zaterdag 17 maart 2012

College Gouda moet aan de bak !

Vanaf nu is de gemeenteraadsperiode halverwege de vier jaar. Een mooi moment om een aantal zaken onder de loep te nemen. Vraag voor mij is of het college ook met weinig geld toch initiatieven kan nemen of op zijn minst faciliterend kan zijn. Hieronder kunt u enkele voorbeelden lezen.

Statiegeld: De ChristenUnie heeft drie weken geleden een motie ingediend om het college, de staatsecretaris van infrastructuur en milieu te vragen statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes te heffen . Het college had de petitie www.echteheld.nl/zwerfafval in het kader van verduurzaming al ondertekend. Uit de raad kregen we weinig bijval vanwege extra belasting van ondernemers en het feit dat dit een motie is gericht op de Tweede Kamer. Nu heeft de staatssecretaris aangegeven niets in heffing van statiegeld te zien voor kleine plastic flesjes en blikjes maar op termijn na 2015 ook niet voor grote PET flessen. Als ChristenUnie zijn wij bevreesd voor meer afval op straat, maar ook verlies aan inkomsten voor goede doelen. Zie de busjes van organisaties bij de supermarkten. Het is goed dat het college volgende week tijdens het bezoek van de VNG directeur de heer Pans dit onderwerp aan de orde gaat stellen. De VNG ledenvergadering heeft namelijk op 8 juni 2011 bij motie om handhaving van het statiegeld en zelfs uitbreiding van het statiegeld voor de kleine PET flessen gevraagd. Statiegeld is een middel, maar wel een zeer effectief middel. Het VNG bestuur vindt daarom dat afschaffing van het statiegeld alleen bespreekbaar kan zijn wanneer daar tegenover een substantiƫle verduurzaming van de keten staat. Laat de druk vanuit de gemeenten op de staatssecretaris maar groot zijn. Uiteindelijk is het draagvlak van de bevolking voor het statiegeldsysteem groot.(zie weblog http://schotanus49.blogspot.com/2012/02/ondernemers-let-op-uw-zaak.html )


Streekmarkt: Vorig jaar heb ik aandacht geschonken aan het verkrijgen van de streekmarkt in Gouda. Nadat het een flop was bij het Binnenhavenmuseum vanwege toegankelijkheid, werd de plek achter de Agnietenkapel vanwege gemis aan stroom voor de GroeneHartwagenkraam ook geen succes. Eind vorig jaar is toegezegd dat vanaf de eerste week van januari 2012 de streekmarkt met een schone lei zou kunnen starten. Helaas , de verordeningen zijn nog niet afgegeven. Per gratie zou de streekmarkt drie maanden elke donderdag op de plek kunnen staan op voorwaarde dat ze vervolgens een tijd de plek verlaten om daarna weer drie maanden te staan. Niet bepaald reclame voor de streekmarkt! We kunnen spreken van een vervelende impasse. De gemeente moet zich hard maken voor de streekmarkt zoals beloofd en de initiatiefnemers voor de streekmarkt moeten laten zien dat de streekmarkt uit meer kramen bestaat dan alleen de GroeneHartwagenkraam.
(zie weblog http://schotanus49.blogspot.com/2011/08/gesjoemel-met-plaatsing-streekmarkt.html)

Stapelhaven: Vorig jaar hebben RHID (Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening) en KvK (Kamer van Koophandel) aangegeven dat de komst van een stapelhaven zoals in Alphen a/d Rijn ook voor Gouda e.o. mogelijk moet zijn. Onderzoek is hierbij gewenst. Volgende week komt de RHID bij elkaar. Ik ben benieuwd wat de stand van zaken is. De gemeente wil zich inzetten voor een stapelhaven mits de KvK en RHID het voortouw nemen. Wie is aan zet? (zie weblog http://schotanus49.blogspot.com/2011/05/overslaghaven-gouda-2014.html )

Gouda Havenstad: Afgelopen maandag heeft de ChristenUnie een boeiende avond over water in Gouda gehad. (zie ook Goudse Post). De geschiedenis geeft aan dat Gouda een belangrijk economisch centrum van bedrijvigheid was. De vraag is of dat in de 21e eeuw weer terug kan komen. Niet op dezelfde wijze ,maar uitbreiding van watersportrecreatie in en rond Gouda , de komst van een stapelhaven zullen de aantrekkelijkheid van Gouda vergroten. Het is vijf voor twaalf. De komende jaren moet gemeente Gouda tezamen met het bedrijfsleven, de waterschappen, omliggende gemeenten en Gouwenaars laten zien dat de stad Gouda terecht Gouda Waterstad genoemd wordt. Gouda sterk aan de IJssel. (weblog http://schotanus49.blogspot.com/2011/09/gouda-havenstad-hoe-gaat-het-ermee-2.html ,http://schotanus49.blogspot.com/2011/05/gouda-sterk-aan-de-ijssel.html

Aan deze voorbeelden zijn nog meer toe te voegen b.v. wel of niet een biomassacentrale, gebruik van windenergie, aandacht voor doorstroming woningbouw e.d. Voor de komende twee jaar verwacht ik een college, dat meer initiatieven neemt en op zijn minst initiatieven serieus neemt door mee te denken en mee te werken. Uiteindelijk heeft het college de connecties binnen en buiten de gemeente.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten