zaterdag 17 maart 2012

College Gouda moet aan de bak !

Vanaf nu is de gemeenteraadsperiode halverwege de vier jaar. Een mooi moment om een aantal zaken onder de loep te nemen. Vraag voor mij is of het college ook met weinig geld toch initiatieven kan nemen of op zijn minst faciliterend kan zijn. Hieronder kunt u enkele voorbeelden lezen.

Statiegeld: De ChristenUnie heeft drie weken geleden een motie ingediend om het college, de staatsecretaris van infrastructuur en milieu te vragen statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes te heffen . Het college had de petitie www.echteheld.nl/zwerfafval in het kader van verduurzaming al ondertekend. Uit de raad kregen we weinig bijval vanwege extra belasting van ondernemers en het feit dat dit een motie is gericht op de Tweede Kamer. Nu heeft de staatssecretaris aangegeven niets in heffing van statiegeld te zien voor kleine plastic flesjes en blikjes maar op termijn na 2015 ook niet voor grote PET flessen. Als ChristenUnie zijn wij bevreesd voor meer afval op straat, maar ook verlies aan inkomsten voor goede doelen. Zie de busjes van organisaties bij de supermarkten. Het is goed dat het college volgende week tijdens het bezoek van de VNG directeur de heer Pans dit onderwerp aan de orde gaat stellen. De VNG ledenvergadering heeft namelijk op 8 juni 2011 bij motie om handhaving van het statiegeld en zelfs uitbreiding van het statiegeld voor de kleine PET flessen gevraagd. Statiegeld is een middel, maar wel een zeer effectief middel. Het VNG bestuur vindt daarom dat afschaffing van het statiegeld alleen bespreekbaar kan zijn wanneer daar tegenover een substantiële verduurzaming van de keten staat. Laat de druk vanuit de gemeenten op de staatssecretaris maar groot zijn. Uiteindelijk is het draagvlak van de bevolking voor het statiegeldsysteem groot.(zie weblog http://schotanus49.blogspot.com/2012/02/ondernemers-let-op-uw-zaak.html )


Streekmarkt: Vorig jaar heb ik aandacht geschonken aan het verkrijgen van de streekmarkt in Gouda. Nadat het een flop was bij het Binnenhavenmuseum vanwege toegankelijkheid, werd de plek achter de Agnietenkapel vanwege gemis aan stroom voor de GroeneHartwagenkraam ook geen succes. Eind vorig jaar is toegezegd dat vanaf de eerste week van januari 2012 de streekmarkt met een schone lei zou kunnen starten. Helaas , de verordeningen zijn nog niet afgegeven. Per gratie zou de streekmarkt drie maanden elke donderdag op de plek kunnen staan op voorwaarde dat ze vervolgens een tijd de plek verlaten om daarna weer drie maanden te staan. Niet bepaald reclame voor de streekmarkt! We kunnen spreken van een vervelende impasse. De gemeente moet zich hard maken voor de streekmarkt zoals beloofd en de initiatiefnemers voor de streekmarkt moeten laten zien dat de streekmarkt uit meer kramen bestaat dan alleen de GroeneHartwagenkraam.
(zie weblog http://schotanus49.blogspot.com/2011/08/gesjoemel-met-plaatsing-streekmarkt.html)

Stapelhaven: Vorig jaar hebben RHID (Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening) en KvK (Kamer van Koophandel) aangegeven dat de komst van een stapelhaven zoals in Alphen a/d Rijn ook voor Gouda e.o. mogelijk moet zijn. Onderzoek is hierbij gewenst. Volgende week komt de RHID bij elkaar. Ik ben benieuwd wat de stand van zaken is. De gemeente wil zich inzetten voor een stapelhaven mits de KvK en RHID het voortouw nemen. Wie is aan zet? (zie weblog http://schotanus49.blogspot.com/2011/05/overslaghaven-gouda-2014.html )

Gouda Havenstad: Afgelopen maandag heeft de ChristenUnie een boeiende avond over water in Gouda gehad. (zie ook Goudse Post). De geschiedenis geeft aan dat Gouda een belangrijk economisch centrum van bedrijvigheid was. De vraag is of dat in de 21e eeuw weer terug kan komen. Niet op dezelfde wijze ,maar uitbreiding van watersportrecreatie in en rond Gouda , de komst van een stapelhaven zullen de aantrekkelijkheid van Gouda vergroten. Het is vijf voor twaalf. De komende jaren moet gemeente Gouda tezamen met het bedrijfsleven, de waterschappen, omliggende gemeenten en Gouwenaars laten zien dat de stad Gouda terecht Gouda Waterstad genoemd wordt. Gouda sterk aan de IJssel. (weblog http://schotanus49.blogspot.com/2011/09/gouda-havenstad-hoe-gaat-het-ermee-2.html ,http://schotanus49.blogspot.com/2011/05/gouda-sterk-aan-de-ijssel.html

Aan deze voorbeelden zijn nog meer toe te voegen b.v. wel of niet een biomassacentrale, gebruik van windenergie, aandacht voor doorstroming woningbouw e.d. Voor de komende twee jaar verwacht ik een college, dat meer initiatieven neemt en op zijn minst initiatieven serieus neemt door mee te denken en mee te werken. Uiteindelijk heeft het college de connecties binnen en buiten de gemeente.

NL- Doet dag, zaterdag 17 maart 2012

  
Vanmorgen vroeg ben ik naar Domino (Oosthaven) gegaan om samen met vrienden van de bijbelkring gasten op te halen. Ook de vertegenwoordiger van Presentwas aanwezig om ons uit te zwaaien en al vast te bedanken. De Dominoleiding heeft alles uitstekend georganiseerd. De taak van de chauffeurs was met de gasten rijden naar Blijdorp en daar men hen door de dierentuin te lopen. Het mooie weer maakte het absoluut niet tot een straf. Vrijwilliger zijn is leuk!In het begin liepen de gasten en chauffeurs gescheiden omdat de gasten niet aan het handje wilden lopen. Begrijpelijk?! Ondanks dat kwamen we hen regelmatig tegen en konden we zeggen dat we hen ongemerktin de gaten hielden. Na de lunch, klaar gemaakt door de Dominoleiding , mochten de chauffeurs enkele karretjes duwen. Dat gaf ons een extra verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Samen naar de dieren kijken waarvan velen het voorjaar in de kop hadden.Voor jong en oud een vreugde om naar te kijken. De dag vloog voorbij. Na een korte rit terug naar Gouda zat de NL-Doet dag er voor ons op. Volgens mij hebben alle vrijwilligers ( chauffeurs) zich d.m.v. het enquêteformulier zich voor volgend jaar weer opgegeven. Wij zijn benieuwd wat we volgend jaar (3) moeten doen. Jaar 1, grasmat aanleggen en schilderen op de zorgboerderij te Vlist en jaar 2 gasten rijden naar Blijdorp.

NL-Doet een traditie die je in ere moet houden!! Dank aan Present en Domino


     

Een van de Domino medewerkers.
                                                                                                                  Onze NL Doet -concurent .

Hieronder enkele trotse dieren.       Chauffeur Aart als Homo Erectus

.
    Chauffeur Johan , moe van de dag !

dinsdag 6 maart 2012

Gouda mag trots zijn op haar bedrijven !

 Afgelopen vrijdagmiddag zijn raadsleden met collegeleden en de griffie op bezoek geweest bij diverse Goudse bedrijven. Het was een aangenaam vertoeven bij Mokveld, Croda, Compaxo, Gouda Refractories (Vuuurvast) , Rabobank en winkelcentrum Bloemendaal. Voor iedereen was het goed om eens kennis te maken met de bedrijvigheid van alle ondernemingen.Als Gouda mogen we trots zijn op deze ondernemingen,die niet alleen zorgen voor werkgelegenheid maar ook in staat zijn bij de tijd te blijven. Via Wikipedia kom je erachter hoe oud sommige bedrijven zijn. Echt geworteld in Gouda.Zelf ben ik met  met drie raadsleden, de griffier en wethouder Bergman op bezoek geweest bij Mokveld Valves.      
                                                                              

Een super hightech bedrijf  aan de Nijverheidsstraat waar nog steeds behoefte is aan hoog geschoolde technici. Zij maken zware afsluiters voor de olie – en aardgasindustrie. Naast de hoofdvestiging te Gouda kent Mokveld ook zeker 13 neven kantoren in de wereld, veelal in gebieden waar aardolie en aardgas geboord worden. Het bedrijf heeft het devies van Veilig, Duurzaam en Betrouwbaar.
Het is een echt voorbeeld van een oud Goudse bedrijf ,dat gesticht is in 1922 door N.J.Mokveld Sr. Sinds 1957 is het bedrijf gevestigd aan de Nijverheidsstraat, daarvoor aan de Fluwelensingel. Inmiddels is het niet  meer een familiebedrijf maar een onderdeel van Thyssen-group. Voor en na de Tweede Wereld oorlog maakte het bedrijf al apparaten b.v. de stroopwafelmachine.  De grootte van het bedrijf is 14.000 m2. Hun wens is om er nog een kantoor aan vast te plakken.


Mokveld biedt aan 300 man werk, waarvan 200 werkzaam is op kantoor , in research en 100 op de werkvloer. Opmerkelijk is dat niet alleen de werkvloer super schoon is , maar dat ook al het gereedschap keurig opgeruimd is. Dat geldt niet alleen voor de vrijdagmiddag. Ik las een spreuk die duidelijk opgeld doet  “Precision is our fashion “.


Mokveld heeft veel internationale contacten die vanzelfsprekend ook wel eens naar Gouda komen. De komst van het hotel aan het Bolwerk wordt dan ook als zeer welkom gezien.


Van belang is dat de gemeente samen met andere bedrijven aan de Nijvherheidsstraat gaat kijken naar de parkeerproblemen. Gouda is trots op haar bedrijven  en zal zich  daarom moeten inzetten om deze bedrijven in de stad te houden.
Voor mij was het een super interessante middag.
donderdag 1 maart 2012

Gouda overstroomd door water

Gouda is ontstaan op de kruising van de Hollandse IJssel en de Gouwe. Hierdoor heeft water altijd een belangrijke rol gespeeld. Gouda werd er groot door. Een belangrijke vaarroute voerde dwars door Gouda. De schippers gebruikten de wachttijd bij de sluizen om in Gouda zaken te doen. Dat was goed voor de welvaart in de stad. Ook nu nog is het water belangrijk voor Gouda. Het toerisme en de bedrijven kunnen profiteren van de unieke ligging en de uitstraling van de historische binnenstad van Gouda.
 
De ChristenUnie nodigt Gouwenaars uit om op 12 maart vanaf 20 uur deze kansen met ons te bespreken in het Stadhuis op de Markt. In het programma komen verleden, heden en toekomst aan bod. De Goudse historicus Nico Habermehl schetst ‘het verleden’. Gerard Overkamp, voorzitter van het Platform Binnenstad gaat in op ‘heden en toekomst’. Gerard Schotanus reageert vanuit de fractie. Er is volop ruimte om mee te doen met de discussie.