woensdag 30 maart 2011

Ontwikkeling zuidelijk stationsgebied een waagstuk? (1)

      Vandaag ,30 maart ,zal het onderwerp Ontwikkeling van het zuidelijke Stationsgebied  in de raadsvergadering aan de orde komen. Vele bewoners zullen vanavond het woord voeren om hun visie op de plannen van Multivastgoed en de gemeente duidelijk te maken. Ook de ChristenUnie heeft zich goed voorbereid. Nu zal vanavond de beantwoording op de vragen van de fractie niet aan bod komen. Daarom een goede reden om een aantal vragen van de dertig al te publiceren. Voor de betrokken lezer meld ik u dat volgende week over dit onderwerp wordt gediscussieerd in de raad en op 13 april komt het in de besluitvormende raad aan de orde.
      Voor het gemak heb ik de vragen geklusterd.

 Financiën
      a.    Hoeveel scheelt bijgestelde raming van Hofwegensingel met oorspronkelijke raming?
b.    Is het nu een realistische raming ?
c.     Hebben Multivastgoed en Bunnik een vast bedrag toegezegd voor het realiseren van de van Hofwegensingel?
d    Welke garantie heeft het college dat Gouda niet achteraf een groot deel van de Hofwegensingel moet betalen?
  Winkels

a. Op welke termijn kunnen we de plannen rond  het flankerend beleid tegemoet zien?

b. Gezien de overlast van vrachtwagens naar AH in het centrum , is plaatsing van een supermarkt in het zuidelijk stationsgebied dan wel verantwoord?

c. Is het college er zeker van dat er geen winkels uit de binnenstad naar het zuidelijk stationsgebied verhuizen?

d. Wat zijn de zorgen van Real Estate voor het zuidelijk stationsgebied? Voor de Goudse Poort , de binnenstad of het zuidelijk stationsgebied?
e. In een rapport van JonesLangLasalle uit oktober 2008 staat dat de bewinkeling langs Vredebest een geweldige impuls voor de binnenstad kan betekenen, maar wel met als waarschuwing dat als de branchering niet goed geregeld is, dit kan leiden tot fors omzetverlies voor de binnenstad. Zijn hier afspraken over gemaakt?
                       
Langzaam verkeer

a. Welke garantie kan er gegeven worden dat fietsers, scooters, scoot-mobiels in de Spoor tunnel waar ze tegen elkaar in mogen rijden geen ongelukken plaatsvinden?

b. Is het mogelijk om de helling voor fietsers en ander langzaam rijdend verkeer te vervlakken?

c. Niet alle voetgangers zullen via de NSpoortjes naar de stad gaan. Welke oplossing wordt de voetganger geboden, met of zonder rollator

 Parkeren
a. Welk beleid ligt onder het bouwen van parkeergarages aan zowel de noord als de zuidzijde van het station? 

b. Kan de parkeerplaats Marktpassage voor binnenstadbewoners en minder validen gebruikt worden?

c. Meer parkeerplaatsen, meer ruimtegebruik. Kan het college duidelijk maken dat de parkeergarages hele dagen gebruikt worden? Zijn er voldoende mogelijkheden v oor dubbel ruimtegebruik?

d. Wat wordt gedaan met de  parkeerplaatsen aan de Vossenburgkade? Grond gebruiken voor huizen?

 Bomen
a. Hoe groot is de kans dat verplante bomen het overleven? Oude bomen moet je niet verplanten......
  
Op dit onderwerp zal ik zeer zeker terug komen ! 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten