dinsdag 8 mei 2012

Streekmarkt Gouda in de verkoop?Op 16 aug 2011 en  17 maart 2012 is er reeds een weblog gewijd aan de streekmarkt.  De komst van de streekmarkt gaat ChristenUnie aan het hart.
Voor Gouda is er snel een andere plaats te vinden.  Voldoende reden  om vragen te stellen aan het college.  Tijd voor duidelijkheid.In 2011 werd met veel ophef de Goudse streekmarkt geopend.  Vanwege problemen op diverse locaties is de streekmarkt in  2011 geen succes geworden. Eind 2011 is toegezegd dat vanaf januari 2012 de streekmarkt definitief achter de Agnietenkapel zou komen. Op dit moment, maand mei valt  nog geen kraam  te ontdekken. Daarom zijn de volgende vragen gesteld aan het college:

1.       Bent u met ons van mening dat een streekmarkt in Gouda gewenst is , omdat deze extra bezoekers kan aantrekken en past bij Gouda als duurzame , FairTradegemeente en zeker als  regiogemeente in het Groene Hart?

2.       Kunt u aangeven wat de belemmeringen zijn waarom vanaf januari tot nu toe geen “streekmarkt” in Gouda te vinden is?

3.       Op welke momenten en om welke redenen heeft u contact gelegd met de eigenaren van de GroeneHartmarktkraam?

4.       Is het juist dat in 2011 aan de eigenaren een definitieve plek voor de “streekmarkt” is toegezegd?

5.       Op welke termijn zijn alle belemmeringen op te heffen zodat de “streekmarkt “eindelijk een definitieve plaats krijgt?

6.       Wanneer de “streekmarkt “ een definitieve plaats heeft, hoe gaat het college dat communiceren naar de Goudse bevolking?
Ik ben benieuwd naar de antwoorden van het college.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten