maandag 18 november 2013

Kantorenleegstand een ramp of uitdaging?


De kantorenmarkt is ziek. Over oorzaken van de kantorenleegstand valt veel  te zeggen. Ik wil in deze weblog me vooral richten op ideeën voor Gouda. Uiteindelijk is in Gouda de leegstand ruim 22% van de kantoren en op de Goudse Poort zelfs 42%. Hoe gaan we dit te lijf? Het provinciaal beleid is : minder groeilocaties en stimuleren van onttrekking. Gouda zal zich daarin moeten voegen. Hoewel de stationslocatie aantrekkelijk is voor kantoren dient nieuwbouw echt samen te gaan met afname van kantoren elders.
Zowel de gemeente als bv. corporatie of ontwikkelaars zullen de handen uit de mouwen moeten steken.Wat staat de gemeente o.a. te doen?

1.      Zij moet een visie hebben op het aanpakken van de leegstand, ruimte bieden voor transformatie

2.      Zij roept de kantorenbranche bij elkaar en geef aan welke kantoorpanden speerpunt zijn.

3.      Zij zet een beleidsadviseur in die de centrale aanspreekpersoon is.

4.      Zij zorgt voor versnelling van procedures ( bestemmingsplan) en vanuit 1 loket werken.

5.      Zij ontwikkelt huur- en koopwoningen voor jongeren en neemt als gemeente daarvoor het initiatief

6.      Zij werkt met een klankbordgroep van deskundigen

7.      Zij zet in op het verduurzamen van te verbouwen kantoorpanden

8.      Zij neemt ook de provincie in de arm door  bestemmingsplannen gemakkelijker aan te passen  en te zorgen voor een Quick scan van een gebouw ,gefinancierd door de provincie.

 

 

 
Wat zijn de kansen voor een corporatie? Voor hen is winst halen uit een project niet de primaire doelstelling, exploitatie op nul is beter. Verder dienen hergebruik en duurzame energie te behoren tot de prestatieafspraken met zowel gemeente als de Triodos Bank. Dat levert een lagere rente op. Een goed voorbeeld is de corporatie Jutphaas in Nieuwegein. Zij bouwt kantoren om in wooneenheden. Het voordeel is dat aldaar het ombouwen van kantoren naar woningbouw een speerpunt is. Een beleidsadviseur van de gemeente zoekt ontwikkelaars om te zorgen voor een win-win project, voordeel( wel verlies nemen)  voor de eigenaar van het kantoor en voordeel voor de woningvragers. De gemakkelijkst te ontwikkelen panden in die plaats  dienen dichtbij voorzieningen en zo dicht mogelijk bij het centrum te liggen. In Nieuwegein is tevens de transformatie vooral gericht op jong volwassenen. Bij ouderen heb je meer te maken met ongemakken van het gebouw en de specifieke eisen. In Nieuwegein start men met een project en kijkt men vervolgens welke bewoners er op af komen. Samen met de belangstellenden worden eisen opgesteld. Dan wordt gekeken naar ontwikkelaars die in het project willen stappen. Ook voor aannemers is het een uitdaging om het kantoorpand om te bouwen tot huur- of koopappartementen.  Tot slot heeft de corporatie tevreden huurders of kopers van een appartement.

 


Gelukkig verschijnt er steeds meer materiaal op de markt van goede voorbeelden voor de stad Gouda. Het wordt tijd dat gemeente Gouda de regie neemt en in gesprek gaat met zowel de eigenaars van kantoorpanden als ontwikkelaars en corporaties. Komt tot een Kantoorexpertteam of een Transformatieteam en ga aan de slag. Dat dit een item wordt in de verkiezingen is een goede zaak. Beter is meteen aan het werk te gaan.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten