maandag 17 september 2012

Parkeren in voor-oorlogse wijken een toenemende last.


 

Voorbeeld Korte Akkeren :Bosweg , PC.Hooftstraat en de Rotterdamse weg.

Het aantal auto’s per huisgezin lijkt ondanks de hoge benzineprijzen niet af maar toe te nemen. In de Korte Akkeren komen daar ook nog de busjes of auto’s met aanhangwagens bij. Dat vraagt om extra parkeervoorzieningen.
 
Het is terecht dat de omgeving van de P.C.Hoofstraat wordt aangepakt. Nu staan er auto’s dwars op de stoep en is het zicht op het park gebarricadeerd
door busjes en ander blik.
 
De vraag is wel of de door de gemeente gemaakte keuze een goede is. De Bosweg kent al haakse parkeerplaatsen. Deze plaatsen zouden richting Rotterdamse weg mooi uitgebreid kunnen worden. Nu is het een doodlopend , verpauperd stuk straat.
 Naast het aanbrengen van parkeerplaatsen op de Bosweg zou ook de weg richting Rotterdamseweg vrij gemaakt kunnen worden voor verkeer. Zeker nu de Rotterdamseweg rustiger is geworden vanwege de Zuidwestelijke Randweg . Het zal ook de veiligheid van de Bosweg e.a. kunnen verhogen.
De P.C.Hoofstraat kijkt uit op een park. Een groene plek om voorzichtig mee om te gaan. Het lijkt me helder dat er auto ’s voor de deur kunnen staan i.p.v. op de stoep. Van belang is echter wel dat het park ontdaan wordt van blik. Dus geen extra parkeerplekken op de P.C.Hooftstraat .
Een afdoende totaal oplossing voor heel Korte Akkeren zou zijn dat alle busjes inclusief aanhangwagens beveiligd zouden kunnen staan in b.v. Gouwestroom.Het zou Korte Akkeren veiliger en groener qua aanzicht maken.


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten