vrijdag 17 februari 2012

Ondernemers let op uw zaak !

Afgelopen woensdag is door de ChristenUnie de motie uitbreiding statiegeldregeling in de raad ingediend. Reden voor de indiening is dat op 7 maart 2012 de Tweede Kamer zal vergaderen over afvalstromen, waaronder het statiegeldsysteem zoals dat nu van toepassing is op de meeste grote frisdrankflessen.
Het statiegeld zoals dat tot nu toe geldt is voor de meeste grote plastic flessen een uitstekende manier om zoveel mogelijk materiaal retour te krijgen (meer dan 95%). Uitbreiding van dit systeem naar kleine flesjes en blikjes als middel om zwerfvuil tegen te gaan is zeer gewenst.  De kosten van het opruimen van zwerfvuil, mede door de bezuinigingen van het Rijk (bijdrage aan het Afvalfonds komt te vervallen), meer en meer  voor rekening van de gemeenten komen, waardoor de afvalstoffenheffing voor burgers hoger dreigt te worden.
Wethouder Ruwhof gaf aan reeds de petitie op www.echteheld.nl te hebben ondertekend en zag deze motie daarom als inhoudelijk goed maar nu overbodig.
Opmerkelijk was dat veel partijen de motie niet voor de gemeente geschikt vonden en dat deze motie de ondernemers extra gaat belasten met het statiegeld. Ik ben benieuwd of naast de filiaalhouders van supermarkten nog meer ondernemers hier last van zullen hebben.


In mijn vorige weblog heb ik het rijden van een busje van bedrijventerreinen naar de binnenstad aan de orde gesteld. ( shuttlebus Sneek) Graag zou ik met belangstellende ondernemers om tafel zitten die dit van de grond willen tillen. Geen woorden maar daden.

Tot slot wil ik nog een pleidooi voeren richting bedrijfsleven en gemeente om aandacht te schenken aan het eerste aardgasvulpunt bij De Baanderij. CNG is dé alternatieve brandstof en landelijk zien we grotere bedrijven en overheden, maar ook kostenbewuste ondernemers en kleine Gemeenten, erop overgaan. Niet alleen het eigen bedrijfswagenpark, maar met name in de aanbestedingen van ouderen- zieken- en leerlingenvervoer wordt CNG minimaal als pré opgenomen in het pakket van eisen. Helaas blijkt dit in Gouda en omgeving niet het geval te zijn. Bij de gemeente Gouda is de afdeling inkoop niet of nauwelijks op de hoogte van het bestaan van CNG GOUDA en neemt dit ook niet mee in hun beschrijvingen. Ook hier, wie toont het initiatief? Gemeente dient voorop te gaan.

   


Geen opmerkingen:

Een reactie posten