donderdag 7 februari 2013

Communicatie, een schone zaak


 
Onlangs heeft de Goudse raad gesproken over de route gevaarlijke stoffen. Voor veel partijen een hamerstuk , want de route richting Croda is een stuk simpeler geworden vanwege de ZuidWestelijkeRandweg.  Dat is juist. Op mijn vraag of de bewoners over de route zijn geïnformeerd kreeg ik slechts het antwoord dat informatie over de route in de GoudsePost heeft gestaan.  De vraag is of alle bewoners dat hebben gelezen.  Mijn voorkeur gaat uit naar een flyer die huis aan huis aan weerszijden van de Rotterdamseweg KA wordt bezorgd.  Communicatie over gevaarlijke stoffen vraagt om zorgvuldigheid.

Helaas denkt de regering het statiegeld voor flessen af te schaffen. De PvdA spreekt zelfs over continuering van beleid. Dat betekent voor mij geen afschaffing maar handhaving van het statiegeld. Liefst nog uitbreiding van kleine plastic flessen om het zwerfafval tegen te gaan.  In Gouda zal de voedselbank moeten rekenen op een extra bijdrage van de gemeente nu ze bij afschaffing van het statiegeld in 2015 €20.000 per jaar mis loopt. Ik zou het op prijs stellen als gemeente Gouda nog eens helder via de regeringsfracties  VVD en PvdA communiceert om dit rampzalig plan tegen te houden.Cyclus heeft aangegeven in 2015 te vertrekken naar het  GouwePark. Via de pers hebben alle Cyclus- gebruikers dat vernomen. Zelf verwacht  ik een heldere uitleg waarom die verplaatsing noodzakelijk is en wat dat voor het transport van afvalstoffen betekent. Niet alleen de Gouwenaars zullen meer km’s moeten afleggen om hun extra afval te dumpen, maar de vuilniswagens zullen ook meer km’s moeten maken. Ik ben benieuwd naar de grote toename van de post vervoerskosten. Of gaat Cyclus over op schonere vuilniswagens zoals van Gansewinkel op grote schaal al doet? Voor mij is dan de relatie van Cyclus met biogas centrale en eigen gas snel gelegd. Ik zie hun communicatie tegemoet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten