maandag 25 juni 2012

Gouda sterk aan de IJssel,Afgelopen week heeft een meerderheid uit de raad in haar vergadering over de voorjaarsnota voor de motie Gouda sterk aan de Ijssel gestemd . Deze motie bevat het volgende:
-          Gouda lid blijft van de Vereniging Regio Water – Randstad Waterbaan
-          Gouda ambtelijk en bestuurlijk actief participeert in de      regionale/provinciale overlegstructuren die verbonden zijn aan de Vereniging Regio Water – Randstad Waterbaan
-          in 2013 er een project aanvraag in regionaal verband wordt ontwikkeld waarbij economische, toeristische en cultuurhistorisch aspecten worden meegenomen
-          in deze visie aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid in de regio worden versterkt waar de functie van de Havensluis onderdeel van uitmaakt

Wethouder Daphne Bergman ondersteunt deze motie tot vreugde van de vele waterambassadeurs uit de raad.

Afgelopen vrijdag kwam dit opnieuw aan de orde. Het is door de vele hoorders in de witte tent bij de Veerstal(Ijssel) met gejuich ontvangen. Tijdens de talkshow kwamen vele onderwerpen aan de orde:
-          de stedenbouwkundige visie van het Veerstalgebied
-          het recreatief varen in onze mooie binnenstad
-          waterrecreatie in een waternetwerk

Jammer dat het college schitterde door haar afwezigheid, omdat de keur aan sprekers boeiende uitspraken opleverde.  Allen met als doel, zet Gouda op de kaart en geef Gouda haar ziel terug.

Ik ben vooral benieuwd naar de rapportage van Marianne Klein( marketeer stadspromotie). Zij liet expliciet horen dat water voor Gouda van grote betekenis is, wat uitgebuit moet worden. Zien of het college de rapportage met instemming zal begroeten.

Verder moet ik zeggen dat de burgers en ondernemers zich duidelijk lieten horen. Van belang is dat de visieschrijvers ook met hen om tafel gaan zitten om de plussen en minnen van hun visie door te spreken. Als waterambassadeurs moeten we ondernemers spreken , die afhankelijk zijn van het werken op het water in en rond Gouda om te zien welke beperkingen weggenomen kunnen worden.

Voor de ChristenUnie was de zaterdag het varen in de drakenboot een klapper. De onderstaande foto’s laten dat zien.

Organisatoren verdienen een super compliment. Ga zo door om van Gouda een super waterstad te maken. Doe dat ook met de omliggende gemeenten. Samen staan we sterk!


  Kampense kogge

 2 opmerkingen:

 1. De samenwerking tussen Burgers, Bedrijven, de Waterambassadeurs uit de gemeenteraad en de drie Organisaties die zich met water bezig houden begint te werken. We zullen het college op sleeptouw moeten nemen. Zielloos wegblijven is voor hen geen geen optie meer. Als ze het voortouw nemen gaat het water stromen, sterk stromen, samen sterk aan de IJssel

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Samenwerkende NGO,s , bedrijven, in water en waterwegen geinteresseerde ondernemeningen nemen een College en Raad op sleeptouw.Mooi.Nu bij het actieprogramma Watertoerisme van 2008/2009 geld zetten door de Raad.Dan maak je ambities van Hollandse Waterstad stap voor stap, sluis voor sluis,waar.
  Zonder geld geen koopman.Ook de Stolwijkerschutsluis heeft meer dan 25 jaar energie gekost van de NGO,s en later de overheden die het waarmaakten.Gouda Havenstad is meen ik van 1984.Dat moet toch lukken.
  Betrek waterondernemers bij praktische uitvoering en verruim de mogelijkheden nu al voor de inkomende en te vaak voorbij varende grote en kleine recreatieve vaart.
  Kijk hoe met durf, subsidies van EU nieuwe waterwegen in het Noorden worden aangesloten op het NL en Dld vaarnetwerk.Wat Drenthe en Groningen doen, is visie hebben:Van Turfvaart naar Toervaart en zetten er ook geld bij.Dat lijkt een beetje te ontbreken in de daadkracht van de Raden.
  JanPieter Janse Directeur GolfslagAdvies & Projecten Historisch Water Groningen/ Zeilstra Waterbouw/Groningen.

  BeantwoordenVerwijderen