vrijdag 15 maart 2013

Gouda blijft gaan voor duurzaam

Vorige week heeft u het persbericht van gemeente Gouda kunnen lezen. Gouda scoort goed op de duurzaamheidsladder. Dat betekent ook dat Gouda zich een goede millenniumstad mag noemen. Toch zijn er nog voldoende prikkels te geven om het beter te doen.
Ik wil daarvoor drie punten noemen:

1.   Onlangs woonde ik een door subvention.(www.subvention.nl)  georganiseerde Duurzaamheidsbijeenkomst bij. De voorlichting had vooral betrekking op  de betekenis van MVO voor bedrijven. Hierbij werd het accent vooral gelegd op beperking van energiegebruik. Zie ook de http://www.slideshare.net/JanjorisvanDiepen/mvo-seminar-maakt-u-al-winst-met-mvo  . Nu Gouda elk jaar een MVO Award geeft aan een MVO bedrijf of organisatie is het raadzaam om hier kennis van te nemen. Ik moet wel zeggen dat MVO, zoals dat tijdens de bijeenkomst is benadrukt, meer is dan energiebeperking.

2.   Nog maar 8 kilo restafval per persoon per jaar (2013-02-21 | Bron: iNSnet | Door het de inwoners van Horst aan de Maas zo makkelijk mogelijk te maken om afval te scheiden, weet deze gemeente 91 procent van het huisvuil te hergebruiken. De hoeveelheid restafval is hierdoor gedaald van 170 naar 21 kilo per persoon per jaar. Wethouder Birgit Op de Laak is nog niet tevreden. Zij wil de inwoners aansporen om ook zaken als kleine elektrische apparaten en oude vodden uit de vuilniszak te houden. Daardoor moet het mogelijk zijn uiteindelijk slechts 8 kilo restafval over te houden. Per jaar.
Hoe zit dat in Gouda? Volgens mij valt er nog een slag te maken. Toch ook overstappen op diftar? 3.   Door regelmatig de banden op de juiste spanning te brengen bespaar je al snel €50 tot €150 per jaar. Helaas vinden veel automobilisten dit een lastig klusje of maken zij er geen tijd voor. Ook zijn de bestaande luchtpompen bij het benzinestation lastig te bedienen of moet er €0,50 betaald worden voor het gebruik ervan. Daarom is besloten een intelligente Bandenpomp te ontwikkelen, die de automobilist helpt met het correct oppompen van de banden, direct inzicht geeft in de daarmee gerealiseerde besparingen, gemaakt is van duurzame materialen en tevens gratis is in gebruik. Waar is deze in Gouda te vinden??  http://www.bandopspanning.nl/category/all/

 

 

 

 

 

 

 

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten