maandag 31 december 2012

Positieve kijk op 2013

Aan het eind van december kijkt menigeen terug op 2012. Ik wil dit doen door een aantal weblogs kort te memoreren en te actualiseren.


1.   De voedselbanken in het land zien door de economische crisis een flinke groei van het aantal klanten. Helaas zien we dat ook in Gouda. De cliënten hebben rond kerst gelukkig veel meegekregen. Dat is mede te danken aan de vele acties in de maand december. De voedselbank is blij met zoveel sponsoracties. Het is nu nog te hopen dat de regering terugkeert op het onwijs idee om statiegeld af te schaffen. Voor de voedselbank zou dat een verlies van enkele duizenden Euro’s per jaar zijn.


2.   Zoals al gemeld is, verdwijnt binnen twee jaar Cyclus van de Goudkade. In mijn weblogs in 2011 en 2012 had ik hier al een mooi los –en laadplaats van schepen voor bedacht.  In  het rapport van de Grontmij kunt u lezen dat drie locaties bekeken zijn: Gouderak, locatie de Vries en locatie de Groot (alle drie aan de Hollandse IJssel. Afwachten of het college met een ander voorstel komt.
 
3.   Een feestje rond de opening van de Stolwijkerschutsluis komt nu echt op 27 april. Een feestje voor de buurtbewoners en andere Gouwenaars.  De ambassadeurs “Gouda Sterk aan de IJssel” zullen rond 27 april extra reclame maken voor Gouda Havenstad.


4.   De Streekmarkt bij het Schipperslokaal – Binnenhavenmuseum – is schoorvoetend van start gegaan. Het zou mooi zijn als 2013 een echte wekelijkse streekmarkt van de grond komt. De producten, die vermeld worden in het boekje “proef de polder”  - een super kerstgeschenk  - moeten daar gekocht kunnen worden.


5.   Mooi dat de parkeerbalans op de plank van de gemeente ligt. Nu nog de aanpassingen aan het parkeerbeleid. B.v. geen bedrijfsauto’s in de verblikte wijken of aantrekkelijke ( bijna gratis?) parkeerplaatsen voor de toeristen en regiobezoekers.

6.   Het is op de laatste raadsvergadering van het jaar niet van gekomen om een motie in te dienen om de daken van overheidsgebouwen e.d. te gebruiken voor zonnepanelen. Ik reken in 2013 op een duurzaamheidsnotitie van het college.

7.   Als het gaat om parkeren en duurzaamheid kom ik weer met de elektrische shuttlebus op de proppen. De GO- stores in de Goudse poort zullen in 2013 open gaan. Mooi als de bezoekers voor een prikkie naar de binnenstad worden geloodst.  De komst van de shuttlebus vraag om actie.

Alle lezers wens ik hierbij een voorspoedig 2013. Het is het laatste jaar voor de verkiezingen maart 2014!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten