woensdag 28 december 2011

Woningbouw in het slop (1)

Enkele maanden geleden heeft de Goudse raad de Monitor woonvisie besproken. Conclusie was dat de visie bijgesteld moet worden, want op dit moment is de woningmarkt totaal anders dan vijf jaar geleden.

Waar moeten we dan aan denken? Eerst enkele actualiteiten op een rij:

Stijgende lijn hypotheekrente definitief ingezet

Prof. Priemus: neem woonvisie Zuid-Holland met een korreltje zout! Woonbeleid van kabinet en provincies is spookrijden op de woningmarkt. Door de schuldencrisis, de krimp en het bankenbeleid is het nodig om juist minder koopwoningen te bouwen; daarentegen is er behoefte aan veel meer huurwoningen, vooral in de probleemwijken en krimpgebieden. Priemus gaf ook een stevig advies aan gemeenten: waardeer je grondposities af tot een reƫel niveau, en geef de woningcorporaties een grotere rol.

Opkopen van koopwoningen project Bolwerk door corporatie.

Starters over de drempel helpen. Dat is het idee.                            

De overdrachtsbelasting is fors verlaagd, de rente is laag en de huizenprijzen zijn gedaald. De Rabobank doet daar nog een schepje bovenop in de vorm van vier Rabo Binnenkomers.

Voorstellen van de VNG :10 punten voor de woningmarkt
als antwoord op de woonvisie van het kabinet en als eerste uitwerking van de Agenda Wonen en Leefbaarheid.
1. Gemeenten moeten de ruimtelijke ontwikkeling kunnen financieren
2. Borg de positie van de corporaties
3. Zet in op wonen met zorg
4. Woningbouw: biedt meer ruimte, maak betere afspraken en stimuleer Eigenbouw
5. Verbeter de particuliere woningvoorraad
6. Zet meer in op energiebesparing
7. Zorg voor huisvesting van arbeidsmigranten
8. Zorg voor huisvesting van statushouders
9. Ontwikkel instrumenten voor grondbeleid
10. Vereenvoudig het omgevingsrecht

Leegstand kantoren: IPO, VNG en markt in gesprek over plannen Provincies, gemeenten en marktpartijen werken samen om overbodige plannen voor nieuwe kantoorlocaties te verminderen. De plannen van gemeenten en marktpartijen zijn tot nu toe moeilijk te vergelijken door een verschillende aanpak. Met een nieuw gezamenlijk kader is nu regionale afstemming van vraag en aanbod mogelijk.

 

Punten genoeg om een stevige discussie te voeren met gemeente, corporaties, makelaars, bouwers, huurders en kopers. Het is noodzakelijk dat de gemeente hierbij het initiatief neemt. Ga aub met elkaar brainstormen om te zien wat goed is voor de bewoner in Gouda en omgeving. Daarbij wil ik ook een item noemen, wat in de raad herhaaldelijk aan de orde komt. Zijn er studenten naar Gouda te halen?

Als Gouda een studentenstad wil zijn en worden dan dienen ze een aantal regels aan te passen. Nu worden studentenwoningen gewoon gezien als woningen en worden ook de opslagen voor rioolheffing ,renigingsrechten e.d. tegen normale woningtarieven door gefactureerd door BSGR.
Studentensteden als Utrecht, Maastricht e.d. hebben daar afwijkende normen voor ( zie onderaan deze weblog).
Zorg dat deze starters op de woningmarkt graag naar Gouda komen en ook financieel een warm welkom krijgen. Hierbij mijn advies om niet naar de containers in Amsterdam te kijken. 

Ik nodig iedereen uit om hierop te reageren. Informatie van burgers is noodzakelijk om te zien hoe Gouda haar woonvisie voor 2012 ,2013 en de daarop volgende jaren moet bijstellen. (zie verder weblog 2)

.
Het afval van kamerverhuurbedrijven zamelen we apart in. Voor deze dienstverlening is een speciaal contract: het Kamer Verhuur Contract (KVC).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten