maandag 16 september 2013

Ondersteuningshuis geopend! Samen sterk! 

“Ik ben onder de indruk van wat hier is bereikt. Wat doen jullie veel voor de kwetsbaren in de samenleving. Hartelijk dank.”  Deze woorden sprak wethouder Marion Suijker uit tijdens de opening van het Ondersteunings huis.

Vanwege de toename van het aantal cliënten van de voedselbank en het maken van voedselpakketten in de loods van Mick Bunnik is besloten alles dichter bij elkaar te brengen. Tegenover de loods staat op het Stationsplein een pand dat uitstekend gebruikt kan worden voor uitgave van de voedselpakketten, de nonfoodbank en ruimtes voor gesprekken met cliënten. Onder leiding van Hans Noman is de laatste maanden gekeken op welke wijze organisaties als Kwadraad, Swanenburgshofje , ZOGM/ STIP  en Humanitas Midden- Holland een plaats kunnen innemen in het pand. Dat is gelukt. De vele aanwezigen van hulpverlenende instanties gaven dat duidelijk aan.

“Doel van de samenwerking is om drempelverlagend te werken “, aldus Hans Noman.  Via onderlinge " warme” overdracht  naar betrokken hulpverleners worden de communicatielijnen verkort en de snelheid/ effectiviteit van hulpverlening voor de cliënt verbeterd. Ook met Westerbeek COD/ Schuldhulpverlening heeft men een deal gemaakt om stand-by te zijn als het noodzakelijk is.  Zo is het idee van de oud –voorzitter van de voedselbank, Piet van der Sluijs, om meer en intensiever samen te werken met de sociale partners voor een groot deel  verwezenlijkt.

Marion Suijker zei dan ook : “ Het is goed om hen zowel materiële als immateriële hulp te bieden.”   Als dank voor alles bood zij namens de gemeente een cheque ter waarde van €6000 aan Hans Noman.


Voor de penningmeester van de voedselbank , Gerrit Brinkman, was dit gebaar van de gemeente een geweldige ondersteuning. Hij vertelde  dat jaarlijks voor bijna € 4 miljard  aan voedsel door producenten en consumenten wordt weggegooid. Een schande! Verder sprak hij zijn dankbaarheid uit richting vrijwilligers, leveranciers van voedsel uit Gouda e.o en natuurlijk alle gevers van giften, waaronder nu gemeente Gouda.

Alle genoemde organisaties moeten het hebben van vele vrijwilligers. Het is bijzonder dat zowel de nonfoodbank als de voedselbank ruim in haar jasje zit als het gaat om vrijwilligers. Dit alles om de naaste te helpen, solidair te zijn. In de taal van 2013 wordt dit de start van de participerende maatschappij genoemd zoals “Den Haag” het graag wilt.

Vrijdag 13 september 2013, een bijzondere dag vanwege de opening van het Ondersteuningshuis. Proficiat!

 

P.S. Naast genoemde direct deelnemende hulpverleningsorganisaties heeft het Ondersteuningshuis een goede relatie met vele samenwerkende partijen en deelnemende indirecte hulpverleningsorganisaties

 

 


 

 

 

 

.

 

     

 

Voedselbank en non-foodbank

 

 

.

                     

.
                                         
                  !

          

Mick Bunnik heet iedereen welkom in zijn  loods                               
 

 

                

 Wethouder Suijker spreekt haar waardering uit en feliciteert Hans Noman 

                                 
 
 


  
   

Opening door wethouder Marion Suijker
en Mick Bunnik
                     
 
 
 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten