ´s middags naar Bergschenhoek. Ook daar gaat het om een aan te leggen weg : verbinding A13-A16. Echter moet deze weg al of niet diep in het landschap liggen of is een tunnel gewenst. Arie Slob en Chris Schaapman hebben hun  keuze al gemaakt. Diep spitten!!

De provincie zal  zeker ruimtelijke ordening en infrastructuur als kerntaken moeten behouden. Dat kan je niet overlaten aan het rijk en zeker niet aan de gemeenten.

Gouda- Waddinxveen toch samen?


Een bezoek aan Waddinxveen als Gouwenaar lijkt erg gewaagd. Toch is het dat niet. De PCW fractie laat mij altijd eerst een bezoek brengen aan een of meerdere tuinbouwbedrijven. Met of zonder bloemen gewapend raak je onder de indruk van de geweldige innovaties van de bedrijven en ben je in voor een gesprek over Waddinxveen. Wanneer gaat Gouda profiteren van de warmte die de kassen over hebben? Over duurzaamheid gesproken.
Vervolgens gaat het gesprek over de eigenheid van Waddinxveen. Hoewel de grondslag van Waddinxveen soms sompig, venig is , is de PCW fractie ervan overtuigd dat haar wens voor blijvende zelfstandigheid gebaseerd is op solide gronden. Mevrouw Wientjes van Stichting zelfstandig  Waddinxveen onderstreept dat Waddinxveen al jaren zelfstandig uitstekend functioneert. Zij onderstreept de waarde van het referendum, want dan spreekt de bevolking en moet de provincie luisteren. Oh ,wat als Gouda ook een referendum gaat houden?Gouda is armlastig en heeft het rijke Waddinxveen nodig,aldus mevrouwWientjes. 

Ook de heer de Bas van de ondernemersvereniging geeft zijn verontrusting van mogelijke fusie met Gouda aan. Hoe staat het met de zondagsrust voor de ondernemers? Vele gefuseerde gemeenten accepteren juist deze verscheidenheid van gemeenten. Verder wil hij graag een gesprek met de wethouder economische zaken uit Gouda om informatie te krijgen over de plannen in de Goudse Poort(Green Real Estate) en het zuidelijk Stationsgebied. (Multivastgoed)

De ChristenUnie fractie Zuid-Holland zal alle gegevens rond de bestuurskracht van beide plaatsen moeten vernemen alvorens een standpunt in te nemen. Het is goed nu al in te zetten op een goede samenwerking. De foto hieronder laat dat zien. Het kan verkeren!
 Herman Timmermans  en Gerard Schotanus delen gezamenlijk folders uit op de Waddinxveense markt. Komt de fractie PCW ook folders uit delen in Gouda?

Weg met de provincie? !

Afgelopen week ben ik op vele locaties geweest om de waarde van de provincie in te zien. Lezers van mijn weblog zal ik daar  deelgenoot van maken.

De dit jaar 100 jaar oude veiling Rijnsburg is van grote economische betekenis voor de streek maar zeker voor ons land. GreenportHolland doet niet onder voor Schiphol of de Rotterdamse haven.
De veiling ziet het belang van de RGL maar zou daarnaast ook een goed busvervoer langs de werkkernen willen behouden. Verder ligt de wens om de Rijnlandroute zo snel mogelijk te verwezenlijken.

De vragen om infrastructurele maatregelen vormen ook bij de directie van de Keukenhof de hoofdmoot van ons gesprek . Niet alleen een goede parkeergelegenheid maar ook de Noordelijke Ontsluiting Greenport.
Hun wens is dat PS meer regie heeft op het uitvoeren van hun plannen. Gemeenten voelen zich niet gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Keukenhof.

Bezoek aan de Bollenstreek kan niet zonder een kijkje in Katwijk.
Katwijk staat voor twee belangrijke ontwikkelingen , waar zowel provincie als waterschap hun invloed laten gelden. Allereerst de kustverbetering. Moet Katwijk het stellen met een enorme zandberg voor haar plaats of is het mogelijk om de boulevard te verzwaren d.m.v. parkeergarages. Een nieuw soort kustwering. Voor Katwijk zou het een super oplossing zijn.
Verder wil Katwijk al vanaf 1946 een buitenhaven. De plannen zijn al in een vervorderd stadium klaar.Het zou een ideale combinatie zijn met de kustwering. Zo komt "Brittenburg"tot nieuw leven.Om het bezoek volledig te maken hebben we een gesprek gevoerd met de medeontwikkelaar van het burgerinitiatief Churchillaan. Deze laan moet een onderdeel vormen van de Rijnlandroute, verbinding N206 met A44. Het is een kostbare route door Leiden , maar een goed alternatief voor een geplande weg door de Oostvlietpolder.


Welke keuze maakt de provincie?

dinsdag 15 februari 2011

Afscheid en toekomst?

Samen met Anke Huisman- Mak ben ik vorige week woensdag naar Sarie Donk geweest om te spreken over o.a. het armoede beleid. Vorig jaar is het convenant armoedebeleid ondertekend door vele organisaties. De vraag is of het bij ondertekening is gebleven.  Vragen als: “ Hoe staat het met de begeleiding van Kwadraat van “oude klanten” , wie helpt Gouwenaars met het invullen van hun belastingpapieren, papieren voor de zorgverzekering e.d. , hoe staat het met de controle op cliënten van Promen die  een “baan “ hebben gekregen. Met deze vragen moeten wij aan de slag. Speelwinkel is ook werk aan de winkel.

Ook zijn we ‘s middags  naar de opening van Segment gegaan . Een schitterend gebouw, goed geoutilleerd , een lust voor leerling en docent. Mooi als leerlingen een stageplek krijgen aangeboden en vervolgens  aan de slag kunnen na hun opleiding. De gemeente is al een aardige , stageplaatser en werkgever voor de leerlingen. Het zou nog meer kunnen b.v. de catering aan de Antwerpseweg.
Dit is het aardige van gemeente politiek. Dichtbij de burgers. Ik zal dat gaan missen.

Afgelopen zaterdag ben ik als beoogd statenlid naar het huis van Siriz ( voorheen VBOK- huis) geweest om te praten over de toekomst van het opvanghuis voor zwangere meisjes. Hier wordt super werk geleverd. Hooggeschoolde medewerkers zorgen voor deze jonge moeders en helpen hen bij het weer integreren in de maatschappij. De vraag is  wie dit na 2012 zal betalen als de landelijke bijdrage stopt. Ondersteuning van hen is noodzakelijk. Zou de provincie een handje kunnen helpen?
Na afloop zijn verschillende campagneleden , waaronder Chris Schaapman - lijsttrekker van de Christen Unie , naar eetcafé Juuls gegaan om daar te eten.'s Middags hebben wij reclame gemaakt voor de Statenverkiezingen. Het door de stad lopen en flyers uitdelen heb ik met veel plezier gedaan. Je spreekt veel mensen die willen stemmen. Gelukkig.  Helaas zijn er ook mensen die geen enkel vertrouwen hebben in de politiek. "Luisteren die zakkenvullers wel en trouwens Gouda is ook niet alles...... " .
En dat als heel Gouda opgesierd is met rode I love ballonnen.
 Het is mijn wens dat zowel politici als burgers uitstralen dat ze van Gouda houden. Dat betekent ook dat Gouda dan positief in het nieuws komt. Dat is nodig voor de Goudse economie.
Ook vanuit de provincie zal Gouda op de kaart gezet moeten worden. Ik ga ervoor!