vrijdag 30 december 2011

Woningbouw in het slop (2)

In mijn vorige weblog over woning heb ik een aantal pijnpunten genoemd, die van belang  zijn voor de woningbouw. Nu wil ik een kort relaas doen van de bijeenkomst van Woonpartners ( Thuis in wonen) ter viering van hun honderdjarig bestaan en het advies van minister Spies om corporaties te dwingen meer huizen te verkopen.

 Het feest van de woningbouw is over. “ Deze boute uitspraak op een feestelijke bijeenkomst wordt onderbouwd door: afnemende waardestijging van huizen, vermindering van verkoop van huizen, afnemende mogelijkheden voor hypotheek , dalende koopkracht ,hogere belastingen, al met al de woningmarkt zit op slot.
De heer Jan Boeve ( Aedes, vereniging van corporaties) geeft  drie algemene toekomstverwachtingen aan: 1. Transformatie van de woningvoorraad                 2. Integrale aanpak op weg naar een functionerende woningmarkt                      3. Mensen huisvesten die zich zelf niet kunnen redden.
Komen ook oplossingen voor de corporaties aan de orde? Ja b.v. bouwen van duurdere huurwoningen, betere samenwerking van corporatie met de bouw om te komen tot omzetverhoging en het op peil houden van het bezit aan woningen.
Ik wacht  wil nogmaals gemeente Gouda verzoeken om samen met corporaties, hypotheekverstrekkers, bouwondernemingen te kijken hoe zowel de koop van starterswoningen als de bouw van huurwoningen van het duurdere segment verhoogd kan worden. Daarbij moeten we het wonen voor jongeren en mensen met een lager inkomen niet uit het oog verliezen. Kortom een nieuwe woonvisie is noodzakelijk.
De nieuwe minister voor Binnenlandse zaken   komt in navolging van haar voorganger met het onzalige idee om  corporaties te dwingen meer woningen te verkopen. Dat betekent b.v. dat huurders die jarenlang  “scheef “ hebben gewoond voor een geringe prijs hun woning kunnen kopen.  Zij hebben dan twee keer het voordeel : jarenlange lage huur en nu een lage koopprijs. Benieuwd of de Raad van State dat ook een slecht idee vindt.
Met de heer Brinkman ben ik het eens dat de banken naar hun Duitse buren moeten kijken. Daar wordt tenminste geïnvesteerd in vergroening van de huizen. Kom daar eens in Nederland mee. Kom banken, doe waar je goed in bent: hypotheken verstrekken.
Ik verwacht tijdens de nieuwjaarsrecepties van de corporaties een aantal schoten voor de boeg. Neem dan ook de leegstand van kantoren mee! De woningbouw moet uit het slop!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten