woensdag 30 maart 2011

Ontwikkeling zuidelijk stationsgebied een waagstuk? (1)

      Vandaag ,30 maart ,zal het onderwerp Ontwikkeling van het zuidelijke Stationsgebied  in de raadsvergadering aan de orde komen. Vele bewoners zullen vanavond het woord voeren om hun visie op de plannen van Multivastgoed en de gemeente duidelijk te maken. Ook de ChristenUnie heeft zich goed voorbereid. Nu zal vanavond de beantwoording op de vragen van de fractie niet aan bod komen. Daarom een goede reden om een aantal vragen van de dertig al te publiceren. Voor de betrokken lezer meld ik u dat volgende week over dit onderwerp wordt gediscussieerd in de raad en op 13 april komt het in de besluitvormende raad aan de orde.
      Voor het gemak heb ik de vragen geklusterd.

 Financiën
      a.    Hoeveel scheelt bijgestelde raming van Hofwegensingel met oorspronkelijke raming?
b.    Is het nu een realistische raming ?
c.     Hebben Multivastgoed en Bunnik een vast bedrag toegezegd voor het realiseren van de van Hofwegensingel?
d    Welke garantie heeft het college dat Gouda niet achteraf een groot deel van de Hofwegensingel moet betalen?
  Winkels

a. Op welke termijn kunnen we de plannen rond  het flankerend beleid tegemoet zien?

b. Gezien de overlast van vrachtwagens naar AH in het centrum , is plaatsing van een supermarkt in het zuidelijk stationsgebied dan wel verantwoord?

c. Is het college er zeker van dat er geen winkels uit de binnenstad naar het zuidelijk stationsgebied verhuizen?

d. Wat zijn de zorgen van Real Estate voor het zuidelijk stationsgebied? Voor de Goudse Poort , de binnenstad of het zuidelijk stationsgebied?
e. In een rapport van JonesLangLasalle uit oktober 2008 staat dat de bewinkeling langs Vredebest een geweldige impuls voor de binnenstad kan betekenen, maar wel met als waarschuwing dat als de branchering niet goed geregeld is, dit kan leiden tot fors omzetverlies voor de binnenstad. Zijn hier afspraken over gemaakt?
                       
Langzaam verkeer

a. Welke garantie kan er gegeven worden dat fietsers, scooters, scoot-mobiels in de Spoor tunnel waar ze tegen elkaar in mogen rijden geen ongelukken plaatsvinden?

b. Is het mogelijk om de helling voor fietsers en ander langzaam rijdend verkeer te vervlakken?

c. Niet alle voetgangers zullen via de NSpoortjes naar de stad gaan. Welke oplossing wordt de voetganger geboden, met of zonder rollator

 Parkeren
a. Welk beleid ligt onder het bouwen van parkeergarages aan zowel de noord als de zuidzijde van het station? 

b. Kan de parkeerplaats Marktpassage voor binnenstadbewoners en minder validen gebruikt worden?

c. Meer parkeerplaatsen, meer ruimtegebruik. Kan het college duidelijk maken dat de parkeergarages hele dagen gebruikt worden? Zijn er voldoende mogelijkheden v oor dubbel ruimtegebruik?

d. Wat wordt gedaan met de  parkeerplaatsen aan de Vossenburgkade? Grond gebruiken voor huizen?

 Bomen
a. Hoe groot is de kans dat verplante bomen het overleven? Oude bomen moet je niet verplanten......
  
Op dit onderwerp zal ik zeer zeker terug komen ! 


woensdag 23 maart 2011

NL DOET in de Krimpenerwaard


Vrijdag 18 en zaterdag 19 maart waren de dagen van de vrijwilligers. Vele mensen hebben zich ingezet om anderen te helpen. In Gouda is o.a .wethouder Marion Suiker op vrijdag 18 maart in touw geweest om het Inloophuis aan de Oosthaven een goede beurt te geven. Ik zal donderdagavond tijdens het ontmoetingsmaaltijd vanwege de anti-discriminatiedag zien of het echt schoon is.Ook op de zaterdag hebben velen hun handen uit de mouwen gestoken. Op de Bloemendaalseweg kon je aan de vlaggen van NL DOET zien, dat zowel op de kinderboerderij als op de zorgboerderij vrijwilligers hebben geholpen om omgeving en boerderij op te knappen.
Zelf ben ik met leden van de bijbelclub naar de zorgboerderij*  te Vlist gegaan om daar een aantal uren hard te werken.    Stichting Present * heeft ons weten te strikken voor een zware klus. Stenen rapen, harken, grond kruien, grind harken, erf schoon maken , verven e.d.
De ochtend werd geopend door de zeer gedreven intiatiefnemer van de zorgboerderij  Ben van der Vlist.
De wethouder van gemeente Stolwijk, Vlist en Haastrecht de heer L.F.M.Krouwers  gaf in zijn speech aan dat “vele handen licht werk maken”.
Dat hebben we gemerkt . Aan het eind van de dag was de schuur geschilderd, het hekwerk geplaatst , het voetbalterrein ontdaan van stenen en klaar gemaakt voor het gras in zaaien, nieuw grind op het erf e.d. Ook gaf de wethouder aan dat hij het fijn vond dat vele vrijwilligers  uit de regio zo betrokken raken op het wel en wee van de zorgboerderij in de Krimpenerwaard.
  Ik heb de heer Krouwers duidelijk gemaakt dat veel vrijwilligers uit Gouda kwamen en dat het goed zou zijn als de stad Gouda meer oog zou krijgen voor de Krimpenerwaard in haar totaliteit en andersom.
Ben van der Vlist gaf  aan vrijwilligers nodig te hebben voor de winkel met streekprodukten te Vlist. Zijn er geen Gouwenaars die daar kunnen helpen? Of is dat iets voor scholen in Gouda in het kader van stagelopen? Zodra de winkel met een eigen site komt zal ik daar melding van maken.
Mijn politieke wens om de contacten van stad en platteland te verstevigen kreeg in de Vlist een forse stimulans. Reden om met  wethouder L.F.M.Crouwers  eens om tafel te zitten en te inventariseren wat de Krimpenerwaard te bieden heeft voor Gouda.
Ik sta vooraan om volgend jaar weer in de Krimpenerwaard vrijwilligerswerk te doen, zeker als je het zonnetje en lekkere soep cadeau krijgt.
 

vrijdag 18 maart 2011

Wordt Gouda ook een Fairtrade gemeente?


Fairtrade Gemeente Gouda
Het Fairtrade label

Als lid van de werkgroep Fairtrade plaats ik bewust deze reclame op mijn weblog. Gouda moet eind  2011 aan de eisen voldoen om een Fairtrade gemeente genoemd te worden.

(H)eerlijk ontbijten, lunchen en dineren!
In Gouda is de Fairtrade Gemeente campagne in volle gang. Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een stad bijzonder veel aandacht besteedt aan eerlijke handel. In een Fairtrade Gemeente worden veel fairtrade producten verkocht, gekocht en gebruikt door supermarkten, kledingwinkels, kerken, verenigingen, scholen, bedrijven, de gemeente, consumenten, et cetera. U kunt ook meedoen! U kunt uw horecazaak bij klanten, werknemers en publiek profileren als fairtrade bedrijf, en tegelijkertijd werkt u mee aan economische bevordering in ontwikkelingslanden. In de campagne worden koplopers door ons regelmatig in het zonnetje gezet en krijgen deelnemers extra publiciteit middels een vermelding op onze website (in ontwikkeling) en een officiële erkenning in de vorm van een sticker. Kortom, een positief imago voor u en een betere toekomst voor de boer of producent!
Om als officiële deelnemer te worden bestempeld moet een café minimaal 2 fairtrade dranken aanbieden en dit tonen, en een restaurant 2 fairtrade dranken aanbieden en 2 fairtrade ingrediënten gebruiken en dit tonen.
Jeroen Hakker, restaurant Heinde & VerIn Gouda zijn al verschillende horecazaken te vinden die iets aan fairtrade doen: “Restaurant Heinde & Ver serveert gerechten bereid met streekproducten uit het Groene Hart, omdat er vele smakelijke producten te verkrijgen zijn uit de directe omgeving.
Jeroen Hakker, restaurant Heinde & Ver

Het is goed voor de lokale producenten en voor het milieu! Een aantal producten die niet lokaal verkrijgbaar zijn, zijn fairtrade. Ook de boeren in verre landen verdienen immers een eerlijke prijs voor hun heerlijke producten!” (Jeroen Hakker, Restaurant Heinde & Ver).
Wilt u ook meedoen met de Fairtrade Gemeente campagne of heeft u vragen, neem dan contact met ons op.
Fairtrade Gemeente Gouda
Thirza Monster,
thirza.monster@gouda.nl / 06-28446512
Ruud Lambregts,
ruudlambregts@planet.nl / 06-12999882 / 0182-599301www.fairtradegemeenten.nl

donderdag 10 maart 2011

Bewoners content met Naaierstraat !


