dinsdag 17 juli 2012

Goudse informatie

De recessieperiode van de Goudse raad is aangebroken . Het weer zit niet mee dus tijd voldoende voor een weblog. Een goed moment om even bij te praten n.a.v. mijn weblogs afgelopen jaar.  
1. De zonnewijzer van het Albert Plesmanplein.

 De zonnewijzer is duidelijk in revisie. Het zou mooi zijn als het Segment eind dit jaar het project klaar heeft en het wijkteam Nieuwe Park deze op een mooie zichtbare plek plaatst in het Van Bergen Ijzendoornpark.2. Overslaghaven
Het is ruim een jaar geleden dat het bedrijfsleven en Kamer van Koophandel het initiatief nam om te zien of een overslaghaven rond Gouda tot de mogelijkheden behoort.  Iets wat ik van harte ondersteun. Ik weet dat de molens van de gemeente langzaam draaien, maar kennelijk ook van het bedrijfsleven. Ik ben benieuwd of we dit jaar nog nieuws zullen horen.

   3. Parkeerplaatsen voor gehandicapten.
Een paar foto’s maken duidelijk dat de locatie van de parkeerplaatsen niet altijd zorgvuldig zijn uitgekozen. Ook over de ouderdom van de parkeermeters zijn vragen te stellen. Het zou de gemeente sieren om met alternatieve plaatsen te komen. Het is trouwens vreemd dat stadswachten hier geen klachten over hebben ontvangen.  


4.Flankerend beleid.

Het college heeft het eindrapport flankerend beleid besproken. Naar verluid wordt hierbij niet gekeken naar promotie van het echte zuidelijk deel van Gouda, Veerstal en omgeving maar naar marketing van Gouda zelf. Maar ik laat me verrassen. Het lijkt me verstandig om deze nota naast de toegevoegde waarde van het binnenstadsmanagement  in de raad aan de orde te stellen. Uiteindelijk is deze nota een gevolg van de ontwikkelingen van Multi Vastgoed in het zuidelijk deel van het spoor.

   5. Groenbeleid Gouda

Waddinxveen wil dat de provincie terugkomt op het schrappen van de natuurgebieden in polder Bloemendaal en Gouwepolder. Dit zou namelijk betekenen dat jarenlange investeringen, zoals grondverwervingen zomaar teniet worden gedaan. Voor de economisch rendabele landbouw is hier geen plek. Verrommeling van het landschap en verlies van natuur liggen dan op de loer. Opmerkelijk dat nu Gouda zich hard maakt voor meer regionaal denken het college zich (nog)niet bij de visie van Waddinxveen aansluit. Het Weids Bloemendaal ligt wel direct aan Gouda´s grenzen. De smalle Winterdijk loopt er als wandelpad middendoor evenals de Bloemendaalse weg ten noorden van de A12. Het gebied was als EHS gebied aangemerkt. Gouda zou haar eigen burgers helpen door evenals Waddinxveen bezwaar aan  te tekenen tegen het schrappen van de EHS voor dit gebied.
3 opmerkingen:

 1. Binnenvaart en havens en overslagfaciliteiten en Gouda.

  Goed deze steun vanuit de CU. De CU Tweede Kamer en in Eu parlement heeft kennis en kunde in huis over de mogelijkheden van de binnenvaart.Gouda met een historische binnenvaart traditie, niet voor niets liggen de vaarwegen Gouwe en Turfsingelgracht er nog bij zoals ze bedoeld zijn.Namelijk transport over het water en handel(en nu ook toerisme)via en met het water.Het plan van de KVK en RHID verdient politieke en bestuurlijke steun.Niet vanwege de traditie van de binnenvaart door Gouda, maar vanwege de kansen die het biedt om meer watergebonden bedrijvigheid in Gouda te houden en hervestiging te bevorderen.Ook juist in bestemmingsplannen zoals in Nieuwe Park Bedrijven. Jammer is het dat de politiek, met uitzondering van CU opnieuw de schepen aan zich voorbij laat varen door de Natte A4(Gouwekanaal) en letterlijk de boot gaat missen, nu de tweede sluis bij de Julianasluis van 1935 gerealiseerd wordt.De Gemeente cq College wacht te veel af om de kansen en vooral economische mogelijkheden van het water en watertransport als economische inkomsten bron te benutten.Kortom, niets geleerd van de geschiedenis en wellicht te veel water in de oren.Maar het plan is er, Nieuwe Park bedrijven biedt weer een kans voor bedrijven zich aan het water te vestigen of uit te breiden.Loswallen zoals aan de Ijsselkade mogen niet verloren worden voor de binnenvaart.De Hollandse Ijssel ook bij Gouda is werkrivier(dus ook voor toeristiese vaart).Gouda ontbeert een algemene visie op het omringende en bruikbare water voor transport en milieuwinst door transport over het water.Subsidies van Provincie en Rijk en EU stroomden al langs Gouda(ook voor Toerisme te water). Nu Gouda laat is , maar niet te laat kan men nog van Alphen en samenwerking met ondernemers leren.Een binnenhavenmuseum heeft men al wel. Nu de echte binnenvaart opnieuw Gouda welkom binnenhalen.
  JanPieter Janse Directeur GolfslagAdvies &Projecten Historisch Water.www.watererfgoed.nl www.watererfgoed.be

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Gouda 2.
  Hollandse Waterstad. Mooi. Mooi Project.Stapels goede onderzoeken. Actieplan Watertoerisme 2009.Zonder passende financieringen.Alles adhoc, net als de nieuwbouw van bruggen en de ligplaatsmogelijkheden daardoor voor schepen(vaartoerisme).In een voortzetting van het actieplan Water(toerisme)gebaseerd op een Visie op het Water in en om de Stad(o.a waterplan Gouda) maar nu met bedragen en beslissingen achter de bedragen.Kortom een plan met besluiten,die het plan dragen ipv de illusie scheppen van beleid.Gouda lid van Waterbaan.. dat schept langlopende ook juist financiele verplichtingen in het bedienen van bruggen en sluizen(w.o de Stolwijkerschutsluis), het faciliteren van watergebonden ondernemingen, het zorgen voor goed onderhouden voorzieningen op plaatsen waar reuring in het water door schepen en mensen meer permanent dan tijdelijk met Waterdagen noodzaak is.Het "' verleiden"' van de vaartoerist""is geen kunstje. Het moet beleid zijn door een welkom heten, consistente brug-sluisbedieningen en weten tot in de ANWB gidsen en de hoofden en harten van vaarders, dat Gouda met hen, meer kan zijn dan kaas met stroopwafels.Het particulier initiatief zoals Havenstad van 1984 en het Binnenhavenmuseum, ondernemen met het water zijn de echte dragers van de Visie op het Water voor de korte en langere termijnen.Er varen meer schepen Gouda voorbij dan dat er blijven liggen.Met een nieuwe sluis bij de Julianasluis en de gerestaureerde Stolwijkerschutsluis en andere sluizen in Gouda zijn er meer kansen dan ooit.Echter actief stimuleren en minder adhoc van een gemeente als deze is een sterke voorwaarde voor investeringen en initiatieven van anderen.Kortom: veel visie uit het verleden, maar niet leren van de lessen van het verleden en van het PI en bedrijfsleven.Het marketinggewijs promoten van stad en WATER heeft stapsgewijs geld nodig en een raad kan daar bij afwezigheid van echte en gefaseerde uitvoering van het actieplan Water(toerisme ev) wat aan doen.Een waterambassadeur is er al.
  JanPieter Janse GolfslagAdvies & Projecten Historisch Water
  was Gouda=Groningen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wij rekenen op tekenen van leven uit Gouda als het gaat om het behouden van groen in de buurgemeenten !

  Polder Bloemendaal in Waddinxveen is echt het behouden waard. Al was het alleen maar voor de bewoners van de wijk Bloemendaal in Gouda. Om te zien hoe mooi het ooit was.......

  Ron Gast, voorzitter Stichting Groene Hart

  BeantwoordenVerwijderen