woensdag 1 februari 2012

Gouda CO2-neutraal, maar ook duurzaam?


In het collegeprogramma is een heldere paragraaf over duurzaamheid opgenomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het college met een  energie actieprogramma komt om twee doelen te stellen:

1.Een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2014.
2.Een CO2-neutrale Stad Gouda in 2040.

Het eerste doel  is redelijk snel te realiseren . Om het tweede doel te verwezenlijken  moet meer water door de Gouwe lopen. Zeker als het weinig geld mag kosten. De gemeenteraad heeft in overgrote meerderheid een motie aangenomen waarin het college verzocht wordt bij relevante beleidsbeslissingen duurzaamheid op systematische wijze mee te nemen en bij stukken naar de Raad zichtbaar te maken. Een zeer sympathieke motie, maar wel erg gericht op actie van het college.

Het burgerraadslid van de ChristenUnie, Sieds Elze Sennema, heeft terecht gewezen op activiteiten die het college maar ook corporaties, bedrijfsleven en woongebruikers kunnen ontplooien om Gouda eerder CO2 neutraal te maken. In het verkiezingsprogramma van de Christen Unie wordt 2025 genoemd. Dat vraagt om snellere ingrepen. Gezien het gemeentelijk budget is dat helaas niet haalbaar.

Wat kunnen we op korte termijn doen?
1.     Komen tot een biomassacentrale, wat mogelijk moet zijn voor Gouda e.o. In zo'n centrale wordt natuurlijk afval vergist tot biologisch gas. Hiervan kun je auto's laten rijden of zelf groene energie opwekken. Een haalbaarheidsonderzoek moet hieraan vooraf gaan.
2.     Elektrische laadpunten b.v. bij de Baanderij
3.     Meer gebruik van led verlichting ( zie mijn weblog over Gouda als duurzaamste gemeente)
Afspraken maken met corporaties om te investeren in goed     geïsoleerde  huizen.  De Goudse aannemer Houtman zou zowel corporaties als huizenbezitters kunnen helpen bij het  goed isoleren van de woningen d.m.v. een nieuw innovatief kozijn. Zie verder het bijgevoegd filmpje. http://www.l1.nl/video/meerssen-krijgt-zorgwoning-1-dag-31-jan-2012#.TyhnRqN5mSM
4.     Alle nieuwbouw moet vanaf nu duurzaam gebouwd worden b.v. scholen.
5.     Industriële bedrijven als Croda en Koudasfaltcentrale, Compaxo en
Gouda Refractories (voorheen Gouda Vuurvast)moeten zich extra inzetten om de CO2 uitstoot te beperken.

Informatie over dit onderwerp is essentieel. Daarom  tips en trucs voor doeltreffend bezuinigen: Www.milieucentraal.nl


3 opmerkingen:

 1. CU Fractie.
  Het is een goede en tevens absoluut noodzakelijk geworden zaak van politieke partijen en zeker van de kiezers, dat ze zich buigen over hun, ons milieu, onze umwelt en er naar handelen.Dat Gouda stad aandacht aan Co2 uitstoot gaat geven prima.Bittere noodzaak.Echter er zijn vooral van de kant van de stimulerende en faciliterende overheid(heden) impulsen nodig, die het de burger, bedrijven makkelijk maakt letterlijk de knoppen om te zetten.
  Zoals investeren in zonne energie op gewone en op platte daken.In ons buurland Duitsland zie je als je er bent het resultaat en is het met de van overheidswege gestimuleerde, oa belasting maatregelen met een langlopend karakter.Niet zo als hier in NL, dat succesvolle maatgeregelen voor isolatie, kruipruimten,muren, daken en het plaatsen van zonneenergie, na veel te korte tijd weer wegens succes(en beroep op schaarse overheidsmiddelen)weer worden ingetrokken.Zo worden bitter noodzakelijke investeringen in isolatie zonne energie weer geremd.
  Persoonlijke verwarming.Er is niets op tegen om de cv ketel beter te laten afstellen en de thermostaat op 10 of 12 graden te zetten als het nacht wordt.Het scheelt ongelooflijk veel in stookkosten en verspilde energie.
  Het pleidooi van CU voor het gaan realiseren van een biomassa centrale op passende plek is een zeer goede zaak.Een van die plekken is aan open en goed bevaarbaar water gelegen .Hollandse Ijssel, her- te bestemmen verouderde industrie terreinen en aan-en afvoer niet alleen van Gouda, maar uit de gehele Krimpenerwaard.Goede bijdrage aan de natuurlijker gemaakt Hollandse Ijssel, binnenvaart die het schoonste is en de biomassa hoeft niet naar de AVR per vrachtauto!
  Het nieuwe stadhuis, ook wel eufemisties huis van de stad qua Pr genoemd, wordt geheel verwarmd/gekoeld met zonnenergie, aardwarmte en heeft de meest maximale energie lasten.Dagelijks en in de nacht wordt zichtbaar met ledverlichting hoeveel , nee hoe weinig energie die gebouw gebruikt.Zonnecollectoren komen, nee zijn op het dakgeplaatst en het gebouw wordt, nee is bekleed met folie, die energie levert.
  Is dit waar? Ik geloof het niet.Maar moties aannemen en een dergelijk gebouw laten realiseren, gaan gebruiken in deze tijd zonder maximaal benutten van de hoogst te bereiken energie/isolatie waarden is ... een foute stap en een dubbel fout voorbeeld.Tenzij aangetoond kan worden dat de gemeente en de begeleidende bouwers en architect!! er het maximale hebben uitgesleept en steeds zullen verbeteren.
  Om te beginnen het platte dak vol met collectoren te plaatsen.
  JanPieter Janse.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoe staat het met ons nieuwe stadhuis. Is dat ook al energieneutraal?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Hans, al je mij je mail adres geeef dan kan ik je een document toesturen over de duurzaamheid van het stadhuis. Eerlijk gezegd is de koude warmte opslag niet voldoende.

  BeantwoordenVerwijderen