In 2009 werden  de raadsleden  tijdens een rondje binnenstad door de bewoners  van  de Naaierstraat aangesproken. Zij wilden een straat gelijk aan  Achter de Vismarkt. “Wat hebben wij nu aan  raadsleden , bij  ambtenaren  vangen we continue bot.”  “Wat kunt u voor ons doen?”
Mijn reactie was simpel. “Stuur mij een mailtje en vervolgens zullen we samen zien wat mogelijk is. “
Dezelfde dag ontving is een mail en was een definitieve afspraak snel gemaakt.
Samen met de bewoners zijn de wensen in kaart gebracht. Te denken viel aan verbetering van het riool en daarbij wijziging van het straatprofiel zoals Achter de Vismarkt. Het eerste contact met de gebiedsambtenaar ( interim) liep vlot.  Erg betrokken en mede van overtuigd dat er wat moest gebeuren. Het resultaat was na enkele weken een rapport waarin vermeld werd dat met enkele wijzigingen het rioolprobleem ( overlast bij forse regenbui) zal kunnen worden opgelost. Jammer, dus geen totale vernieuwing van de straat. De bewoners legden zich er niet bij neer. Wat te doen met de breedte van de straat, wat  te doen met de parkeeroverlast?
Na gesprekken met twee verschillende ambtenaren en wethouder Ruwhof in 2010 is besloten de straat door middel van kleine ingrepen enigszins aan te passen. Op de foto kunt u dat goed zien.
Ik  heb de gesprekken met bewoners als super positief ervaren. Een grote betrokkenheid en een enorme drive van bewoners kan tot mooie resultaten leiden ondanks het beperkte budget van de gemeente.
Dit voorbeeld mag voor mij  herhaald worden. Joubertstraat?

donderdag 3 maart 2011

Geen provincie , wel Gouda?

Na een intensieve campagne wil je graag succes op je inzet. Dat geldt voor elke  persoon en elke partij. Jammer als je nu zelf en je partij degene zijn die de inzet niet beloond zien. Gisteravond zag ik na een half uur , rond 22.00 uur ,al dat het niet goed ging met de ChristenUnie. Elke plaats verloor 30 - 50% van de stemmen. Liet het provinciaal overzicht eerst terugval van 4 naar 3 zien , later bleef het constant 2. Dan duurt de avond wel lang tot 1.00 uur. Ik ben benieuwd naar de mogelijke oorzaken van dit verlies. Veel zwevende kiezers naar het CDA of PVV ? Wordt ChristenUnie gezien als oppositiepartij die de val van het kabinet op het oog heeft?  

Vele mensen hebben mij over mijn politieke lot gebeld en aangesproken . Super,deze  belangstelling. Afgelopen maandagavond had ik al de rust in me, dat ik elke uitslag zal accepteren.  Alhoewel ik teleurgesteld ben in de uitslag ,zal ik mij met nieuwe inzet  geven voor de stad Gouda. Daar valt genoeg te doen. Wat denkt u van de infrastructuur ( Joubertstraat , Burgemeester Jamessingel) , ontwikkeling rond het station, parkeergarages aan beide kanten van het spoor , bouw van Westergouwe, groen houden van Oostpolder, faitradegemeente Gouda enz.enz. 
Mijn weblogs krijgen dan ook een andere kleur, van provincie naar de stad Gouda. Over de kleur kunt u twisten, maar het is wel de kleur van de ChristenUnie.
Mocht de provincie toch in het vizier komen , dan laat ik mij verrassen.

dinsdag 1 maart 2011

Uit overtuiging stem ik ChristenUnie, u ook?

                                                                             
  Het open blijven van het Groene Hart is voor de ChristenUnie van groot belang.Het was dan afgelopen zaterdag voor mij een geweldige gunst om samen met Joop Evertse ( gedeputeerde van provincie Zuid-Holland) , partijgenoot de tentoonstelling van het Gouds Regionaal Architectuur Platform     ( GrAp) te mogen openen in de Jeruzalemkapel te Gouda. U kunt daar zien op welke wijze de architecten omgaan met
het Groene Hart als buitengebied.

                                        
                                             Joop Evertse

                                        
                                         Wim de Bruijn, architect en Gerard  Schotanus
                                    
                                                
De Middelburg-Tempelpolder ( te gemeente Reeuwijk) krijgt door de landschapsarchitecten een ander uiterlijk dan Vergeerkaas met een grote blokkendoos zou wensen. De komende jaren zal blijken hoe zorgvuldig de politiek zal om gaan met het veenlandschap.

 De afgelopen dagen is er veel door de ChristenUnie geflyerd . Dank aan allen die geholpen hebben en morgen weer zullen helpen. Laat uw stem morgen 2 maart 2011 niet verloren gaan. Stem ChristenUnie !