zaterdag 29 december 2012

Parkeerbeleid in bewegingIn 2011 hebben ChristenUnie en SGP aan wethouder Ruwhof gevraagd om een parkeerbalans. De fracties wilden zien of de sterke verhoging van de tarieven voor eerste en tweede vergunning terecht zijn geweest.
De parkeerbalans geeft een goed overzicht van uitgaven en inkomsten. De vraag die zich aan ons opdringt is of de uitgaven niet verminderd kunnen worden . De wethouder heeft aangegeven dat medio 2013 het parkeerbeleid aan de orde komt.


Minder blik
Voor de ChristenUnie is het vertrek van bedrijfsauto’s uit de verblikte wijken een item dat we graag terug willen zien bij het nieuwe parkeerbeleid. Verder willen zicht krijgen op de consequenties van het al dan niet vergroten van het gebied met een vergunningenbeleid. Andere opties zijn: goedkoper parkeren in parkeergarages en terreinen (vooral voor reizigers met OV, maar – indien haalbaar – ook voor bezoekers) e.d.


Denk mee!
We stellen het prijs als u meedenkt! Heeft u suggesties of ideeen omtrent parkeren in Gouda, laat het ons weten! Stuur ons een mail of tweet.

Laadpunten
Een ander actueel onderwerp m.b.t. het parkeren is het opladen van een elektrische auto. De ChristenUnie heeft hierover onlangs art.38 vragen gesteld aan het college.
In haar beantwoording geeft het college aan dat ze de ontwikkelingen rond het elektrisch rijden verwelkomt en dat ze dit graag willen faciliteren.
Waar plaatsing van een oplaadpaal op eigen terrein niet mogelijk is wil het college medewerking verlenen aan plaatsing in de openbare ruimte. Hierbij bekijkt zij welke plek in de buurt het beste past; dit kan dus een andere plek zijn dan bij de aanvrager voor de deur. Het college neemt hiervoor een verkeersbesluit, markeren de plek en plaatsen hier een bord bij dat deze plek bestemd is voor het opladen van een elektrische auto. Daarnaast gaat het college er vanuit dat de aanvrager aanschaf, beheer en onderhoud van de palen regelt. Er zijn inmiddels marktpartijen, bijvoorbeeld dealers van elektrische auto’s, die dit voor particulieren en bedrijven kunnen organiseren.

Laadpalen

Verder werkt de gemeente Gouda eraan mee dat particulieren die via Stichting E-laad een laadpaal hebben aangevraagd, deze ook kunnen plaatsen. Plaatsing zal naar verwachting uiterlijk 1 juli 2013 gerealiseerd zijn.


ParkeergarageEr is meer goed nieuw: in de nieuwe parkeergarage op het Bolwerk zijn twee laadpunten voor elektrische auto’s aanwezig. Ook zal de gemeente komend jaar een openbaar laadpunt op het parkeerterrein van Klein Amerika realiseren.
Al met al is het college voortvarend aan de slag en is de ChristenUnie tevreden met deze ontwikkeling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten