vrijdag 15 maart 2013

Gouda blijft gaan voor duurzaam

Vorige week heeft u het persbericht van gemeente Gouda kunnen lezen. Gouda scoort goed op de duurzaamheidsladder. Dat betekent ook dat Gouda zich een goede millenniumstad mag noemen. Toch zijn er nog voldoende prikkels te geven om het beter te doen.
Ik wil daarvoor drie punten noemen:

1.   Onlangs woonde ik een door subvention.(www.subvention.nl)  georganiseerde Duurzaamheidsbijeenkomst bij. De voorlichting had vooral betrekking op  de betekenis van MVO voor bedrijven. Hierbij werd het accent vooral gelegd op beperking van energiegebruik. Zie ook de http://www.slideshare.net/JanjorisvanDiepen/mvo-seminar-maakt-u-al-winst-met-mvo  . Nu Gouda elk jaar een MVO Award geeft aan een MVO bedrijf of organisatie is het raadzaam om hier kennis van te nemen. Ik moet wel zeggen dat MVO, zoals dat tijdens de bijeenkomst is benadrukt, meer is dan energiebeperking.

2.   Nog maar 8 kilo restafval per persoon per jaar (2013-02-21 | Bron: iNSnet | Door het de inwoners van Horst aan de Maas zo makkelijk mogelijk te maken om afval te scheiden, weet deze gemeente 91 procent van het huisvuil te hergebruiken. De hoeveelheid restafval is hierdoor gedaald van 170 naar 21 kilo per persoon per jaar. Wethouder Birgit Op de Laak is nog niet tevreden. Zij wil de inwoners aansporen om ook zaken als kleine elektrische apparaten en oude vodden uit de vuilniszak te houden. Daardoor moet het mogelijk zijn uiteindelijk slechts 8 kilo restafval over te houden. Per jaar.
Hoe zit dat in Gouda? Volgens mij valt er nog een slag te maken. Toch ook overstappen op diftar? 3.   Door regelmatig de banden op de juiste spanning te brengen bespaar je al snel €50 tot €150 per jaar. Helaas vinden veel automobilisten dit een lastig klusje of maken zij er geen tijd voor. Ook zijn de bestaande luchtpompen bij het benzinestation lastig te bedienen of moet er €0,50 betaald worden voor het gebruik ervan. Daarom is besloten een intelligente Bandenpomp te ontwikkelen, die de automobilist helpt met het correct oppompen van de banden, direct inzicht geeft in de daarmee gerealiseerde besparingen, gemaakt is van duurzame materialen en tevens gratis is in gebruik. Waar is deze in Gouda te vinden??  http://www.bandopspanning.nl/category/all/

 

 

 

 

 

 

 

 


vrijdag 1 maart 2013

Kan parkeren in Gouda anders?

Het is goed om als raadslid regelmatig door de stad te fietsen . Van een bewoner uit Kort  Haarlem kreeg ik het verzoek om eens door de wijk te fietsen en te melden wat mij opviel. Ik reed onlangs op een woensdag rond 11.00 uur door de wijk en dacht :” Wat een ruimte, er staat nauwelijks een auto! Het kan natuurlijk ook zijn dat vele bewoners  in de F.W.Reitzstraat e.o. geen auto hebben!”   Dat zou dan een voorbeeld zijn voor andere wijken. Minder blik op straat levert meer speelruimte voor kinderen op. Helaas bij het fietsen naar de Zuidrandflat reed ik door de Cronjestraat en zag daar vele, vele auto’s langs de weg op parkeerplaatsen aan en ook op plekken waar je niet mag parkeren. Hoe kan dat? Nu, dat is het gevolg van het wel of niet hebben van parkeervergunningen. De bewoners uit de zgn. stille straten moeten een parkeervergunning aanvragen. Dat kost geld. Dus dan maar de auto bij de buren in de Cronjestraat plaatsen. Tja, hoe los je dit probleem op? Niet door meer parkeerplaatsen aan te leggen.
Gisteren sprak ik een bewoner over de Bleulandweg. Daar zie je vele auto’s die geparkeerd staan om naar het ziekenhuis, Driestarcollege of de binnenstad te gaan. Zou een parkeervergunning helpen?

Graag wil ik enkele ideeën op een rijtje zetten.

1.      In  de Cronjestraat moeten bewoners een parkeervergunning aanvragen!
2.      Om parkeerproblemen elders in de wijk tegen te gaan moeten alle bewoners van Kort Haarlem een parkeervergunning aanvragen!
3.      Ideeën 1 en 2 zorgen voor verplaatsing van de parkeerproblemen naar de randen van de stad. Waarom zou je niet een vast bedrag per jaar aan alle autobezitters vragen met de garantie dat je in de straat of directe  omgeving kunt staan? Dat geldt alleen voor die autobezitters die parkeren op openbaar gebied. Tevens ontvangt men een aantal kaarten voor bezoekers. De tweede en derde auto moeten vanzelfsprekend  extra belast worden.
4.       Zorg dat de toeristen altijd gebruik moeten maken van de parkeergarages en grote parkeerplaatsen als Groene Hartziekenhuis, Schouwburgplein en Klein Amerika.
5.      Zorg verder dat de bedrijfsauto’s  beveiligd aan de randen van de wijken kunnen parkeren.
6.      Zorg tot slot dat toeristen de eerste twee uur gratis kunnen parkeren . Wel op voorwaarde van een tegenprestatie b.v. je hebt voor €25 aan boodschappen gekocht.


U komt als lezer vast met alternatieven of instemming met één of meer van de genoemde ideeën. Nu we de parkeerbalans van het college hebben ontvangen weten we ook hoe hoog de inkomsten van de autobezitters moeten zijn. Parkeren mag geen melkkoe worden, maar wel een middel om de bereikbaarheid van de stad te verhogen én de parkeergelegenheid in de wijken te verbeteren.